To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πρώτο από τα κυπριακά πανεπιστήμια


Νέα-Ανακοινώσεις

 

Times: To TΕΠΑΚ το μοναδικό κυπριακό ανάμεσα στα 351-400 κορυφαία πανεπιστήμια παγκόσμια

Επιβεβαίωση της αριστείας σε διεθνές επίπεδο και της συνέχισης της ανοδικής πορείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ) στα διεθνή φόρα εκπαίδευσης αποτελεί η νέα διεθνής κατάταξη των Times (Higher Education World University Rankings 2017-18) που ανακοινώθηκε σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2017. Στην εν λόγω λίστα το ΤΠΚ κατατάσσεται στις θέσεις 351-400 παγκοσμίως, κατάταξη πολύ ψηλότερη από την περσινή, στην οποία βρισκόταν στις θέσεις 401-500. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία από εξειδικευμένο διαδικτυακό εργαλείο του Times Higher Education, το ΤΠΚ κατατάσσεται πρώτο από τα πανεπιστήμια της Κύπρου, και ισοβαθμεί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνόφωνων πανεπιστημίων εξασφαλίζοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες στις κατηγορίες Ετεροαναφορές και Διεθνή Προσανατολισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΠΚ παρουσιάζει σαφή βελτίωση στους 4 από τους 5 τομείς σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ιδιαίτερα, στο κριτήριο «Ετεροαναφορές Ερευνητικών Δημοσιεύσεων (citations)», το ΤΠΚ εμφανίζει πολύ ψηλή βαθμολογία, κατατασσόμενο στην ιδιαίτερα τιμητική 114η θέση παγκοσμίως (από τα 1,102 πανεπιστήμια που αξιολογούνται), γεγονός το οποίο αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση του επιστημονικού έργου που παράγει.

Επίσης, στον τομέα «Διεθνής Προσανατολισμός», το ΤΠΚ βρίσκεται στα κορυφαία 25% των πανεπιστημίων που κατατάσσονται στη διεθνή κατάταξη, (κατατασσόμενο στην 228η θέση παγκοσμίως). Αξιοσημείωτη επίσης, είναι η πολύ καλή επίδοση που παρουσιάζει το ΤΠΚ στο κριτήριο «Διεθνής Συν-συγγραφεία (International co-authorship)», γεγονός που αναδεικνύει την εξωστρέφεια, τη διεθνή δικτύωση και τη διεθνή αναγνώριση του Πανεπιστημίου.

Αξίζει, τέλος να τονιστεί ότι πολλά από τα Πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στους “Τimes” είναι καλά χρηματοδοτούμενα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς κι αυτό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την επιτυχία του ΤΠΚ, που συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη, παρά τη χαμηλή κρατική χρηματοδότηση, κατατασσόμενο πιο κάτω από τη μεσαία τιμή χρηματοδότησης.

Ο Πρύτανης του ΤΠΚ Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός αναφερόμενος στη σημαντικότατη αυτή επιτυχία, δήλωσε:

«Η διεθνής κατάταξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανάμεσα στα 400 από τα 1,102 κορυφαία πανεπιστήμια παγκόσμια, είναι άθλος για τα 10 χρόνια λειτουργίας μας. Είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά που το νεαρότερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, συγκαταλέγεται στην εν λόγω λίστα. Οι συνεχόμενες διεθνείς αναγνωρίσεις από εγνωσμένου κύρους διεθνείς οργανισμούς τεκμηριώνουν την αριστεία και την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής έρευνας. Υπηρετώντας με συνέπεια τον στρατηγικό στόχο να καταστεί το ΤΠΚ ως ένα από τα πιο καταξιωμένα διεθνώς στους τομείς εξειδίκευσής του, οφείλουμε με σκληρή δουλειά να διατηρήσουμε τις υψηλές αποδόσεις και να ενισχύσουμε τους τομείς οι οποίοι χρήζουν βελτίωσης».

Η λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων «Times» (Times Higher Education World University Rankings) θεωρείται μια από τις τρεις κατατάξεις με το μεγαλύτερο κύρος διεθνώς (μαζί με τις λίστες QS World University Rankings και Academic Ranking of World Universities- Shanghai list) και τα αποτελέσματα της εμπιστεύονται και αξιοποιούνται κάθε χρόνο από υποψήφιους φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό, πανεπιστημιακές αρχές, εταιρίες καθώς επίσης και πολιτειακούς αξιωματούχους ανά το παγκόσμιο.
Η αξιολόγηση των «Times» βασίζεται σε 13 αυστηρά και απαιτητικά κριτήρια τα οποία ομαδοποιούνται σε 5 τομείς: Διδασκαλία, Έρευνα, Ετεροαναφορές Ερευνητικών Δημοσιεύσεων (citations), Μεταφορά Τεχνογνωσίας- Καινοτομία και Διεθνής Προσανατολισμός. Τα στοιχεία συλλέγονται από ανοικτές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (Scopus), μέσω ερωτηματολογίων αξιολόγησης της διδακτικής και ερευνητικής φήμης και μέσω υποβολής στοιχείων από τα ίδια τα πανεπιστήμια.

 

 

 

Η πολύ σημαντική τιμητική αυτή διάκριση του ΤΠΚ σε συνδυασμό με τις πρόσφατες επιτυχίες του ΤΕΠΑΚ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Horizon 2020) αναδεικνύουν το ΤΠΚ ως ένα δυναμικό, σύγχρονο και καινοτόμο οργανισμό με τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές. Συγκεκριμένα στο έτος 2016, σύμφωνα με στοιχεία της έγκριτης ιστοσελίδας researchranking.org το ΤΕΠΑΚ εξασφάλισε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των Κυπριακών Οργανισμών στο H2020 (1η θέση: ΤΕΠΑΚ με 3.07Μ Ευρώ, 2η θέση: Παν. Κύπρου με 2.9Μ Ευρώ, 3η θέση: CETRIC με 2.11M Ευρώ).

Γενικότερα, η Κύπρος επιδεικνύει εντυπωσιακά αποτελέσματα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν και το νησί μας περιλαμβάνεται μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών με τη μικρότερη επένδυση σε έρευνα και καινοτομία (0.46% το οποίο είναι περίπου το ίδιο με της Ρουμανίας), οι Κυπριακοί ερευνητικοί οργανισμοί κατόρθωσαν να κατατάσσονται μεταξύ των 7 χωρών με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση Η2020 ανά κάτοικο. Τα σχετικά αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή στο τέλος Ιουλίου (https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles) και τοποθετούν την Κύπρο πάνω από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, η Γαλλία και η Ιταλία και κάτω μόνο από το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Δανία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία και την Ιρλανδία. Αυτή η διάκριση μπορεί να εξηγηθεί μόνο ως αποτέλεσμα του ζήλου και της γνώσης του εξαιρετικού ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού (στα πανεπιστήμια, στις εταιρείες, στα ερευνητικά ινστιτούτα και στο ΙΠΕ) που δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας της Κύπρου και δεν μπορεί προφανώς να αποδοθεί στην ελλιπή οικονομική στήριξη από την πολιτεία και τη βιομηχανία.

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings 2017-18 μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings.

Πρόσφατα άρθρα

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 16ο στα μικρά κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 16ο στα μικρά κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 88ο στα κορυφαία νέα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ανάμεσα στα «Top 50 των Millennials»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 88ο στα κορυφαία νέα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ανάμεσα στα «Top 50 των Millennials»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 88ο στα κορυφαία νέα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ανάμεσα στα «Top 50 των Millennials»

 

Times: To TΕΠΑΚ το μοναδικό κυπριακό ανάμεσα στα 351-400 κορυφαία πανεπιστήμια παγκόσμια

Επιβεβαίωση της αριστείας σε διεθνές επίπεδο και της συνέχισης της ανοδικής πορείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ) στα διεθνή φόρα εκπαίδευσης αποτελεί η νέα διεθνής κατάταξη των Times (Higher Education World University Rankings 2017-18) που ανακοινώθηκε σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2017. Στην εν λόγω λίστα το ΤΠΚ κατατάσσεται στις θέσεις 351-400 παγκοσμίως, κατάταξη πολύ ψηλότερη από την περσινή, στην οποία βρισκόταν στις θέσεις 401-500. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία από εξειδικευμένο διαδικτυακό εργαλείο του Times Higher Education, το ΤΠΚ κατατάσσεται πρώτο από τα πανεπιστήμια της Κύπρου, και ισοβαθμεί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνόφωνων πανεπιστημίων εξασφαλίζοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες στις κατηγορίες Ετεροαναφορές και Διεθνή Προσανατολισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΠΚ παρουσιάζει σαφή βελτίωση στους 4 από τους 5 τομείς σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ιδιαίτερα, στο κριτήριο «Ετεροαναφορές Ερευνητικών Δημοσιεύσεων (citations)», το ΤΠΚ εμφανίζει πολύ ψηλή βαθμολογία, κατατασσόμενο στην ιδιαίτερα τιμητική 114η θέση παγκοσμίως (από τα 1,102 πανεπιστήμια που αξιολογούνται), γεγονός το οποίο αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση του επιστημονικού έργου που παράγει.

Επίσης, στον τομέα «Διεθνής Προσανατολισμός», το ΤΠΚ βρίσκεται στα κορυφαία 25% των πανεπιστημίων που κατατάσσονται στη διεθνή κατάταξη, (κατατασσόμενο στην 228η θέση παγκοσμίως). Αξιοσημείωτη επίσης, είναι η πολύ καλή επίδοση που παρουσιάζει το ΤΠΚ στο κριτήριο «Διεθνής Συν-συγγραφεία (International co-authorship)», γεγονός που αναδεικνύει την εξωστρέφεια, τη διεθνή δικτύωση και τη διεθνή αναγνώριση του Πανεπιστημίου.

Αξίζει, τέλος να τονιστεί ότι πολλά από τα Πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στους “Τimes” είναι καλά χρηματοδοτούμενα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς κι αυτό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την επιτυχία του ΤΠΚ, που συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη, παρά τη χαμηλή κρατική χρηματοδότηση, κατατασσόμενο πιο κάτω από τη μεσαία τιμή χρηματοδότησης.

Ο Πρύτανης του ΤΠΚ Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός αναφερόμενος στη σημαντικότατη αυτή επιτυχία, δήλωσε:

«Η διεθνής κατάταξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανάμεσα στα 400 από τα 1,102 κορυφαία πανεπιστήμια παγκόσμια, είναι άθλος για τα 10 χρόνια λειτουργίας μας. Είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά που το νεαρότερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, συγκαταλέγεται στην εν λόγω λίστα. Οι συνεχόμενες διεθνείς αναγνωρίσεις από εγνωσμένου κύρους διεθνείς οργανισμούς τεκμηριώνουν την αριστεία και την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής έρευνας. Υπηρετώντας με συνέπεια τον στρατηγικό στόχο να καταστεί το ΤΠΚ ως ένα από τα πιο καταξιωμένα διεθνώς στους τομείς εξειδίκευσής του, οφείλουμε με σκληρή δουλειά να διατηρήσουμε τις υψηλές αποδόσεις και να ενισχύσουμε τους τομείς οι οποίοι χρήζουν βελτίωσης».

Η λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων «Times» (Times Higher Education World University Rankings) θεωρείται μια από τις τρεις κατατάξεις με το μεγαλύτερο κύρος διεθνώς (μαζί με τις λίστες QS World University Rankings και Academic Ranking of World Universities- Shanghai list) και τα αποτελέσματα της εμπιστεύονται και αξιοποιούνται κάθε χρόνο από υποψήφιους φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό, πανεπιστημιακές αρχές, εταιρίες καθώς επίσης και πολιτειακούς αξιωματούχους ανά το παγκόσμιο.
Η αξιολόγηση των «Times» βασίζεται σε 13 αυστηρά και απαιτητικά κριτήρια τα οποία ομαδοποιούνται σε 5 τομείς: Διδασκαλία, Έρευνα, Ετεροαναφορές Ερευνητικών Δημοσιεύσεων (citations), Μεταφορά Τεχνογνωσίας- Καινοτομία και Διεθνής Προσανατολισμός. Τα στοιχεία συλλέγονται από ανοικτές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (Scopus), μέσω ερωτηματολογίων αξιολόγησης της διδακτικής και ερευνητικής φήμης και μέσω υποβολής στοιχείων από τα ίδια τα πανεπιστήμια.

 

 

 

Η πολύ σημαντική τιμητική αυτή διάκριση του ΤΠΚ σε συνδυασμό με τις πρόσφατες επιτυχίες του ΤΕΠΑΚ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Horizon 2020) αναδεικνύουν το ΤΠΚ ως ένα δυναμικό, σύγχρονο και καινοτόμο οργανισμό με τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές. Συγκεκριμένα στο έτος 2016, σύμφωνα με στοιχεία της έγκριτης ιστοσελίδας researchranking.org το ΤΕΠΑΚ εξασφάλισε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των Κυπριακών Οργανισμών στο H2020 (1η θέση: ΤΕΠΑΚ με 3.07Μ Ευρώ, 2η θέση: Παν. Κύπρου με 2.9Μ Ευρώ, 3η θέση: CETRIC με 2.11M Ευρώ).

Γενικότερα, η Κύπρος επιδεικνύει εντυπωσιακά αποτελέσματα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν και το νησί μας περιλαμβάνεται μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών με τη μικρότερη επένδυση σε έρευνα και καινοτομία (0.46% το οποίο είναι περίπου το ίδιο με της Ρουμανίας), οι Κυπριακοί ερευνητικοί οργανισμοί κατόρθωσαν να κατατάσσονται μεταξύ των 7 χωρών με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση Η2020 ανά κάτοικο. Τα σχετικά αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή στο τέλος Ιουλίου (https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles) και τοποθετούν την Κύπρο πάνω από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, η Γαλλία και η Ιταλία και κάτω μόνο από το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Δανία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία και την Ιρλανδία. Αυτή η διάκριση μπορεί να εξηγηθεί μόνο ως αποτέλεσμα του ζήλου και της γνώσης του εξαιρετικού ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού (στα πανεπιστήμια, στις εταιρείες, στα ερευνητικά ινστιτούτα και στο ΙΠΕ) που δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας της Κύπρου και δεν μπορεί προφανώς να αποδοθεί στην ελλιπή οικονομική στήριξη από την πολιτεία και τη βιομηχανία.

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings 2017-18 μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings.