Μεγάλη ευκαιρία για φοιτητές και ερευνητές με οικονομική υποστήριξη 1000 ευρώ ανά φοιτητή!


Φοιτητικά Νέα Νέα-Ανακοινώσεις

Το ΤΕΠΑΚ, μέσω του προγράμματος INDUSAC, καλεί όλους τους/τις φοιτητές/τριες και ερευνητές/ριες να συνεργαστούν με επιχειρήσεις και να βρουν λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις. Το έργο INDUSAC χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  HORIZON EUROPE και στοχεύει στη συν-δημιουργία ενός μηχανισμού συνεργασίας επιχειρήσεων και ακαδημίας.

Τουλάχιστον 300 δράσεις/προκλήσεις θα είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας INDUSAC που έχει δημιουργηθεί, και οι εν λόγω δράσεις/προκλήσεις θα έχουν ως επικεφαλής ομάδες που θα αποτελούνται από φοιτητές/ριες, ερευνητές/ριες και εταιρείες από όλη την Ευρώπη. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η οποία θα έχει διάρκεια 4 με 8 εβδομάδες, επιδιώκεται η λύση εταιρικών προκλήσεων σε πολλαπλούς βιομηχανικούς τομείς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές/ριες, ερευνητές/ριες από δημόσια τα πανεπιστήμια της Κύπρου, και από όλους τους κλάδους σπουδών. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος, θα προσφέρεται οικονομική υποστήριξη αξίας 1000 ευρώ σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια.

Φοιτητές/ριες και ερευνητές/ριες έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν, μέχρι τις 31 Μαΐου 2024. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα υπάρξει ακόμη μια φάση, η οποία αναγράφεται στην ιστοσελίδα του INDUSAC.

Προσβλέποντας στο μέλλον, ο αντίκτυπος του έργου INDUSAC θα επεκταθεί και μετέπειτα την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Μέσω αυτού του μηχανισμού,  η συμμετοχή σε αυτές τις προκλήσεις είναι μια αξιοσημείωτη προσθήκη για το βιογραφικό και το εκπαιδευτικό ταξίδι κάθε φοιτητή/ας.

Μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία! Εγγραφές μέσω της ιστοσελίδα  https://indusac.eu/ και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελίζα Νικολάου στο eliza@energylab.ac.cy ή στο 25 002306.

 

Πρόσφατα άρθρα

Καλοκαιρινές Ακαδημίες ΤΕΠΑΚ

Καλοκαιρινές Ακαδημίες ΤΕΠΑΚ

Το ΤΕΠΑΚ κορυφαίο στη διδασκαλία σε Κύπρο και Ελλάδα

Το ΤΕΠΑΚ κορυφαίο στη διδασκαλία σε Κύπρο και Ελλάδα

Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης σε Συνέδριο Λογοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη

Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης σε Συνέδριο Λογοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη

Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης σε Συνέδριο Λογοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη

Το ΤΕΠΑΚ, μέσω του προγράμματος INDUSAC, καλεί όλους τους/τις φοιτητές/τριες και ερευνητές/ριες να συνεργαστούν με επιχειρήσεις και να βρουν λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις. Το έργο INDUSAC χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  HORIZON EUROPE και στοχεύει στη συν-δημιουργία ενός μηχανισμού συνεργασίας επιχειρήσεων και ακαδημίας.

Τουλάχιστον 300 δράσεις/προκλήσεις θα είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας INDUSAC που έχει δημιουργηθεί, και οι εν λόγω δράσεις/προκλήσεις θα έχουν ως επικεφαλής ομάδες που θα αποτελούνται από φοιτητές/ριες, ερευνητές/ριες και εταιρείες από όλη την Ευρώπη. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η οποία θα έχει διάρκεια 4 με 8 εβδομάδες, επιδιώκεται η λύση εταιρικών προκλήσεων σε πολλαπλούς βιομηχανικούς τομείς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές/ριες, ερευνητές/ριες από δημόσια τα πανεπιστήμια της Κύπρου, και από όλους τους κλάδους σπουδών. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος, θα προσφέρεται οικονομική υποστήριξη αξίας 1000 ευρώ σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια.

Φοιτητές/ριες και ερευνητές/ριες έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν, μέχρι τις 31 Μαΐου 2024. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα υπάρξει ακόμη μια φάση, η οποία αναγράφεται στην ιστοσελίδα του INDUSAC.

Προσβλέποντας στο μέλλον, ο αντίκτυπος του έργου INDUSAC θα επεκταθεί και μετέπειτα την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Μέσω αυτού του μηχανισμού,  η συμμετοχή σε αυτές τις προκλήσεις είναι μια αξιοσημείωτη προσθήκη για το βιογραφικό και το εκπαιδευτικό ταξίδι κάθε φοιτητή/ας.

Μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία! Εγγραφές μέσω της ιστοσελίδα  https://indusac.eu/ και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελίζα Νικολάου στο eliza@energylab.ac.cy ή στο 25 002306.