Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε νέο έργο στρατηγικής ερευνητικής υποδομής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας (MDigi-I)


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετέχει στο έργο Ερευνητική Υποδομή Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας (MDigi-I), το οποίο χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ) με 2,8 εκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια πρόσκλησης για την ανάπτυξη Στρατηγικών Ερευνητικών Υποδομών.

Το MDigi-I είναι ένα τριετές έργο που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024, με στόχο τη δημιουργία της εθνικής στρατηγικής υποδομής για την Κύπρο και για την προώθηση της έρευνα και καινοτομίας για την ψηφιακοποίησης της ναυτιλίας.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 11 εταίρους με συντονιστή τον Δρ. Ιωάννη Κυριακίδη, Διευθυντή Έρευνας για τη Θαλάσσια Τεχνολογία από το Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI). Οι υπόλοιποι 10 εταίροι είναι οι εξής: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Columbia Shipmanagement, Μαρίνα Αγίας Νάπας, Electi Consulting Ltd, A.T. Delevant Business Solutions Ltd, MarineFields Holdings Limited, Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, Αρχή Λιμένων Κύπρου, University of Zagreb, and Research Institutes of Sweden. Η ερευνητική ομάδα του ΤΕΠΑΚ αποτελείται από τους Δρ. Ηρόδοτο Ηροδότου, Δρ. Μιχάλη Μιχαηλίδη, Δρ. Ανδρέα Κούσπο, Δρ. Αικατερίνη Χατζησολωμού και Νίκο Ευμίδη, όλοι από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει μια νέα υποδομή έρευνας που θα προωθήσει συνεργίες και θα παράσχει τα μέσα για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση τεχνολογιών ψηφιακοποίησης της ναυτιλίας που θα βελτιώσουν την ασφάλεια, την προστασία και την αποδοτικότητα για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων Ναυτιλίας - Θαλάσσιας Μεταφοράς, μια από τις βασικές προτεραιότητες που ορίζονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).

Η προτεινόμενη υποδομή έρευνας θα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ένα Κέντρο Αριστείας στην ανάπτυξη, δοκιμή, επικύρωση, επίδειξη και εκπαίδευση τεχνολογιών ψηφιακοποίησης της ναυτιλίας, γίνοντας ο πυρήνας της πολυεπιστημονικής έρευνας, καινοτομίας και πρακτικών δραστηριοτήτων εφαρμογής για τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές. Θα παρέχει πρόσβαση στους απαραίτητους φυσικούς χώρους, εξοπλισμό, υπηρεσίες, ανθρώπινους πόρους και το δίκτυό του για να επιτρέψει σε άτομα και οντότητες να διεξάγουν έρευνα και να προωθούν την καινοτομία σε θεωρία και μεθόδους τόσο για υλικό (IoT) όσο και λογισμικό (επεξεργασία σήματος, AI/ML) με εφαρμογές για έξυπνα και συνδεδεμένα πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις, ψηφιακά δίδυμα, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτό θα υποστηρίξει την από κοινού ανάπτυξη και ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και θα διευκολύνει συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους, οργανώσεις και κυβερνο-φυσικά συστήματα. Τα περιουσιακά στοιχεία της υποδομής, συνολικού κόστους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, θα οργανωθούν σε προσβάσιμα πειραματικά πεδία και εργαστήρια, τα οποία περιλαμβάνουν: α) τη Μαρίνα Αγίας Νάπας, β) το Λιμάνι Λεμεσού, γ) το CMMI Maritime IoT Laboratory και δ) τα πλωτά εργαστήρια της Columbia Shipmanagement.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε https://www.mdigii.eu/.

Ηρόδοτος Ηροδότου, herodotos.herodotou@cut.ac.cy

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πρόσφατα άρθρα

ΧρηΛοΔΕ : Ανακοίνωση υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα

ΧρηΛοΔΕ : Ανακοίνωση υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα

Διοργάνωση τοπικού διαγωνισμού για την επιλογή της Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα

Διοργάνωση τοπικού διαγωνισμού για την επιλογή της Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΤΕΠΑΚ

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΤΕΠΑΚ

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετέχει στο έργο Ερευνητική Υποδομή Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας (MDigi-I), το οποίο χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ) με 2,8 εκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια πρόσκλησης για την ανάπτυξη Στρατηγικών Ερευνητικών Υποδομών.

Το MDigi-I είναι ένα τριετές έργο που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024, με στόχο τη δημιουργία της εθνικής στρατηγικής υποδομής για την Κύπρο και για την προώθηση της έρευνα και καινοτομίας για την ψηφιακοποίησης της ναυτιλίας.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 11 εταίρους με συντονιστή τον Δρ. Ιωάννη Κυριακίδη, Διευθυντή Έρευνας για τη Θαλάσσια Τεχνολογία από το Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI). Οι υπόλοιποι 10 εταίροι είναι οι εξής: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Columbia Shipmanagement, Μαρίνα Αγίας Νάπας, Electi Consulting Ltd, A.T. Delevant Business Solutions Ltd, MarineFields Holdings Limited, Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, Αρχή Λιμένων Κύπρου, University of Zagreb, and Research Institutes of Sweden. Η ερευνητική ομάδα του ΤΕΠΑΚ αποτελείται από τους Δρ. Ηρόδοτο Ηροδότου, Δρ. Μιχάλη Μιχαηλίδη, Δρ. Ανδρέα Κούσπο, Δρ. Αικατερίνη Χατζησολωμού και Νίκο Ευμίδη, όλοι από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει μια νέα υποδομή έρευνας που θα προωθήσει συνεργίες και θα παράσχει τα μέσα για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση τεχνολογιών ψηφιακοποίησης της ναυτιλίας που θα βελτιώσουν την ασφάλεια, την προστασία και την αποδοτικότητα για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων Ναυτιλίας - Θαλάσσιας Μεταφοράς, μια από τις βασικές προτεραιότητες που ορίζονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).

Η προτεινόμενη υποδομή έρευνας θα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ένα Κέντρο Αριστείας στην ανάπτυξη, δοκιμή, επικύρωση, επίδειξη και εκπαίδευση τεχνολογιών ψηφιακοποίησης της ναυτιλίας, γίνοντας ο πυρήνας της πολυεπιστημονικής έρευνας, καινοτομίας και πρακτικών δραστηριοτήτων εφαρμογής για τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές. Θα παρέχει πρόσβαση στους απαραίτητους φυσικούς χώρους, εξοπλισμό, υπηρεσίες, ανθρώπινους πόρους και το δίκτυό του για να επιτρέψει σε άτομα και οντότητες να διεξάγουν έρευνα και να προωθούν την καινοτομία σε θεωρία και μεθόδους τόσο για υλικό (IoT) όσο και λογισμικό (επεξεργασία σήματος, AI/ML) με εφαρμογές για έξυπνα και συνδεδεμένα πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις, ψηφιακά δίδυμα, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτό θα υποστηρίξει την από κοινού ανάπτυξη και ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και θα διευκολύνει συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους, οργανώσεις και κυβερνο-φυσικά συστήματα. Τα περιουσιακά στοιχεία της υποδομής, συνολικού κόστους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, θα οργανωθούν σε προσβάσιμα πειραματικά πεδία και εργαστήρια, τα οποία περιλαμβάνουν: α) τη Μαρίνα Αγίας Νάπας, β) το Λιμάνι Λεμεσού, γ) το CMMI Maritime IoT Laboratory και δ) τα πλωτά εργαστήρια της Columbia Shipmanagement.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε https://www.mdigii.eu/.

Ηρόδοτος Ηροδότου, herodotos.herodotou@cut.ac.cy

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.