Ίδρυση Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Έναρξη Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Χημικής Μηχανικής στο ΤΠΚ τον Σεπτέμβριο 2017


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, υλοποιώντας απόφαση της Συγκλήτου και σε συντονισμό με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), ανακοινώνει ότι προτίθεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με ορίζοντα εισδοχής των πρώτων φοιτητών στο αντίστοιχο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών τον Σεπτέμβριο 2017.

Σημειώνεται ότι το ΥΠΠ έχει ήδη -από τον Ιούλιο 2015- εγκρίνει την πρόταση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για ίδρυση Τμήματος Χημικών Μηχανικών και έχει προωθήσει τη σχετική νομοθετική ρύθμιση προς τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.
Το Πτυχίο Χημικού Μηχανικού προσφέρει ένα πυρήνα διεπιστημονικής γνώσης από τον οποίο ο Μηχανικός μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς γενικούς και εξειδικευμένους τομείς όπως για παράδειγμα η μηχανική των ρευστών, η μεταφορά θερμότητας και μάζας, η βιοτεχνολογία, οι τεχνολογίες ανόρυξης και ανάπτυξης πετροχημικών και υδρογονανθράκων, και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων υλικών και προϊόντων. Οι παραδοσιακές επιστήμες, όπως η βιολογία, η φυσική, η χημεία και τα μαθηματικά, αποτελούν τη βάση εφαρμογών που περιλαμβάνει ο Τομέας της Χημικής Μηχανικής. Οι απόφοιτοι του εν λόγω Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών θα είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι ώστε να διαχειρίζονται και να επιλύουν αποτελεσματικά τα τεχνολογικά προβλήματα και τις σύγχρονες προκλήσεις, όπως οι πηγές ενέργειας και η καλύτερη αξιοποίησή τους, η παροχή τροφής και νερού, η ρύπανση του περιβάλλοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως επίσης και θέματα σχετικά με τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον τομέα υγείας γενικότερα.

Η ανάπτυξη του Τμήματος Χημικής Μηχανικής εντάσσεται στον ευρύτερο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου και συνδέεται με τις υπόλοιπες ειδικότητες των υφισταμένων Σχολών Μηχανικής και Τεχνολογίας και Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Στο Πανεπιστήμιο ήδη προσφέρονται βασικά μαθήματα άμεσα σχετιζόμενα με τομείς της Χημικής Μηχανικής, στους οποίους έχει αναπτυχθεί δυναμική ερευνητική παραγωγή. Με τη λειτουργία και ανάπτυξη του Τμήματος Χημικής Μηχανικής ισχυροποιείται η υπάρχουσα βάση Μηχανικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ενισχύεται παράλληλα η διασύνδεσή του με την εγχώρια και διεθνή βιομηχανία.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, υλοποιώντας απόφαση της Συγκλήτου και σε συντονισμό με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), ανακοινώνει ότι προτίθεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με ορίζοντα εισδοχής των πρώτων φοιτητών στο αντίστοιχο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών τον Σεπτέμβριο 2017.

Σημειώνεται ότι το ΥΠΠ έχει ήδη -από τον Ιούλιο 2015- εγκρίνει την πρόταση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για ίδρυση Τμήματος Χημικών Μηχανικών και έχει προωθήσει τη σχετική νομοθετική ρύθμιση προς τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.
Το Πτυχίο Χημικού Μηχανικού προσφέρει ένα πυρήνα διεπιστημονικής γνώσης από τον οποίο ο Μηχανικός μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς γενικούς και εξειδικευμένους τομείς όπως για παράδειγμα η μηχανική των ρευστών, η μεταφορά θερμότητας και μάζας, η βιοτεχνολογία, οι τεχνολογίες ανόρυξης και ανάπτυξης πετροχημικών και υδρογονανθράκων, και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων υλικών και προϊόντων. Οι παραδοσιακές επιστήμες, όπως η βιολογία, η φυσική, η χημεία και τα μαθηματικά, αποτελούν τη βάση εφαρμογών που περιλαμβάνει ο Τομέας της Χημικής Μηχανικής. Οι απόφοιτοι του εν λόγω Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών θα είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι ώστε να διαχειρίζονται και να επιλύουν αποτελεσματικά τα τεχνολογικά προβλήματα και τις σύγχρονες προκλήσεις, όπως οι πηγές ενέργειας και η καλύτερη αξιοποίησή τους, η παροχή τροφής και νερού, η ρύπανση του περιβάλλοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως επίσης και θέματα σχετικά με τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον τομέα υγείας γενικότερα.

Η ανάπτυξη του Τμήματος Χημικής Μηχανικής εντάσσεται στον ευρύτερο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου και συνδέεται με τις υπόλοιπες ειδικότητες των υφισταμένων Σχολών Μηχανικής και Τεχνολογίας και Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Στο Πανεπιστήμιο ήδη προσφέρονται βασικά μαθήματα άμεσα σχετιζόμενα με τομείς της Χημικής Μηχανικής, στους οποίους έχει αναπτυχθεί δυναμική ερευνητική παραγωγή. Με τη λειτουργία και ανάπτυξη του Τμήματος Χημικής Μηχανικής ισχυροποιείται η υπάρχουσα βάση Μηχανικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ενισχύεται παράλληλα η διασύνδεσή του με την εγχώρια και διεθνή βιομηχανία.