Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας


Νέα-Ανακοινώσεις

The Research Promotion Foundation Acknowledges the EXPOSOGAS Project during Researcher’s Week

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε την εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση υδρογονανθράκων στην καθημερινή ζωή και τους δυνητικούς κινδύνους υγείας.

H εκδήλωση ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για την Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας 2019. Παρόμοιες συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων και εμπλεκομένων φορέων για το εν λόγω θέμα είναι απαραίτητες μιας και το φυσικό αέριο/υδρογονάνθρακες μπαίνουν σιγά σιγά στην καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη.

Το Ευρωπαϊκό έργο EXPOSOGAS Twinning Horizon2020 ασχολείται με θέματα που συνδέουν τη χρήση υδρογονανθράκων και δυνητικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία με απώτερο σκοπό την κατανόηση των ρίσκων υγείας για το γενικό πληθυσμό, συμβάλλοντας έτσι στην αειφορική διαχείριση των υδρογονανθράκων. Ο ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ. Κωνσταντίνος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας στο Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μακρής ανέφερε την πλειάδα χρήσεων υδρογονανθράκων στην καθημερινότητα μας και την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τέτοια θέματα. Η αειφορική διαχείριση υδρογονανθράκων, συνέχισε, απαιτεί πρόνοιες για τη συνεχή προστασία της υγείας του γενικού πληθυσμού που γειτνιάζει με τέτοιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων.

Τονίστηκε ότι μόνο οφέλη για τον τόπο θα υπάρχουν μέσω της ενημέρωσης του κοινού και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ειδικών για θέματα υγείας που σχετίζονται με δραστηριότητες υδρογονανθράκων (π.χ. πρατήρια καυσίμων, βιομηχανικές δραστηριότητες, ασφαλτικά, κτλ.).

Η συγκεκριμένη εκδήλωση για τους υδρογονάνθρακες και τα θέματα δημόσιας υγείας εμπίπτει στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού έργου EXPOSOGAS Twinning Horizon2020.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο www.exposogas.eu

 

Πρόσφατα άρθρα

Επιστημονική Ημερίδα "Καταιγίδες σκόνης ερήμου και προστασία ευάλωτων υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον"

Επιστημονική Ημερίδα "Καταιγίδες σκόνης ερήμου και προστασία ευάλωτων υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον"

Έκθεση αφισών και πρωτοτύπων με θέμα: Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Έκθεση αφισών και πρωτοτύπων με θέμα: Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

The Research Promotion Foundation Acknowledges the EXPOSOGAS Project during Researcher’s Week

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε την εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση υδρογονανθράκων στην καθημερινή ζωή και τους δυνητικούς κινδύνους υγείας.

H εκδήλωση ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για την Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας 2019. Παρόμοιες συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων και εμπλεκομένων φορέων για το εν λόγω θέμα είναι απαραίτητες μιας και το φυσικό αέριο/υδρογονάνθρακες μπαίνουν σιγά σιγά στην καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη.

Το Ευρωπαϊκό έργο EXPOSOGAS Twinning Horizon2020 ασχολείται με θέματα που συνδέουν τη χρήση υδρογονανθράκων και δυνητικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία με απώτερο σκοπό την κατανόηση των ρίσκων υγείας για το γενικό πληθυσμό, συμβάλλοντας έτσι στην αειφορική διαχείριση των υδρογονανθράκων. Ο ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ. Κωνσταντίνος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας στο Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μακρής ανέφερε την πλειάδα χρήσεων υδρογονανθράκων στην καθημερινότητα μας και την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τέτοια θέματα. Η αειφορική διαχείριση υδρογονανθράκων, συνέχισε, απαιτεί πρόνοιες για τη συνεχή προστασία της υγείας του γενικού πληθυσμού που γειτνιάζει με τέτοιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων.

Τονίστηκε ότι μόνο οφέλη για τον τόπο θα υπάρχουν μέσω της ενημέρωσης του κοινού και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ειδικών για θέματα υγείας που σχετίζονται με δραστηριότητες υδρογονανθράκων (π.χ. πρατήρια καυσίμων, βιομηχανικές δραστηριότητες, ασφαλτικά, κτλ.).

Η συγκεκριμένη εκδήλωση για τους υδρογονάνθρακες και τα θέματα δημόσιας υγείας εμπίπτει στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού έργου EXPOSOGAS Twinning Horizon2020.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο www.exposogas.eu