Χρεώσεις

1. Χρεώσεις για α) φοιτητές που επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και για β) νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα και γ) φοιτητές με υποτροφία από Αφρική

Τύπος

Μηνιαία χρέωση

Δωμάτιο (με κοινόχρηστη κουζίνα) - ένας ένοικος

€180

Στούντιο - ένας ένοικος

€200

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) - ένας ένοικος

€220

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€150/άτομο)

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€130/άτομο

2. Χρεώσεις για ξένους νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και γενικά για φοιτητές χωρίς επιδότηση

Τύπος διαμερίσματος

Μηνιαία χρέωση

Δωμάτιο (με κοινόχρηστη κουζίνα) - ένας ένοικος

€360

Στούντιο - ένας ένοικος

€400

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) - ένας ένοικος

€440

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€300/άτομο

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€260/άτομο

3. Χρεώσεις για εισερχόμενους φοιτητές Εράσμους

Τύπος διαμερίσματος

4μηνη χρέωση*

Δωμάτιο (με κοινόχρηστη κουζίνα) - ένας ένοικος

€1440

Στούντιο - ένας ένοικος

€1600

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) - ένας ένοικος

€1760

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€1200/άτομο

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€1040/άτομο

*Για κάθε επιπρόσθετο μήνα η χρέωση είναι  €360 σε δωμάτιο με κοινόχρηστη κουζίνα, €400 για στούντιο, €440 ευρώ για μονάρι €300/άτομο σε δυάρι και €260/άτομο σε τριάρι διαμέρισμα.

4. Σημειώσεις

α) Στις τιµές ενοικίου συµπεριλαµβάνονται η κατανάλωση ρεύµατος, νερού, η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η σύνδεση µε το διαδίκτυο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβολική κατανάλωση ρεύµατος (σηµ.: υπάρχει χωριστός µετρητής σε όλα τα διαµερίσµατα/δωµάτια) τότε ο ένοικος επιβαρύνεται µε τη διαφορά. Ως υπερβολική κατανάλωση ρεύµατος ορίζεται ποσό πέραν των €40 µηνιαίως.

β) Οι χώροι στάθμευσης που υπάρχουν σε ορισμένα κτήρια διατίθενται σε ενοίκους των φοιτητικών εστιών, αν το επιθυμούν, με ετήσια χρέωση €170.

γ) Το ποσό της εγγύησης για κάθε φοιτητή/ένοικο καθορίζεται στα €170, το οποίo επιστρέφεται με τη λήξη του συμβολαίου, νοουμένου ότι δεν υπάρχουν ζημιές στο διαμέρισμα/δωμάτιο.

δ) Τα συμβόλαια ενοικίασης, πλην φοιτητών Εράσμους, είναι 10μηνα (Σεπτέμβρης-Ιούνης). Δύναται να επεκτείνονται με τους ίδιους όρους τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) αναλόγως διαθεσιμότητας.

ε) Τα συμβόλαια ενοικίασης για φοιτητές Εράσμους είναι τουλάχιστον 4μηνα. Μπορούν να επεκτείνονται με τους ίδιους όρους μέχρι 12 μήνες, περιλαμβανομένης και της θερινής περιόδου (αναλόγως διαθεσιμότητας)

Χρεώσεις

1. Χρεώσεις για α) φοιτητές που επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και για β) νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα και γ) φοιτητές με υποτροφία από Αφρική

Τύπος

Μηνιαία χρέωση

Δωμάτιο (με κοινόχρηστη κουζίνα) - ένας ένοικος

€180

Στούντιο - ένας ένοικος

€200

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) - ένας ένοικος

€220

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€150/άτομο)

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€130/άτομο

2. Χρεώσεις για ξένους νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και γενικά για φοιτητές χωρίς επιδότηση

Τύπος διαμερίσματος

Μηνιαία χρέωση

Δωμάτιο (με κοινόχρηστη κουζίνα) - ένας ένοικος

€360

Στούντιο - ένας ένοικος

€400

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) - ένας ένοικος

€440

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€300/άτομο

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€260/άτομο

3. Χρεώσεις για εισερχόμενους φοιτητές Εράσμους

Τύπος διαμερίσματος

4μηνη χρέωση*

Δωμάτιο (με κοινόχρηστη κουζίνα) - ένας ένοικος

€1440

Στούντιο - ένας ένοικος

€1600

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) - ένας ένοικος

€1760

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€1200/άτομο

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€1040/άτομο

*Για κάθε επιπρόσθετο μήνα η χρέωση είναι  €360 σε δωμάτιο με κοινόχρηστη κουζίνα, €400 για στούντιο, €440 ευρώ για μονάρι €300/άτομο σε δυάρι και €260/άτομο σε τριάρι διαμέρισμα.

4. Σημειώσεις

α) Στις τιµές ενοικίου συµπεριλαµβάνονται η κατανάλωση ρεύµατος, νερού, η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η σύνδεση µε το διαδίκτυο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβολική κατανάλωση ρεύµατος (σηµ.: υπάρχει χωριστός µετρητής σε όλα τα διαµερίσµατα/δωµάτια) τότε ο ένοικος επιβαρύνεται µε τη διαφορά. Ως υπερβολική κατανάλωση ρεύµατος ορίζεται ποσό πέραν των €40 µηνιαίως.

β) Οι χώροι στάθμευσης που υπάρχουν σε ορισμένα κτήρια διατίθενται σε ενοίκους των φοιτητικών εστιών, αν το επιθυμούν, με ετήσια χρέωση €170.

γ) Το ποσό της εγγύησης για κάθε φοιτητή/ένοικο καθορίζεται στα €170, το οποίo επιστρέφεται με τη λήξη του συμβολαίου, νοουμένου ότι δεν υπάρχουν ζημιές στο διαμέρισμα/δωμάτιο.

δ) Τα συμβόλαια ενοικίασης, πλην φοιτητών Εράσμους, είναι 10μηνα (Σεπτέμβρης-Ιούνης). Δύναται να επεκτείνονται με τους ίδιους όρους τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) αναλόγως διαθεσιμότητας.

ε) Τα συμβόλαια ενοικίασης για φοιτητές Εράσμους είναι τουλάχιστον 4μηνα. Μπορούν να επεκτείνονται με τους ίδιους όρους μέχρι 12 μήνες, περιλαμβανομένης και της θερινής περιόδου (αναλόγως διαθεσιμότητας)