ΤΕΠΑΚ: Σεμινάριο με σκοπό την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για το έργο IENE 11


Νέα-Ανακοινώσεις

Η αύξηση της γνώσης σχετικά με τα εμβόλια, καθώς και οι δεξιότητες επικοινωνίας , ιδιαίτερα στον τομέα των πολιτισμικών και κοινωνικών σχέσεων, μπορούν να ενδυναμώσουν τους επαγγελματίες υγείας, είναι το τελικό συμπέρασμα σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου IENE 11 με τίτλο ‘Ενδυνάμωση νοσηλευτών/τριών και επαγγελματιών υγείας για την προώθηση του εμβολιασμού και την αντιμετώπιση της διστακτικότητας -PROVAC’. Συντονιστής του έργου είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου(ΤΕΠΑΚ).

Ο εμβολιασμός αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της δημόσιας υγείας και αποτελεί ζωτικό μέσο πρόληψης ασθενειών. Αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο προστασίας τόσο για τους εμβολιασμένους όσο και για τον γενικό πληθυσμό, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς μολυσματικών ασθενειών εντός της κοινότητας.

Όταν ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού αναπτύσσει ανοσία έναντι μιας μολυσματικής ασθένειας, η πιθανότητα μετάδοσής της από άτομο σε άτομο μειώνεται σημαντικά. Αυτή η φαινομενική ανοσία, γνωστή ως "συλλογική ανοσία" ή επίσης ως "ανοσία αγέλης," επιτρέπει και την έμμεση προστασία των μη εμβολιασμένων ατόμων.

Η παγκόσμια πανδημία του COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στα συστήματα υγείας, ιδίως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) (Θεμέλη-Διγαλάκη, 2020). Τα προγράμματα εμβολιασμού μπορεί να συνεισφέρουν στη μείωση του κοινωνικού, ψυχολογικού και οικονομικού φόρτου που συνδέεται με τη νόσο στον πληθυσμό και τις κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα την αποτελεσματική ανακούφιση των πιέσεων που ασκούνται στα συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Αυτό επιτρέπει επιπλέον στα άτομα να συμμετέχουν σε παραγωγικές δραστηριότητες, όπως η εκπαίδευση και η απασχόληση (https://www.helmsic.gr/blog/2021/04/27/vaccinehistory/ ).

Το έργο IENE 11 στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος  (MOOC-Massive Open Online Course) και εκπαιδευτικού υλικού που θα είναι κατάλληλο να υποστηρίξει και να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες υγείας για την προώθηση του εμβολιασμού και την αντιμετώπιση της διστακτικότητας απέναντι στα εμβόλια.

Μέσα στα πλαίσια του έργου διεξήχθη την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, στο Ξενοδοχείο Pefkos στη Λεμεσό, σεμινάριο με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας.

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο είχε τα εξής κύρια στοιχεία στον στόχο του:

 • Ενημέρωση σχετικά με τους στόχους του έργου IENE11.
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης των συμμετεχόντων σχετικά με το MOOC.
 • Παροχή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με τη χρήση του MOOC ως ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό εργαλείο κατάρτισης.
 • Διεξαγωγή δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων και στόχων που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα περιλαμβάνονται στο MOOC.
 • Συλλογή απόψεων και προτάσεων από τους συμμετέχοντες σχετικά με τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου. Να πληροφορήσει για τους στόχους του έργου IENE11
 • Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την γνώση των συμμετεχόντων για το MOOC
 • Να προσφέρει  πρακτική εμπειρία για τη χρήση του MOOC ως ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό εργαλείο κατάρτισης
 • Tην δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών, των ενδιαφερόντων και των στόχων σχετικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα περιλαμβάνει το MOOC
 • Nα αποκομίσει τις απόψεις και εισηγήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου

Τα συμπεράσματα του σεμιναρίου καταδεικνύουν ότι οι επαγγελματίες υγείας, (νοσηλευτές, επισκέπτριες υγείας και ιατροί), έχουν εκδηλώσει σημαντικό ενδιαφέρον για την προώθηση του εμβολιασμού και την αντιμετώπιση της διστακτικότητας απέναντι στα εμβόλια. Το τελικό συμπέρασμα του σεμιναρίου είναι ότι η αύξηση της γνώσης σχετικά με τα εμβόλια, καθώς και οι δεξιότητες επικοινωνίας , ιδιαίτερα στον τομέα των πολιτισμικών και κοινωνικών σχέσεων, μπορούν να ενδυναμώσουν τους επαγγελματίες υγείας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση και να διευκολύνουν την ανάπτυξη εμπιστοσύνης στα εμβόλια, ιδίως σε άτομα που εμφανίζουν ιδιαίτερη διστακτικότητα ή ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το MOOC θα αρχίσει στις 2 Οκτωβρίου, 2023 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου 2023.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το IENE11 στο σύνδεσμό:

https://iene11.eu/el/ 

Για εγγραφή στο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Πρόγραμμα (MOOC), κάνετε σάρωση εδώ:

 

Πρόσφατα άρθρα

Κενές θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο ΤΕΠΑΚ

Κενές θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο ΤΕΠΑΚ

H WOLT στο τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών τεχνών

H WOLT στο τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών τεχνών

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

Η αύξηση της γνώσης σχετικά με τα εμβόλια, καθώς και οι δεξιότητες επικοινωνίας , ιδιαίτερα στον τομέα των πολιτισμικών και κοινωνικών σχέσεων, μπορούν να ενδυναμώσουν τους επαγγελματίες υγείας, είναι το τελικό συμπέρασμα σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου IENE 11 με τίτλο ‘Ενδυνάμωση νοσηλευτών/τριών και επαγγελματιών υγείας για την προώθηση του εμβολιασμού και την αντιμετώπιση της διστακτικότητας -PROVAC’. Συντονιστής του έργου είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου(ΤΕΠΑΚ).

Ο εμβολιασμός αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της δημόσιας υγείας και αποτελεί ζωτικό μέσο πρόληψης ασθενειών. Αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο προστασίας τόσο για τους εμβολιασμένους όσο και για τον γενικό πληθυσμό, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς μολυσματικών ασθενειών εντός της κοινότητας.

Όταν ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού αναπτύσσει ανοσία έναντι μιας μολυσματικής ασθένειας, η πιθανότητα μετάδοσής της από άτομο σε άτομο μειώνεται σημαντικά. Αυτή η φαινομενική ανοσία, γνωστή ως "συλλογική ανοσία" ή επίσης ως "ανοσία αγέλης," επιτρέπει και την έμμεση προστασία των μη εμβολιασμένων ατόμων.

Η παγκόσμια πανδημία του COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στα συστήματα υγείας, ιδίως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) (Θεμέλη-Διγαλάκη, 2020). Τα προγράμματα εμβολιασμού μπορεί να συνεισφέρουν στη μείωση του κοινωνικού, ψυχολογικού και οικονομικού φόρτου που συνδέεται με τη νόσο στον πληθυσμό και τις κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα την αποτελεσματική ανακούφιση των πιέσεων που ασκούνται στα συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Αυτό επιτρέπει επιπλέον στα άτομα να συμμετέχουν σε παραγωγικές δραστηριότητες, όπως η εκπαίδευση και η απασχόληση (https://www.helmsic.gr/blog/2021/04/27/vaccinehistory/ ).

Το έργο IENE 11 στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος  (MOOC-Massive Open Online Course) και εκπαιδευτικού υλικού που θα είναι κατάλληλο να υποστηρίξει και να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες υγείας για την προώθηση του εμβολιασμού και την αντιμετώπιση της διστακτικότητας απέναντι στα εμβόλια.

Μέσα στα πλαίσια του έργου διεξήχθη την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, στο Ξενοδοχείο Pefkos στη Λεμεσό, σεμινάριο με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας.

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο είχε τα εξής κύρια στοιχεία στον στόχο του:

 • Ενημέρωση σχετικά με τους στόχους του έργου IENE11.
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης των συμμετεχόντων σχετικά με το MOOC.
 • Παροχή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με τη χρήση του MOOC ως ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό εργαλείο κατάρτισης.
 • Διεξαγωγή δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων και στόχων που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα περιλαμβάνονται στο MOOC.
 • Συλλογή απόψεων και προτάσεων από τους συμμετέχοντες σχετικά με τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου. Να πληροφορήσει για τους στόχους του έργου IENE11
 • Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την γνώση των συμμετεχόντων για το MOOC
 • Να προσφέρει  πρακτική εμπειρία για τη χρήση του MOOC ως ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό εργαλείο κατάρτισης
 • Tην δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών, των ενδιαφερόντων και των στόχων σχετικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα περιλαμβάνει το MOOC
 • Nα αποκομίσει τις απόψεις και εισηγήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου

Τα συμπεράσματα του σεμιναρίου καταδεικνύουν ότι οι επαγγελματίες υγείας, (νοσηλευτές, επισκέπτριες υγείας και ιατροί), έχουν εκδηλώσει σημαντικό ενδιαφέρον για την προώθηση του εμβολιασμού και την αντιμετώπιση της διστακτικότητας απέναντι στα εμβόλια. Το τελικό συμπέρασμα του σεμιναρίου είναι ότι η αύξηση της γνώσης σχετικά με τα εμβόλια, καθώς και οι δεξιότητες επικοινωνίας , ιδιαίτερα στον τομέα των πολιτισμικών και κοινωνικών σχέσεων, μπορούν να ενδυναμώσουν τους επαγγελματίες υγείας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση και να διευκολύνουν την ανάπτυξη εμπιστοσύνης στα εμβόλια, ιδίως σε άτομα που εμφανίζουν ιδιαίτερη διστακτικότητα ή ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το MOOC θα αρχίσει στις 2 Οκτωβρίου, 2023 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου 2023.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το IENE11 στο σύνδεσμό:

https://iene11.eu/el/ 

Για εγγραφή στο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Πρόγραμμα (MOOC), κάνετε σάρωση εδώ: