Κέντρο Γλωσσών ΤΕΠΑΚ: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην ενσωμάτωση μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία μέσω της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας


Νέα-Ανακοινώσεις

Την ετοιμότητά του να βοηθήσει στις προσπάθειες της πολιτείας για ενσωμάτωση των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία, μέσω της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, εκφράζει το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου(ΤΕΠΑΚ).

“Ως Κέντρο Γλωσσών είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την προσπάθεια ενσωμάτωσης των μεταναστών, μέσω προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Η γλώσσα είναι γέφυρα προς την κατανόηση, την επικοινωνία και την επιτυχημένη ενσωμάτωση, και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε”, δηλώνει η Εκτελούσα Χρέη Διευθύντρια του Κέντρου, Δρ Αντιγόνη Παρμαξή.

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ προσφέρει εξειδικευμένα μαθήματα ελληνικής γλώσσας για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, με ένα άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και προηγμένες μεθόδους διδασκαλίας.

Η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες και το επίπεδο κάθε εκπαιδευόμενου/ης, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους διδασκαλίας για να καταστεί η γλωσσική μαθησιακή εμπειρία συναρπαστική και αποτελεσματική.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Γλωσσών: https://www.cut.ac.cy/faculties/languagecentre/

Πρόσφατα άρθρα

EMPACT/Participatory Community Mural: Migration, Empathy, Nature, Sustainability

EMPACT/Participatory Community Mural: Migration, Empathy, Nature, Sustainability

Την υπογραφή της σύμβασης για την ανέγερση των φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ στην περιοχή Βερεγγάρια, ανακοίνωσε ο Πρύτανης Π. Ζαφείρης

Την υπογραφή της σύμβασης για την ανέγερση των φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ στην περιοχή Βερεγγάρια, ανακοίνωσε ο Πρύτανης Π. Ζαφείρης

1η Διάλεξη ΤΕΠΑΚ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου με θέμα «H υπερδύναμη του μέλλοντος: Μάθετε πώς να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας στην ψηφιακή εποχή»

1η Διάλεξη ΤΕΠΑΚ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου με θέμα «H υπερδύναμη του μέλλοντος: Μάθετε πώς να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας στην ψηφιακή εποχή»

1η Διάλεξη ΤΕΠΑΚ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου με θέμα «H υπερδύναμη του μέλλοντος: Μάθετε πώς να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας στην ψηφιακή εποχή»

Την ετοιμότητά του να βοηθήσει στις προσπάθειες της πολιτείας για ενσωμάτωση των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία, μέσω της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, εκφράζει το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου(ΤΕΠΑΚ).

“Ως Κέντρο Γλωσσών είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την προσπάθεια ενσωμάτωσης των μεταναστών, μέσω προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Η γλώσσα είναι γέφυρα προς την κατανόηση, την επικοινωνία και την επιτυχημένη ενσωμάτωση, και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε”, δηλώνει η Εκτελούσα Χρέη Διευθύντρια του Κέντρου, Δρ Αντιγόνη Παρμαξή.

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ προσφέρει εξειδικευμένα μαθήματα ελληνικής γλώσσας για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, με ένα άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και προηγμένες μεθόδους διδασκαλίας.

Η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες και το επίπεδο κάθε εκπαιδευόμενου/ης, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους διδασκαλίας για να καταστεί η γλωσσική μαθησιακή εμπειρία συναρπαστική και αποτελεσματική.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Γλωσσών: https://www.cut.ac.cy/faculties/languagecentre/