Περιγραφές Μαθημάτων - Μεταπτυχιακό MSc Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 511 Ψηφιακές Επικοινωνίες

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 515 Ερευνητικές Μεθόδοι (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 543 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 545 Φωτονική (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 546 Τεχνολογίες Ασύρματων Δικτύων (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 548 Διαχείριση Έργων Μηχανικής (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 550 Προχωρημένη Ηλεκτρονική

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 552 Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 553 Κυματοδηγοί και Θεωρία Κεραιών (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 554 Ιατρική Απεικόνιση (8 ECTS)