Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας

Ο Τουρισμός αποτελεί οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και προωθεί την ειρήνη και την αλληλοκατανόηση μεταξύ των λαών. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού η τουριστική βιομηχανία αποτελεί για πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, την κύρια πηγή ξένου συναλλάγματος και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας προβλέπεται ευοίωνο, αφού η διακίνηση τουριστών σε όλο τον κόσμο μέχρι το 2020 προβλέπεται να φθάσει περίπου στα 1.6 δισεκατομμύρια.

Ήδη στη χώρα μας η βιομηχανία συμβάλλει σε σημαντικό ποσοστό στη διαμόρφωση του εθνικού εισοδήματος (13% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος) και απασχολεί περί τις σαράντα χιλιάδες εργαζόμενους. Στην Κύπρο η τουριστική βιομηχανία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ξενοδοχειακές, επισιτιστικές και τουριστικές μονάδες, θεματικά πάρκα καθώς επίσης και οργανισμούς που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη, προώθηση και διοίκηση τουριστικών προορισμών.

Με πλήρη επίγνωση των σύγχρονων αναγκών το Τμήμα προσφέρει Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στη Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας, Μάστερ στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας καθώς και Διδακτορικές σπουδές.

Οι φοιτητές του Τμήματος, μέσω του προσφερόμενου προγράμματος σπουδών, αποκτούν ένα ακαδημαϊκό υπόβαθρο το οποίο τους επιτρέπει να σταδιοδρομήσουν στη βιομηχανία φιλοξενίας και τουρισμού της Κύπρου σε διάφορα διευθυντικά και διοικητικά καθήκοντα. Παράλληλα, η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών παρέχει την ευκαιρία στους απόφοιτους να εργοδοτηθούν στο δημόσιο/ευρύτερο δημόσιο και ημικρατικό τομέα καθώς επίσης και σε εταιρίες/οργανισμούς στον τομέα των υπηρεσιών.
 

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας

Ο Τουρισμός αποτελεί οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και προωθεί την ειρήνη και την αλληλοκατανόηση μεταξύ των λαών. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού η τουριστική βιομηχανία αποτελεί για πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, την κύρια πηγή ξένου συναλλάγματος και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας προβλέπεται ευοίωνο, αφού η διακίνηση τουριστών σε όλο τον κόσμο μέχρι το 2020 προβλέπεται να φθάσει περίπου στα 1.6 δισεκατομμύρια.

Ήδη στη χώρα μας η βιομηχανία συμβάλλει σε σημαντικό ποσοστό στη διαμόρφωση του εθνικού εισοδήματος (13% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος) και απασχολεί περί τις σαράντα χιλιάδες εργαζόμενους. Στην Κύπρο η τουριστική βιομηχανία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ξενοδοχειακές, επισιτιστικές και τουριστικές μονάδες, θεματικά πάρκα καθώς επίσης και οργανισμούς που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη, προώθηση και διοίκηση τουριστικών προορισμών.

Με πλήρη επίγνωση των σύγχρονων αναγκών το Τμήμα προσφέρει Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στη Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας, Μάστερ στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας καθώς και Διδακτορικές σπουδές.

Οι φοιτητές του Τμήματος, μέσω του προσφερόμενου προγράμματος σπουδών, αποκτούν ένα ακαδημαϊκό υπόβαθρο το οποίο τους επιτρέπει να σταδιοδρομήσουν στη βιομηχανία φιλοξενίας και τουρισμού της Κύπρου σε διάφορα διευθυντικά και διοικητικά καθήκοντα. Παράλληλα, η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών παρέχει την ευκαιρία στους απόφοιτους να εργοδοτηθούν στο δημόσιο/ευρύτερο δημόσιο και ημικρατικό τομέα καθώς επίσης και σε εταιρίες/οργανισμούς στον τομέα των υπηρεσιών.