Ανακοίνωση Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας


Νέα-Ανακοινώσεις

H Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, προσφέρει βραβεία/υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, για την κάλυψη μίας δόσης των διδάκτρων τους.

Θα παραχωρηθούν, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, συνολικά 7 Υποτροφίες σε Φοιτητές των πιο κάτω Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, οι οποίοι δεν θα τύχουν άλλης υποτροφίας:

  • Μάστερ Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
  • Μάστερ Ηλεκτρολογική Μηχανική
  • Μάστερ Ενεργειακά Συστήματα

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Προέδρους ή/και Γραμματείες των οικείων Τμημάτων της Σχολής  25 - 002710

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

H Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, προσφέρει βραβεία/υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, για την κάλυψη μίας δόσης των διδάκτρων τους.

Θα παραχωρηθούν, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, συνολικά 7 Υποτροφίες σε Φοιτητές των πιο κάτω Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, οι οποίοι δεν θα τύχουν άλλης υποτροφίας:

  • Μάστερ Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
  • Μάστερ Ηλεκτρολογική Μηχανική
  • Μάστερ Ενεργειακά Συστήματα

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Προέδρους ή/και Γραμματείες των οικείων Τμημάτων της Σχολής  25 - 002710