Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διεθνές Συνέδριο AGILE 2019 στο ΤΕΠΑΚ


Νέα-Ανακοινώσεις

 

Ο Σύνδεσμος Εργαστηρίων για τη Γεωγραφική Πληροφορία στην Ευρώπη – AGILE: Association of Geographic Information Laboratories in Europe – έχει ως στόχο  την προαγωγή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από τα γεωπληροφοριακά συστήματα  (Geographic Information Systems), καθώς και την υποστήριξη δράσεων δικτύωσης μεταξύ των μελών του συνδέσμου.

Το ετήσιο συνέδριο AGILE, το οποίο πραγματοποιείται από το 1998 σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης, διοργανώνεται φέτος κατά το διάστημα 17-20 Ιουνίου στη Λεμεσό σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Το συνεδρίου έχει ως κεντρικό θέμα της «Γεωχωρικές Τεχνολογίες για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη», στοχεύοντας στην ανάδειξη του ρόλου των γεωχωρικών τεχνολογιών και των συναφών επιστημών στην προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το ετήσιο συνέδριο AGILE παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τα πρόσφατα επιτεύγματα στο πεδίο της Επιστήμης της Γεωγραφικής Πληροφορίας, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Πρόσκληση συμμετοχής

Προσκαλείσθε να συμμετάσχετε στις εργασίες του συνεδρίου  AGILE 2019, οι οποίες περιλαμβάνουν 6 θεματικά εργαστήρια (17 Ιουνίου, 2019), και περί τις 100 ανακοινώσεις (18-20 Ιουνίου, 2019). Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας με μειωμένο κόστος εγγραφής στο συνέδριο ορόσημο για την Επιστήμη της Γεωγραφικής πληροφορίας, AGILE 2019, παρακαλείσθε όπως εγγραφείτε εγκαίρως μέχρι τις 13 Μαΐου 2019. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο AGILE 2019 βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Recent articles

Επιστημονική Ημερίδα "Καταιγίδες σκόνης ερήμου και προστασία ευάλωτων υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον"

Επιστημονική Ημερίδα "Καταιγίδες σκόνης ερήμου και προστασία ευάλωτων υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον"

Έκθεση αφισών και πρωτοτύπων με θέμα: Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Έκθεση αφισών και πρωτοτύπων με θέμα: Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

 

Ο Σύνδεσμος Εργαστηρίων για τη Γεωγραφική Πληροφορία στην Ευρώπη – AGILE: Association of Geographic Information Laboratories in Europe – έχει ως στόχο  την προαγωγή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από τα γεωπληροφοριακά συστήματα  (Geographic Information Systems), καθώς και την υποστήριξη δράσεων δικτύωσης μεταξύ των μελών του συνδέσμου.

Το ετήσιο συνέδριο AGILE, το οποίο πραγματοποιείται από το 1998 σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης, διοργανώνεται φέτος κατά το διάστημα 17-20 Ιουνίου στη Λεμεσό σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Το συνεδρίου έχει ως κεντρικό θέμα της «Γεωχωρικές Τεχνολογίες για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη», στοχεύοντας στην ανάδειξη του ρόλου των γεωχωρικών τεχνολογιών και των συναφών επιστημών στην προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το ετήσιο συνέδριο AGILE παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τα πρόσφατα επιτεύγματα στο πεδίο της Επιστήμης της Γεωγραφικής Πληροφορίας, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Πρόσκληση συμμετοχής

Προσκαλείσθε να συμμετάσχετε στις εργασίες του συνεδρίου  AGILE 2019, οι οποίες περιλαμβάνουν 6 θεματικά εργαστήρια (17 Ιουνίου, 2019), και περί τις 100 ανακοινώσεις (18-20 Ιουνίου, 2019). Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας με μειωμένο κόστος εγγραφής στο συνέδριο ορόσημο για την Επιστήμη της Γεωγραφικής πληροφορίας, AGILE 2019, παρακαλείσθε όπως εγγραφείτε εγκαίρως μέχρι τις 13 Μαΐου 2019. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο AGILE 2019 βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.