Εργαστήριο: "Χρήση ψηφιακών εργαλείων για την υγεία και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας στην ογκολογία»


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) διοργανώνει Εργαστήριο με θέμα "Χρήση ψηφιακών εργαλείων για την υγεία και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας στην ογκολογία - Αξιολόγηση αναγκών για κλινικούς και μη κλινικούς επαγγελματίες".

Το εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του 20ου Διεθνούς Συνεδρίου για τους Υπολογιστές Ανάλυσης Εικόνων και Μοτίβων, το οποίο θα λάβει χώρα από τις 25 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 (https://www.easyacademia.org/caip2023 ).

Για συμμετοχή στο εργαστήριο απαιτείται εγγραφή, η οποία μπορεί να γίνει στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB34sWwbUxvIBwG6V7jmCzMGtddNnUZ1DPdUKJT62KzYHtbQ/viewform?usp=sf_link.

Το εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EU4H-2022 «TRANSiTION» «Ψηφιακή μετάβαση και ψηφιακή ανθεκτικότητα στην ογκολογία» στο οποίο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κυπρου είναι Ανάδοχός Φορέας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, από τις 16:30 έως τις 18:30, στο Atlantica Miramare Beach Hotel, Λεμεσός. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης.

Η επιστημονική ομάδα του προγράμματος απαρτίζεται από τους: Δρ. Α. Χαραλάμπους, Καθηγητής και συντονιστής του προγράμματος, Δρ Θ. Τσίτση και Δρ Ε. Ρούσου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Δρ Ευθύβουλος Κυριάκου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Δρ Ιόλη Νικολαΐδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι Ana Claveria and David Liñares Mariñas, SERVIZO GALEGO DE SAUDE SERGAS, Ισπανία, υποψήφια διδάκτορ Κωνσταντίνα Κλοκώνη, Προϊσταμένη Νοσηλευτών Ακτινοθεραυτικής Ογκολογίας και Έρευνας, Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου και Μαρία-Ντολόρες Χριστόφη, υποψήφια διδάκτορ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και κλινικός βοτανολόγος/φυσικοπαθητικός.

Πρόσφατα άρθρα

Κενές θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο ΤΕΠΑΚ

Κενές θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο ΤΕΠΑΚ

H WOLT στο τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών τεχνών

H WOLT στο τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών τεχνών

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) διοργανώνει Εργαστήριο με θέμα "Χρήση ψηφιακών εργαλείων για την υγεία και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας στην ογκολογία - Αξιολόγηση αναγκών για κλινικούς και μη κλινικούς επαγγελματίες".

Το εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του 20ου Διεθνούς Συνεδρίου για τους Υπολογιστές Ανάλυσης Εικόνων και Μοτίβων, το οποίο θα λάβει χώρα από τις 25 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 (https://www.easyacademia.org/caip2023 ).

Για συμμετοχή στο εργαστήριο απαιτείται εγγραφή, η οποία μπορεί να γίνει στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB34sWwbUxvIBwG6V7jmCzMGtddNnUZ1DPdUKJT62KzYHtbQ/viewform?usp=sf_link.

Το εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EU4H-2022 «TRANSiTION» «Ψηφιακή μετάβαση και ψηφιακή ανθεκτικότητα στην ογκολογία» στο οποίο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κυπρου είναι Ανάδοχός Φορέας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, από τις 16:30 έως τις 18:30, στο Atlantica Miramare Beach Hotel, Λεμεσός. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης.

Η επιστημονική ομάδα του προγράμματος απαρτίζεται από τους: Δρ. Α. Χαραλάμπους, Καθηγητής και συντονιστής του προγράμματος, Δρ Θ. Τσίτση και Δρ Ε. Ρούσου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Δρ Ευθύβουλος Κυριάκου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Δρ Ιόλη Νικολαΐδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι Ana Claveria and David Liñares Mariñas, SERVIZO GALEGO DE SAUDE SERGAS, Ισπανία, υποψήφια διδάκτορ Κωνσταντίνα Κλοκώνη, Προϊσταμένη Νοσηλευτών Ακτινοθεραυτικής Ογκολογίας και Έρευνας, Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου και Μαρία-Ντολόρες Χριστόφη, υποψήφια διδάκτορ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και κλινικός βοτανολόγος/φυσικοπαθητικός.