Δυναμική Παρουσία ΤΕΠΑΚ στην εκδήλωση ”Βραδιά του Ερευνητή 2018”


Ερευνητικά Νέα

Στο πλαίσιο της προώθησης και της υλοποίησης των στόχων και δραστηριοτήτων του, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετείχε για ακόμα μια χρονιά με επιτυχία στην εκδήλωση “Βραδιά του Ερευνητή”, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 στους Χαρουπόμυλους Λανίτη στην Λεμεσό. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, χρηματοδοτείται  από  την ΕΕ από τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie του προγράμματος Horizon 2020. 

Κατά την εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου αλλά και άλλους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, κοινό κάθε ηλικίας είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια δημιουργική βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη και στην έρευνα, μέσα από πειράματα, παιγνίδια, διαγωνισμούς και μουσική.

Η Βραδιά Ερευνητή 2018 είχε ειδικό αφιέρωμα στην έρευνα και καινοτομία στον ευρύτερο τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς . Στην φετινή εκδήλωση, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε με πέντε (5) περίπτερα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν ή πραγματοποιήθηκαν από τους ερευνητές και ακαδημαϊκούς των Τμημάτων του ΤΕΠΑΚ ήταν οι ακόλουθες:

  1.  «Το διάστημα στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς» Ομάδα Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής,
  2. «Βιομηχανικές Εφαρμογές και Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά»  Ομάδα Καθηγητή Ανδρέα Ανδρέου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,
  3.  «Μάθε το (Μάθημα σου) Νεράκι!» Ομάδα Επίκουρης Καθηγήτριας Μαρίας Αντωνίου,  Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος,
  4. «Υποβρύχια Πολιτιστική Κληρονομιά» Ομάδα Επίκουρου Καθηγητή Δημήτριου Σκαρλάτου, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής.
  5. «Παραδοσιακά Τρόφιμα – Θεμέλιο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» Ομάδες Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτρη Τσάλτα και Επίκουρου Καθηγητή Φώτη Παπαδήμα, Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Επιπρόσθετα, ερευνητές του ΤΕΠΑΚ συμμετείχαν σε περίπτερα που συντονίζονταν από άλλους φορείς, όπως RISE, Youth Makerspace κ.α.

Στα περίπτερα της εκδήλωσης, ερευνητές και ακαδημαϊκοί του ΤΕΠΑΚ παρουσίασαν τις εργασίες τους και ενημέρωσαν το κοινό για το ρόλο και τη σημασία της έρευνας στον σύγχρονο κόσμο, για τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται στο Πανεπιστήμιο καθώς και για τις καθημερινές πρακτικές εφαρμογές των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.

Το συντονισμό της εκδήλωσης, εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, είχε η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας (ΥΕΔΣ).

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Τελέσθηκαν τα εγκαίνια της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού

Τελέσθηκαν τα εγκαίνια της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού

Εκδήλωση ‘Sustainable Tourism, Places and Development’

Εκδήλωση ‘Sustainable Tourism, Places and Development’

Στην Κύπρο θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά του Παγκόσμιου Πολιτισμού 

Στην Κύπρο θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά του Παγκόσμιου Πολιτισμού 

Στην Κύπρο θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά του Παγκόσμιου Πολιτισμού 

Στο πλαίσιο της προώθησης και της υλοποίησης των στόχων και δραστηριοτήτων του, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετείχε για ακόμα μια χρονιά με επιτυχία στην εκδήλωση “Βραδιά του Ερευνητή”, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 στους Χαρουπόμυλους Λανίτη στην Λεμεσό. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, χρηματοδοτείται  από  την ΕΕ από τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie του προγράμματος Horizon 2020. 

Κατά την εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου αλλά και άλλους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, κοινό κάθε ηλικίας είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια δημιουργική βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη και στην έρευνα, μέσα από πειράματα, παιγνίδια, διαγωνισμούς και μουσική.

Η Βραδιά Ερευνητή 2018 είχε ειδικό αφιέρωμα στην έρευνα και καινοτομία στον ευρύτερο τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς . Στην φετινή εκδήλωση, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε με πέντε (5) περίπτερα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν ή πραγματοποιήθηκαν από τους ερευνητές και ακαδημαϊκούς των Τμημάτων του ΤΕΠΑΚ ήταν οι ακόλουθες:

  1.  «Το διάστημα στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς» Ομάδα Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής,
  2. «Βιομηχανικές Εφαρμογές και Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά»  Ομάδα Καθηγητή Ανδρέα Ανδρέου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,
  3.  «Μάθε το (Μάθημα σου) Νεράκι!» Ομάδα Επίκουρης Καθηγήτριας Μαρίας Αντωνίου,  Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος,
  4. «Υποβρύχια Πολιτιστική Κληρονομιά» Ομάδα Επίκουρου Καθηγητή Δημήτριου Σκαρλάτου, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής.
  5. «Παραδοσιακά Τρόφιμα – Θεμέλιο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» Ομάδες Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτρη Τσάλτα και Επίκουρου Καθηγητή Φώτη Παπαδήμα, Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Επιπρόσθετα, ερευνητές του ΤΕΠΑΚ συμμετείχαν σε περίπτερα που συντονίζονταν από άλλους φορείς, όπως RISE, Youth Makerspace κ.α.

Στα περίπτερα της εκδήλωσης, ερευνητές και ακαδημαϊκοί του ΤΕΠΑΚ παρουσίασαν τις εργασίες τους και ενημέρωσαν το κοινό για το ρόλο και τη σημασία της έρευνας στον σύγχρονο κόσμο, για τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται στο Πανεπιστήμιο καθώς και για τις καθημερινές πρακτικές εφαρμογές των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.

Το συντονισμό της εκδήλωσης, εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, είχε η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας (ΥΕΔΣ).