Τον Στρατηγικό Προγραμματισμό Ανάπτυξης τού ΤΕΠΑΚ παρουσίασε ο Πρύτανης


Νέα-Ανακοινώσεις Featured Slideshow

Τον Στρατηγικό Προγραμματισμό Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ο οποίος θα καθοδηγήσει τις δράσεις τού Πανεπιστημίου για τα επόμενα χρόνια (2023-2030), παρουσίασε σήμερα ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, ενώπιον των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και δημοσιογράφων.

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε στους έξι βασικούς πυλώνες του Προγραμματισμού που αφορούν τους τομείς (1) της εκπαίδευσης, (2) της ακαδημαϊκής αριστείας στην έρευνα, στον καλλιτεχνικό και σχεδιαστικό έργο και στην καινοτομία, (3) την ενίσχυση της ακαδημαϊκής και πανεπιστημιακής εμπειρίας των φοιτητών/ριών, (4) τη Διεθνοποίηση, την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση με την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο, (5) των διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων και (6) του Ψηφιακού μετασχηματισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Αναφορικά με τον τομέα της εκπαίδευσης, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στις συνεχείς προσπάθειες του Πανεπιστημίου για αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, με έμφαση, την ποιοτική διδασκαλία, την έρευνα, την καινοτομία και την πρακτική άσκηση των φοιτητών/ριών, την ενίσχυση της ψηφιακής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς επίσης την προώθηση της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης.

Για τον τομέα της ακαδημαϊκής αριστείας, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στην ενίσχυση της έρευνας σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους του Πανεπιστημίου, την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του σχεδιαστικού έργου και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

 

Σε σχέση με τον τομέα της ενίσχυσης της ακαδημαϊκής και πανεπιστημιακής εμπειρίας φοιτητών/ριών, ο Καθηγητής Ζαφείρης αναφέρθηκε στη δημιουργία φιλικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους φοιτητές/ριες, στη βελτίωση των παρεχόμενων φοιτητικών υπηρεσιών και στην προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των φοιτητών/ριών.

«Έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο μας τον/τη φοιτητή/ρια, στοχεύουμε στην επέκταση τού Πανεπιστημίου μας και στη βελτίωση των κτηριακών και άλλων υποδομών μας, στη δημιουργία καινοτόμων και ελκυστικών προγραμμάτων σπουδών προσαρμοσμένα στις σύγχρονές ανάγκες της κοινωνίας και αγοράς εργασίας και την καθιέρωση του ΤΕΠΑΚ  σε ένα φιλόδοξο, τολμηρό και εξωστρεφές πανεπιστήμιο», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην κτηριολογική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εν εξελίξει διαδικασία για ανέγερση των ιδιόκτητων φοιτητικών του εστιών στην περιοχή «Βερεγγάρια» για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών/ριών του, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο υποδομής στην ιστορία του Πανεπιστημίου μέχρι σήμερα.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στον Β’ Πόλο για κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και στις εν εξελίξει διαδικασίες για τη λειτουργία σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα, μετά τη σχολή ∆ιοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο.  

Αναφορικά με τα νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των Ναυτιλιακών που θα αρχίσει να λειτουργεί από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη καθώς και στα προγράμματα της Εργοθεραπείας και του Σχεδιασμού Προϊόντων που αναμένεται να λειτουργήσουν το 2025 και 2027 αντίστοιχα.

Είπε επίσης ότι το Πανεπιστήμιο προσφέρει σήμερα 19 συνολικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, από τα οποία τα 6 είναι Αγγλόφωνα, εκ των οποίων τα 3 προσφέρονται εξ αποστάσεως. Ανέφερε ακόμη ότι αριθμός προγραμμάτων προσφέρονται σε ευέλικτη / υβριδική μάθηση, ενώ αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που γίνεται για δημιουργία προγράμματος MBA.

O Πρύτανης είπε ότι γίνεται προσπάθεια για δημιουργία αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων, μέσω της συμμετοχής του ΤΕΠΑΚ στη Συμμαχία για τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (EUt+), μαζί με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και μέσω άλλων συμμαχιών με άλλα πανεπιστήμια, ανάμεσα τους και Πανεπιστήμια από την Κίνα.

Αναφέρθηκε ακόμη στον στρατηγικό στόχο για τη δημιουργία ενός φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος, την υιοθέτηση ευέλικτων μορφών εργασίας και της τηλεργασίας, την καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας, την απλοποίηση Οργάνων Διοίκησης και την ψηφιακή Μεταρρύθμιση.

Ως προς τον στρατηγικό στόχο για περαιτέρω προώθηση της διεθνοποίσης, της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την με την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στην αύξηση των διεθνών συνεργασιών με ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, στην ανάπτυξη σχέσεων με επιχειρήσεις και οργανισμούς για την πρακτική άσκηση φοιτητών/ριών και την απορρόφηση αποφοίτων ως επίσης στην προώθηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην κοινωνία.

Για τον τομέα των διαρθρωτικών αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων,  αναφέρθηκε στη βελτίωση της διοικητικής δομής και των διαδικασιών του Πανεπιστημίου και την αξιολόγηση και αναβάθμιση των υποδομών του.

Αναφορικά με τον σημαντικό τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο Παναγιώτης Ζαφείρης αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών του Πανεπιστημίου, την Ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών για φοιτητές/ριες, διδάσκοντες και προσωπικό και στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής του Πανεπιστημίου.

"Είμαι πεπεισμένος ότι ο στρατηγικός προγραμματισμός μας θα θέσει το ΤΕΠΑΚ σε μια τροχιά σταθερής ανάπτυξης και αριστείας, συνεχίζοντας να παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους και όλες τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη και την διαρκή μάθηση. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να υλοποιήσουμε το όραμά μας για ένα σύγχρονο, ακαδημαϊκά άριστο και κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητο πανεπιστήμιο", κατέληξε ο Πρύτανης.

Πρόσφατα άρθρα

ΧρηΛοΔΕ : Ανακοίνωση υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα

ΧρηΛοΔΕ : Ανακοίνωση υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα

Διοργάνωση τοπικού διαγωνισμού για την επιλογή της Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα

Διοργάνωση τοπικού διαγωνισμού για την επιλογή της Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΤΕΠΑΚ

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΤΕΠΑΚ

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΤΕΠΑΚ

Τον Στρατηγικό Προγραμματισμό Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ο οποίος θα καθοδηγήσει τις δράσεις τού Πανεπιστημίου για τα επόμενα χρόνια (2023-2030), παρουσίασε σήμερα ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, ενώπιον των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και δημοσιογράφων.

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε στους έξι βασικούς πυλώνες του Προγραμματισμού που αφορούν τους τομείς (1) της εκπαίδευσης, (2) της ακαδημαϊκής αριστείας στην έρευνα, στον καλλιτεχνικό και σχεδιαστικό έργο και στην καινοτομία, (3) την ενίσχυση της ακαδημαϊκής και πανεπιστημιακής εμπειρίας των φοιτητών/ριών, (4) τη Διεθνοποίηση, την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση με την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο, (5) των διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων και (6) του Ψηφιακού μετασχηματισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Αναφορικά με τον τομέα της εκπαίδευσης, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στις συνεχείς προσπάθειες του Πανεπιστημίου για αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, με έμφαση, την ποιοτική διδασκαλία, την έρευνα, την καινοτομία και την πρακτική άσκηση των φοιτητών/ριών, την ενίσχυση της ψηφιακής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς επίσης την προώθηση της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης.

Για τον τομέα της ακαδημαϊκής αριστείας, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στην ενίσχυση της έρευνας σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους του Πανεπιστημίου, την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του σχεδιαστικού έργου και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

 

Σε σχέση με τον τομέα της ενίσχυσης της ακαδημαϊκής και πανεπιστημιακής εμπειρίας φοιτητών/ριών, ο Καθηγητής Ζαφείρης αναφέρθηκε στη δημιουργία φιλικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους φοιτητές/ριες, στη βελτίωση των παρεχόμενων φοιτητικών υπηρεσιών και στην προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των φοιτητών/ριών.

«Έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο μας τον/τη φοιτητή/ρια, στοχεύουμε στην επέκταση τού Πανεπιστημίου μας και στη βελτίωση των κτηριακών και άλλων υποδομών μας, στη δημιουργία καινοτόμων και ελκυστικών προγραμμάτων σπουδών προσαρμοσμένα στις σύγχρονές ανάγκες της κοινωνίας και αγοράς εργασίας και την καθιέρωση του ΤΕΠΑΚ  σε ένα φιλόδοξο, τολμηρό και εξωστρεφές πανεπιστήμιο», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην κτηριολογική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εν εξελίξει διαδικασία για ανέγερση των ιδιόκτητων φοιτητικών του εστιών στην περιοχή «Βερεγγάρια» για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών/ριών του, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο υποδομής στην ιστορία του Πανεπιστημίου μέχρι σήμερα.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στον Β’ Πόλο για κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και στις εν εξελίξει διαδικασίες για τη λειτουργία σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα, μετά τη σχολή ∆ιοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο.  

Αναφορικά με τα νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των Ναυτιλιακών που θα αρχίσει να λειτουργεί από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη καθώς και στα προγράμματα της Εργοθεραπείας και του Σχεδιασμού Προϊόντων που αναμένεται να λειτουργήσουν το 2025 και 2027 αντίστοιχα.

Είπε επίσης ότι το Πανεπιστήμιο προσφέρει σήμερα 19 συνολικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, από τα οποία τα 6 είναι Αγγλόφωνα, εκ των οποίων τα 3 προσφέρονται εξ αποστάσεως. Ανέφερε ακόμη ότι αριθμός προγραμμάτων προσφέρονται σε ευέλικτη / υβριδική μάθηση, ενώ αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που γίνεται για δημιουργία προγράμματος MBA.

O Πρύτανης είπε ότι γίνεται προσπάθεια για δημιουργία αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων, μέσω της συμμετοχής του ΤΕΠΑΚ στη Συμμαχία για τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (EUt+), μαζί με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και μέσω άλλων συμμαχιών με άλλα πανεπιστήμια, ανάμεσα τους και Πανεπιστήμια από την Κίνα.

Αναφέρθηκε ακόμη στον στρατηγικό στόχο για τη δημιουργία ενός φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος, την υιοθέτηση ευέλικτων μορφών εργασίας και της τηλεργασίας, την καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας, την απλοποίηση Οργάνων Διοίκησης και την ψηφιακή Μεταρρύθμιση.

Ως προς τον στρατηγικό στόχο για περαιτέρω προώθηση της διεθνοποίσης, της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την με την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στην αύξηση των διεθνών συνεργασιών με ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, στην ανάπτυξη σχέσεων με επιχειρήσεις και οργανισμούς για την πρακτική άσκηση φοιτητών/ριών και την απορρόφηση αποφοίτων ως επίσης στην προώθηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην κοινωνία.

Για τον τομέα των διαρθρωτικών αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων,  αναφέρθηκε στη βελτίωση της διοικητικής δομής και των διαδικασιών του Πανεπιστημίου και την αξιολόγηση και αναβάθμιση των υποδομών του.

Αναφορικά με τον σημαντικό τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο Παναγιώτης Ζαφείρης αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών του Πανεπιστημίου, την Ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών για φοιτητές/ριες, διδάσκοντες και προσωπικό και στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής του Πανεπιστημίου.

"Είμαι πεπεισμένος ότι ο στρατηγικός προγραμματισμός μας θα θέσει το ΤΕΠΑΚ σε μια τροχιά σταθερής ανάπτυξης και αριστείας, συνεχίζοντας να παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους και όλες τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη και την διαρκή μάθηση. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να υλοποιήσουμε το όραμά μας για ένα σύγχρονο, ακαδημαϊκά άριστο και κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητο πανεπιστήμιο", κατέληξε ο Πρύτανης.