Υποτροφίες για φοιτητές/τριες από Γαμβία, Γουϊάνα, Λιβύη και Παλαιστίνη (σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας)


Σπουδές Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, σε ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες από τη Γαμβία, τη Γουϊάνα, τη Λιβύη και την Παλαιστίνη, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν υπηκοότητα από μια από τις 4 επιλέξιμες χώρες.

Ποια προγράμματα αφορούν οι εν λόγω υποτροφίες;

Οι υποτροφίες αφορούν τα 6 μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ που διδάσκονται στην Αγγλική Γλώσσα:

Τι περιλαμβάνουν οι εν λόγω υποτροφίες;

Για τα προγράμματα που προσφέρονται με φυσική παρουσία οι υποτροφίες για τους/τις επιτυγχόντες/ούσες υποψήφιους/ες περιλαμβάνουν:

 • Πλήρη κάλυψη διδάκτρων
 • Στέγαση σε εστίες του Πανεπιστημίου για περίοδο 18 μηνών
 • Μηνιαίο επίδομα ύψους 500/ευρώ το μήνα για περίοδο 18 μηνών

Για τα προγράμματα που διάσκονται εξ αποστάσεως, οι υποτροφίες προβλέπουν μόνο πλήρη κάλυψη διδάκτρων. 

Ποιος/α δικαούται να υποβάλει αίτηση και τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Οι υποψήφιοι/ες, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος). 
 4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 5. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο/η υποψήφιος/α να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του/της επαγγελματικά σχέδια.
 6. ​​​Συστάσεις/Συστατικές Επιστολές: Για όλα τα προγράμματα (πλην του Μaster in Public Health) δεν είναι απαραίτητη η προσκόμισή αυτούσιων των συστατικών επιστολών Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν συστάσεις και το Τμήμα, αν κρίνει απαραίτητο, θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους (Η δήλωση των στοιχείων για τα άτομα που μπορούν να δοθούν συστάσεις γίνεται κατά τη διάρκεια της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Σχετική αναφορά υπάρχει και στον οδηγό υποβολής αίτησης). Ειδικά για τους/τις υποψήφιους/ες στo μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in Public Health (MPH) χρειάζεται απαραίτητα να αποσταλούν δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται κατευθείαν από τους/τις συντάκτες/τριες τους (τουλάχιστον μια από τις δυο επιστολές θα πρέπει να είναι ακαδημαϊκή), μέσω της ακόλουθης διαδικτυακής πλατφόρμας: https://redcap.link/referenceform2024
 7. Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας χρειάζεται για όλα τα αγγλόφωνα προγράμματα. Αποδεκτά πιστοιοιητικά θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι/ες αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή.
 8. Δήλωση ενδιαφέροντος για διεκδίκηση της εν λόγω υποτροφίας: Ως μέρος της ηλεκτρονικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να ανεβάσουν (στο πεδίο «ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ») ένα έγγραφο με το οποίο να δηλώνουν ότι είναι φοιτητές/τριες από τη συγκεκριμένη χώρα (Γαμβία ή Γουϊάνα ή Λιβύη ή Παλαιστίνη) και ότι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μια από τις εν λόγω υποτροφίες.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες από τη Γαμβία, τη Γουϊάνα, τη Λιβύη και την Παλαιστίνη καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ακολουθώντας (ανάλογα με το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει) τους ακόλουθους συνδέσμους:

►Υποβολή αίτησης για το MSc Interaction Design

►Υποβολή αίτησης για το MA Design for Social Innovation 

►Υποβολή αίτησης για τα υπόλοιπα 4 προγράμματα

 

Ποια έιναι η προθεσμία υποβολής της αίτησης και πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Πανεπιστήμιο;

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 30 Απριλίου 2024 (2 μ.μ.)

Για πληροφορίες ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy | Τηλ. +35725002710/11 | Φαξ: +35725002760

(Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Θερινό Εξάμηνο 2023-24

Θερινό Εξάμηνο 2023-24

Εισαγωγή φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα πτυχίου Καλών Τεχνών, ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25

Εισαγωγή φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα πτυχίου Καλών Τεχνών, ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25

Ενημέρωση φοιτητών/τριών Σχολής ΔΙΤΟΥΦΕ για 2024-25

Ενημέρωση φοιτητών/τριών Σχολής ΔΙΤΟΥΦΕ για 2024-25

Ενημέρωση φοιτητών/τριών Σχολής ΔΙΤΟΥΦΕ για 2024-25

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, σε ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες από τη Γαμβία, τη Γουϊάνα, τη Λιβύη και την Παλαιστίνη, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν υπηκοότητα από μια από τις 4 επιλέξιμες χώρες.

Ποια προγράμματα αφορούν οι εν λόγω υποτροφίες;

Οι υποτροφίες αφορούν τα 6 μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ που διδάσκονται στην Αγγλική Γλώσσα:

Τι περιλαμβάνουν οι εν λόγω υποτροφίες;

Για τα προγράμματα που προσφέρονται με φυσική παρουσία οι υποτροφίες για τους/τις επιτυγχόντες/ούσες υποψήφιους/ες περιλαμβάνουν:

 • Πλήρη κάλυψη διδάκτρων
 • Στέγαση σε εστίες του Πανεπιστημίου για περίοδο 18 μηνών
 • Μηνιαίο επίδομα ύψους 500/ευρώ το μήνα για περίοδο 18 μηνών

Για τα προγράμματα που διάσκονται εξ αποστάσεως, οι υποτροφίες προβλέπουν μόνο πλήρη κάλυψη διδάκτρων. 

Ποιος/α δικαούται να υποβάλει αίτηση και τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Οι υποψήφιοι/ες, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος). 
 4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 5. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο/η υποψήφιος/α να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του/της επαγγελματικά σχέδια.
 6. ​​​Συστάσεις/Συστατικές Επιστολές: Για όλα τα προγράμματα (πλην του Μaster in Public Health) δεν είναι απαραίτητη η προσκόμισή αυτούσιων των συστατικών επιστολών Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν συστάσεις και το Τμήμα, αν κρίνει απαραίτητο, θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους (Η δήλωση των στοιχείων για τα άτομα που μπορούν να δοθούν συστάσεις γίνεται κατά τη διάρκεια της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Σχετική αναφορά υπάρχει και στον οδηγό υποβολής αίτησης). Ειδικά για τους/τις υποψήφιους/ες στo μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in Public Health (MPH) χρειάζεται απαραίτητα να αποσταλούν δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται κατευθείαν από τους/τις συντάκτες/τριες τους (τουλάχιστον μια από τις δυο επιστολές θα πρέπει να είναι ακαδημαϊκή), μέσω της ακόλουθης διαδικτυακής πλατφόρμας: https://redcap.link/referenceform2024
 7. Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας χρειάζεται για όλα τα αγγλόφωνα προγράμματα. Αποδεκτά πιστοιοιητικά θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι/ες αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή.
 8. Δήλωση ενδιαφέροντος για διεκδίκηση της εν λόγω υποτροφίας: Ως μέρος της ηλεκτρονικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να ανεβάσουν (στο πεδίο «ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ») ένα έγγραφο με το οποίο να δηλώνουν ότι είναι φοιτητές/τριες από τη συγκεκριμένη χώρα (Γαμβία ή Γουϊάνα ή Λιβύη ή Παλαιστίνη) και ότι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μια από τις εν λόγω υποτροφίες.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες από τη Γαμβία, τη Γουϊάνα, τη Λιβύη και την Παλαιστίνη καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ακολουθώντας (ανάλογα με το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει) τους ακόλουθους συνδέσμους:

►Υποβολή αίτησης για το MSc Interaction Design

►Υποβολή αίτησης για το MA Design for Social Innovation 

►Υποβολή αίτησης για τα υπόλοιπα 4 προγράμματα

 

Ποια έιναι η προθεσμία υποβολής της αίτησης και πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Πανεπιστήμιο;

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 30 Απριλίου 2024 (2 μ.μ.)

Για πληροφορίες ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy | Τηλ. +35725002710/11 | Φαξ: +35725002760

(Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).