Νέο, διεπιστημονικό, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο της Κίνας


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), παρακολουθώντας συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις στον τομέα της ηλεκτρονικής και σύγχρονων τεχνολογιών, προσφέρει ένα νέο, διεθνές, καινοτόμο, διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Hangzhou Diazin University (HDU) της Κίνας.

Το αγγλόφωνο, αυτοχρηματοδοτούμενο, πρόγραμμα με τίτλο «MSc in Electronic Science and Technology» προσφέρεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ.

Στόχος του προγράμματος με τίτλο «MSc in Electronic Science and Technology» είναι η εκπαίδευση και προετοιμασία μηχανικών με εξειδίκευση στο τομέα της ηλεκτρονικής και των σύγχρονων τεχνολογιών, με ευρύ φάσμα θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής εμπειρίας, προσφέροντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων σε ένα πολυπολιτισμικό και διεθνές περιβάλλον.

Το πρόγραμμα είναι τριετές, με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να διδάσκονται το πρώτο χρόνο 14 μαθήματα στο HDU, από τα οποία τα 7 προσφέρονται από καθηγητές του ΤΕΠΑΚ και 7 από καθηγητές του Πανεπιστημίου της Κίνας.

Τον δεύτερο χρόνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκπονούν τη διατριβή τους στο ΤΕΠΑΚ, ενώ τον τρίτο χρόνο διευρύνουν την ερευνητική τους εμπειρία στο HDU με τη προετοιμασία δημοσιεύσεων και υποβολή ερευνητικών δοκιμίων.

Στο πρόγραμμα αυτό εισέρχονται 20 διεθνείς φοιτητές και φοιτήτριες κάθε χρόνο. Η εισδοχή των φοιτητών και φοιτητριών από την Κίνα γίνεται μέσω εθνικών εισαγωγικών εξετάσεων και της εφαρμογής αυστηρών ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποφέρει στο ΤΕΠΑΚ και γενικότερα στην Κύπρο σημαντικό όφελος, τόσο υπό τη μορφή εσόδων από τα δίδακτρα και τα έξοδα διαμονής για τους διεθνείς φοιτητές και φοιτήτριες, όσο και από πλευράς προβολής και διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου. Συνολικά το οικονομικό όφελος για την Κύπρο υπολογίζεται κοντά στις 450 χιλιάδες ευρώ, ανά έτος, βασιζόμενο σε προβλεπόμενη εισδοχή 20 φοιτητών ανά έτος – προωθώντας το πρόγραμμα ως το πιο πετυχημένο μάστερ στο ΤΕΠΑΚ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι φοιτητές και φοιτήτριες του προγράμματος έχουν την ευκαιρία να κάνουν την πρακτική τους άσκηση  σε εταιρίες κολοσσούς της Κίνας, όπως είναι οι εταιρείες Alibaba, Xiaomin, Huawei, Tancent κλπ.,  γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες μόνιμης εργοδότησής τους στις εν λόγω εταιρείες, μετά τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης.

Επιπλέον, το «MSc in Electronic Science and Technology» έχει αποτελέσει το έναυσμα για την ανάπτυξη ερευνητικής και πολιτισμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων, μέσω της ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων και της δημιουργίας Ινστιτούτου Confucius στο ΤΕΠΑΚ.

Συντονιστής του προγράμματος είναι ο επίκουρος Καθηγητής Πέτρος Αριστείδου, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Η Διαχειριστική Επιτροπή συμπληρώνεται με τον Καθηγητή Χριστάκη Δαμιανού του ίδιου τμήματος, τον κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχάλη Σιριβιάνο και τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών  του ΤΕΠΑΚ, Κώστα Χόππα.

Πρόσφατα άρθρα

ΧρηΛοΔΕ : Ανακοίνωση υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα

ΧρηΛοΔΕ : Ανακοίνωση υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα

Διοργάνωση τοπικού διαγωνισμού για την επιλογή της Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα

Διοργάνωση τοπικού διαγωνισμού για την επιλογή της Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΤΕΠΑΚ

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΤΕΠΑΚ

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), παρακολουθώντας συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις στον τομέα της ηλεκτρονικής και σύγχρονων τεχνολογιών, προσφέρει ένα νέο, διεθνές, καινοτόμο, διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Hangzhou Diazin University (HDU) της Κίνας.

Το αγγλόφωνο, αυτοχρηματοδοτούμενο, πρόγραμμα με τίτλο «MSc in Electronic Science and Technology» προσφέρεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ.

Στόχος του προγράμματος με τίτλο «MSc in Electronic Science and Technology» είναι η εκπαίδευση και προετοιμασία μηχανικών με εξειδίκευση στο τομέα της ηλεκτρονικής και των σύγχρονων τεχνολογιών, με ευρύ φάσμα θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής εμπειρίας, προσφέροντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων σε ένα πολυπολιτισμικό και διεθνές περιβάλλον.

Το πρόγραμμα είναι τριετές, με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να διδάσκονται το πρώτο χρόνο 14 μαθήματα στο HDU, από τα οποία τα 7 προσφέρονται από καθηγητές του ΤΕΠΑΚ και 7 από καθηγητές του Πανεπιστημίου της Κίνας.

Τον δεύτερο χρόνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκπονούν τη διατριβή τους στο ΤΕΠΑΚ, ενώ τον τρίτο χρόνο διευρύνουν την ερευνητική τους εμπειρία στο HDU με τη προετοιμασία δημοσιεύσεων και υποβολή ερευνητικών δοκιμίων.

Στο πρόγραμμα αυτό εισέρχονται 20 διεθνείς φοιτητές και φοιτήτριες κάθε χρόνο. Η εισδοχή των φοιτητών και φοιτητριών από την Κίνα γίνεται μέσω εθνικών εισαγωγικών εξετάσεων και της εφαρμογής αυστηρών ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποφέρει στο ΤΕΠΑΚ και γενικότερα στην Κύπρο σημαντικό όφελος, τόσο υπό τη μορφή εσόδων από τα δίδακτρα και τα έξοδα διαμονής για τους διεθνείς φοιτητές και φοιτήτριες, όσο και από πλευράς προβολής και διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου. Συνολικά το οικονομικό όφελος για την Κύπρο υπολογίζεται κοντά στις 450 χιλιάδες ευρώ, ανά έτος, βασιζόμενο σε προβλεπόμενη εισδοχή 20 φοιτητών ανά έτος – προωθώντας το πρόγραμμα ως το πιο πετυχημένο μάστερ στο ΤΕΠΑΚ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι φοιτητές και φοιτήτριες του προγράμματος έχουν την ευκαιρία να κάνουν την πρακτική τους άσκηση  σε εταιρίες κολοσσούς της Κίνας, όπως είναι οι εταιρείες Alibaba, Xiaomin, Huawei, Tancent κλπ.,  γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες μόνιμης εργοδότησής τους στις εν λόγω εταιρείες, μετά τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης.

Επιπλέον, το «MSc in Electronic Science and Technology» έχει αποτελέσει το έναυσμα για την ανάπτυξη ερευνητικής και πολιτισμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων, μέσω της ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων και της δημιουργίας Ινστιτούτου Confucius στο ΤΕΠΑΚ.

Συντονιστής του προγράμματος είναι ο επίκουρος Καθηγητής Πέτρος Αριστείδου, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Η Διαχειριστική Επιτροπή συμπληρώνεται με τον Καθηγητή Χριστάκη Δαμιανού του ίδιου τμήματος, τον κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχάλη Σιριβιάνο και τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών  του ΤΕΠΑΚ, Κώστα Χόππα.