Διερεύνηση της παρουσίας περιβαλλοντικών χημικών σε περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου – Νέα μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία


Η καινούργια μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία ασχολείται με την παρουσία δισφαινόλων (δισφαινόλη Α (BPA), δισφαινόλη F (BPF),  και το χλωριωμένο υποπροϊόν του BPA (ClBPA)) σε διάφορες περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου και την πιθανή σύνδεση τους με την παχυσαρκία. Η μελέτη δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Scientific Reports (link: https://rdcu.be/Puvo) και έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Γκρόνιγκεν (University of Groningen) και το Ολλανδικό Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης (Netherlands Institute for Neuroscience).

Τα ευρήματα στηρίζονται στην ανάλυση δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από περίπου είκοσι παχύσαρκα και μη παχύσαρκα άτομα από την τράπεζα βιολογικών ιστών του Ολλανδικού Ινστιτούτου Νευροεπιστημών (Netherlands Brain Bank of the Netherlands Institute for Neuroscience) στα οποία ανιχνεύθηκαν και οι τρεις δισφαινόλες. Αυτό υποδηλώνει ότι περιβαλλοντικά χημικά πιθανόν μπορούν να διαπεράσουν το φράγμα εγκεφάλου-αίματος και να φτάσουν σε περιοχές όπου γίνονται σημαντικές για το μεταβολισμό διεργασίες. Παρόλο που το μέγεθος του πληθυσμού αυτής της μελέτης είναι μικρό και χρειάζεται τα αποτελέσματα να επιβεβαιωθούν στο μέλλον, η μελέτη μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές έρευνες που θα διασαφηνίζουν το ρόλο των δισφαινολών στην παχυσαρκία και τις μεταβολικές ασθένειες.

Οι δισφαινόλες ανήκουν στην κατηγορία των πλαστικοποιητών και χρησιμοποιούνται ευρέως στην παραγωγή πλαστικών για τη συσκευασία τροφίμων, νερού και άλλων προϊόντων καθημερινής χρήσης. Η παρουσία των δισφαινολών και άλλων περιβαλλοντικών χημικών στον πληθυσμό μελετάται συστηματικά από το Ινστιτούτο λόγω των συσχετισμών με επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, και λόγω της ανάγκης για την παραγωγή περισσότερων και ακριβέστερων δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη πολιτικών δημόσιας υγείας για την προστασία τόσο των ανθρώπινων πληθυσμών όσο και του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποταθείτε στη Γραμματεία του Ινστιτούτου CII στο τηλέφωνο 357-25002246.

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Η καινούργια μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία ασχολείται με την παρουσία δισφαινόλων (δισφαινόλη Α (BPA), δισφαινόλη F (BPF),  και το χλωριωμένο υποπροϊόν του BPA (ClBPA)) σε διάφορες περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου και την πιθανή σύνδεση τους με την παχυσαρκία. Η μελέτη δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Scientific Reports (link: https://rdcu.be/Puvo) και έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Γκρόνιγκεν (University of Groningen) και το Ολλανδικό Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης (Netherlands Institute for Neuroscience).

Τα ευρήματα στηρίζονται στην ανάλυση δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από περίπου είκοσι παχύσαρκα και μη παχύσαρκα άτομα από την τράπεζα βιολογικών ιστών του Ολλανδικού Ινστιτούτου Νευροεπιστημών (Netherlands Brain Bank of the Netherlands Institute for Neuroscience) στα οποία ανιχνεύθηκαν και οι τρεις δισφαινόλες. Αυτό υποδηλώνει ότι περιβαλλοντικά χημικά πιθανόν μπορούν να διαπεράσουν το φράγμα εγκεφάλου-αίματος και να φτάσουν σε περιοχές όπου γίνονται σημαντικές για το μεταβολισμό διεργασίες. Παρόλο που το μέγεθος του πληθυσμού αυτής της μελέτης είναι μικρό και χρειάζεται τα αποτελέσματα να επιβεβαιωθούν στο μέλλον, η μελέτη μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές έρευνες που θα διασαφηνίζουν το ρόλο των δισφαινολών στην παχυσαρκία και τις μεταβολικές ασθένειες.

Οι δισφαινόλες ανήκουν στην κατηγορία των πλαστικοποιητών και χρησιμοποιούνται ευρέως στην παραγωγή πλαστικών για τη συσκευασία τροφίμων, νερού και άλλων προϊόντων καθημερινής χρήσης. Η παρουσία των δισφαινολών και άλλων περιβαλλοντικών χημικών στον πληθυσμό μελετάται συστηματικά από το Ινστιτούτο λόγω των συσχετισμών με επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, και λόγω της ανάγκης για την παραγωγή περισσότερων και ακριβέστερων δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη πολιτικών δημόσιας υγείας για την προστασία τόσο των ανθρώπινων πληθυσμών όσο και του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποταθείτε στη Γραμματεία του Ινστιτούτου CII στο τηλέφωνο 357-25002246.