Χρήσιμες συμβουλές

Σχετικά με τις διαδικασίες αιτήσεως σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Σιγουρευτείτε ότι έχετε πάρει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις σχολές και τα προγράμματα που υποβάλλετε αίτηση.
 • Διαβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης προσεκτικά διότι οι διαδικασίες αιτήσεων διαφέρουν σημαντικά από ίδρυμα σε ίδρυμα και πολλές φορές ανάμεσα στα τμήματα του ίδιου ιδρύματος.
 • Σιγουρευτείτε ότι η αίτησή σας είναι συμπληρωμένη με ακρίβεια, ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης και ότι θα φτάσει μέσα στην προθεσμία.
 • Σε πολλά από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού υπάρχουν έξοδα επεξεργασίας της αίτησης-συνήθως σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Στείλτε τις αιτήσεις σας συστημένες ή με courier για να είστε σίγουροι ότι θα φτάσουν σωστά και έγκαιρα.
 • Πάντα στις αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές είναι απαραίτητες δύο ή περισσότερες συστατικές επιστολές από καθηγητές που είχατε στο προπτυχιακό επίπεδο.
 • Σκοπός σας είναι να συντάξετε μία αίτηση όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέρουσα και περιεκτική σε πληροφορίες, για αυτό συμπεριλάβετε και άλλο υλικό όπως βιογραφικό σημείωμα (Το Γραφείο Σταδιοδρομίας μπορεί να σας βοηθήσει στην σύνταξη του βιογραφικού σας).
 • Όπου υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω Internet να την προτιμήσετε. Βοηθάει στο να προλάβετε τις προθεσμίες.

Χρήσιμες συμβουλές

Σχετικά με τις διαδικασίες αιτήσεως σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Σιγουρευτείτε ότι έχετε πάρει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις σχολές και τα προγράμματα που υποβάλλετε αίτηση.
 • Διαβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης προσεκτικά διότι οι διαδικασίες αιτήσεων διαφέρουν σημαντικά από ίδρυμα σε ίδρυμα και πολλές φορές ανάμεσα στα τμήματα του ίδιου ιδρύματος.
 • Σιγουρευτείτε ότι η αίτησή σας είναι συμπληρωμένη με ακρίβεια, ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης και ότι θα φτάσει μέσα στην προθεσμία.
 • Σε πολλά από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού υπάρχουν έξοδα επεξεργασίας της αίτησης-συνήθως σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Στείλτε τις αιτήσεις σας συστημένες ή με courier για να είστε σίγουροι ότι θα φτάσουν σωστά και έγκαιρα.
 • Πάντα στις αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές είναι απαραίτητες δύο ή περισσότερες συστατικές επιστολές από καθηγητές που είχατε στο προπτυχιακό επίπεδο.
 • Σκοπός σας είναι να συντάξετε μία αίτηση όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέρουσα και περιεκτική σε πληροφορίες, για αυτό συμπεριλάβετε και άλλο υλικό όπως βιογραφικό σημείωμα (Το Γραφείο Σταδιοδρομίας μπορεί να σας βοηθήσει στην σύνταξη του βιογραφικού σας).
 • Όπου υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω Internet να την προτιμήσετε. Βοηθάει στο να προλάβετε τις προθεσμίες.