Οκτώβριος: μήνας ευαισθητοποίησης για το πεδίο της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας


Νέα-Ανακοινώσεις

Παγκοσμίως, από το 2007, ο Οκτώβριος είναι ο μήνας όπου εορτάζεται η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία έχοντας ως απώτερο στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με το συγκεκριμένο πεδίο.

Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία εστιάζεται στα άτομα με ελάχιστη ή καθόλου λειτουργική λεκτική επικοινωνία και τα οφέλη έχουν τεκμηριωθεί εκτενώς σε άτομα με αναπτυξιακές αλλά και επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, οι υπάρχουσες ερευνητικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η χρήση διαφορετικών μεθόδων Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας με άτομα που εμπίπτουν στην Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού, σπάνια γενετικά σύνδρομα και εγκεφαλική παράλυση είναι κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη των γλωσσικών, επικοινωνιακών, μαθησιακών και κοινωνικών τους ικανοτήτων. Παρομοίως, άτομα με επίκτητες επικοινωνιακές διαταραχές, όπως αφασία, απραξία και δυσαρθρία που ίσως να είναι αποτέλεσμα κάποιας κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης ή πάθησης (π.χ. νόσος του Πάρκινσον ή αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση) μπορούν να επωφεληθούν μέσω των διαφόρων μεθόδων και στρατηγικών που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο πεδίο.

Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου, το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνει ποικίλες δραστηριότητες έχοντας ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία. Οι φοιτητές του τμήματος μαζί με την διδάσκουσα καθηγήτρια τους, Δρ. Ηλιάδα Πάμπουλου δημιούργησαν το πιο κάτω βίντεο το οποίο χρησιμοποιείται κάθε χρόνο για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν την Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία.

https://www.youtube.com/watch?v=bwUnolLgwMU&t=2s

Επιπρόσθετα, φέτος διοργανώθηκε διήμερη εκπαίδευση στη μέθοδο «Talking Mats», η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2019 στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης – Λογοθεραπείας. Η εκπαίδευση επιχορηγήθηκε από την Εναρκτήρια Χρηματοδότηση της Λέκτορος Δρ. Ηλιάδας Πάμπουλους. Εισηγήτρια της εκπαίδευσης ήταν η Δρ. Joan Murphy η οποία είναι λογοθεραπεύτρια και ιδρύτρια της μεθόδου «Talking Mats». Την διήμερη εκπαίδευση παρακολούθησαν δώδεκα λογοπαθολόγοι/ λογοθεραπευτές εκ των οποίων μερικοί είναι διδάσκοντες στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης και κάποιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Περαιτέρω,  εκτός από την εκπαίδευση έγινε διάχυση των αποτελεσμάτων των ερευνών των εμπλεκόμενων ακαδημαϊκών από τα δύο πανεπιστήμια (ΤΕ.ΠΑ.Κ. και University of Stirling)  και συζητήθηκαν μελλοντικές συνεργασίες που αφορούν την στήριξη ατόμων με εκ γενετής και επίκτητες επικοινωνιακές διαταραχές μέσω διαφόρων μεθόδων όπως είναι το Talking Mats. Τέλος, η Δρ. Ηλιάδα Πάμπουλου δημιούργησε το μοναδικό κέντρο στην Κύπρο «Talking Mats», το οποίο αποσκοπεί μέσω έρευνας και κλινικής πρακτικής στην στήριξη των ατόμων με σύνθετες επικοινωνιακές διαταραχές.

Η επικοινωνία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και επομένως, όπως κάθε χρόνο, το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου οργάνωσε ποικίλες δραστηριότητες έχοντας ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία.

Πρόσφατα άρθρα

Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Βράβευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Εκδήλωση εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Παγκοσμίως, από το 2007, ο Οκτώβριος είναι ο μήνας όπου εορτάζεται η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία έχοντας ως απώτερο στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με το συγκεκριμένο πεδίο.

Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία εστιάζεται στα άτομα με ελάχιστη ή καθόλου λειτουργική λεκτική επικοινωνία και τα οφέλη έχουν τεκμηριωθεί εκτενώς σε άτομα με αναπτυξιακές αλλά και επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, οι υπάρχουσες ερευνητικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η χρήση διαφορετικών μεθόδων Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας με άτομα που εμπίπτουν στην Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού, σπάνια γενετικά σύνδρομα και εγκεφαλική παράλυση είναι κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη των γλωσσικών, επικοινωνιακών, μαθησιακών και κοινωνικών τους ικανοτήτων. Παρομοίως, άτομα με επίκτητες επικοινωνιακές διαταραχές, όπως αφασία, απραξία και δυσαρθρία που ίσως να είναι αποτέλεσμα κάποιας κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης ή πάθησης (π.χ. νόσος του Πάρκινσον ή αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση) μπορούν να επωφεληθούν μέσω των διαφόρων μεθόδων και στρατηγικών που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο πεδίο.

Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου, το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνει ποικίλες δραστηριότητες έχοντας ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία. Οι φοιτητές του τμήματος μαζί με την διδάσκουσα καθηγήτρια τους, Δρ. Ηλιάδα Πάμπουλου δημιούργησαν το πιο κάτω βίντεο το οποίο χρησιμοποιείται κάθε χρόνο για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν την Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία.

https://www.youtube.com/watch?v=bwUnolLgwMU&t=2s

Επιπρόσθετα, φέτος διοργανώθηκε διήμερη εκπαίδευση στη μέθοδο «Talking Mats», η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2019 στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης – Λογοθεραπείας. Η εκπαίδευση επιχορηγήθηκε από την Εναρκτήρια Χρηματοδότηση της Λέκτορος Δρ. Ηλιάδας Πάμπουλους. Εισηγήτρια της εκπαίδευσης ήταν η Δρ. Joan Murphy η οποία είναι λογοθεραπεύτρια και ιδρύτρια της μεθόδου «Talking Mats». Την διήμερη εκπαίδευση παρακολούθησαν δώδεκα λογοπαθολόγοι/ λογοθεραπευτές εκ των οποίων μερικοί είναι διδάσκοντες στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης και κάποιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Περαιτέρω,  εκτός από την εκπαίδευση έγινε διάχυση των αποτελεσμάτων των ερευνών των εμπλεκόμενων ακαδημαϊκών από τα δύο πανεπιστήμια (ΤΕ.ΠΑ.Κ. και University of Stirling)  και συζητήθηκαν μελλοντικές συνεργασίες που αφορούν την στήριξη ατόμων με εκ γενετής και επίκτητες επικοινωνιακές διαταραχές μέσω διαφόρων μεθόδων όπως είναι το Talking Mats. Τέλος, η Δρ. Ηλιάδα Πάμπουλου δημιούργησε το μοναδικό κέντρο στην Κύπρο «Talking Mats», το οποίο αποσκοπεί μέσω έρευνας και κλινικής πρακτικής στην στήριξη των ατόμων με σύνθετες επικοινωνιακές διαταραχές.

Η επικοινωνία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και επομένως, όπως κάθε χρόνο, το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου οργάνωσε ποικίλες δραστηριότητες έχοντας ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία.