Υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, 2022-23


Στήριξη Φοιτητών Φοιτητικά Νέα

Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων για εσωτερικές υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. 

Αφορά ενεργούς/ές μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες (Μάστερ ή Διδακτορικού) του ΤΕΠΑΚ που άρχισαν σπουδές από τον Ιανουάριο 2022 και μετέπειτα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέχρι και στο τρίτο εξάμηνο φοίτησης.

Οι υποτροφίες δίδονται υπό τη μορφή της μερικής ή πλήρους κάλυψης διδάκτρων, στη βάση κανόνων (πατήστε εδώ) και σύμφωνα με την κατάταξη μοριοδότησης (πατήστε εδώ για τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης).

Σύμφωνα με τους Κανόνες παραχώρησης υποτροφιών, οι αιτήσεις από Κύπριους φοιτητές/ριες υποβάλλονται/αξιολογούνται χωριστά από τους/τις μη Κύπριους/ες. Ως Κύπριοι/ες φοιτητές/ριες θεωρούνται όσοι/ες έχουν τη μόνιμη οικογενειακή διαμονή τους στην Κύπρο και οι γονείς τους ή/και οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/ριες διαθέτουν φορολογική ταυτότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία και μητρώο στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες από Ελλάδα συμπληρώνουν την ίδια ηλεκτρονική φόρμα με τους/τις Κύπριους/ες (πιο κάτω) αλλά θα αξιολογηθούν χωριστά. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 5 Μαϊου 2023.

Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης.

Οι ξένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές (μη Κύπριοι, μη Ελλαδίτες) που θα ήθελαν να αιτηθούν υποτροφίας με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν για σχετική καθοδήγηση με το αρμόδιο γραφείο, στο τηλ. 25 002541, stella.theocharous@cut.ac.cy 

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 25002541, 25 002710/11 και stella.theocharous@cut.ac.cy 

Πρόσφατα άρθρα

Ζητούνται διαμερίσματα στην Λεμεσό για στέγαση φοιτητών από Σεπτέμβρη 2023

Ζητούνται διαμερίσματα στην Λεμεσό για στέγαση φοιτητών από Σεπτέμβρη 2023

Υποβολή δικαιολογητικών για την καταβολή της 2ης δόσης επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους / 2022-23

Υποβολή δικαιολογητικών για την καταβολή της 2ης δόσης επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους / 2022-23

Ζητούνται διαμερίσματα στην Πάφο για στέγαση φοιτητών από Σεπτέμβρη 2023

Ζητούνται διαμερίσματα στην Πάφο για στέγαση φοιτητών από Σεπτέμβρη 2023

Ζητούνται διαμερίσματα στην Πάφο για στέγαση φοιτητών από Σεπτέμβρη 2023

Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων για εσωτερικές υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. 

Αφορά ενεργούς/ές μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες (Μάστερ ή Διδακτορικού) του ΤΕΠΑΚ που άρχισαν σπουδές από τον Ιανουάριο 2022 και μετέπειτα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέχρι και στο τρίτο εξάμηνο φοίτησης.

Οι υποτροφίες δίδονται υπό τη μορφή της μερικής ή πλήρους κάλυψης διδάκτρων, στη βάση κανόνων (πατήστε εδώ) και σύμφωνα με την κατάταξη μοριοδότησης (πατήστε εδώ για τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης).

Σύμφωνα με τους Κανόνες παραχώρησης υποτροφιών, οι αιτήσεις από Κύπριους φοιτητές/ριες υποβάλλονται/αξιολογούνται χωριστά από τους/τις μη Κύπριους/ες. Ως Κύπριοι/ες φοιτητές/ριες θεωρούνται όσοι/ες έχουν τη μόνιμη οικογενειακή διαμονή τους στην Κύπρο και οι γονείς τους ή/και οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/ριες διαθέτουν φορολογική ταυτότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία και μητρώο στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες από Ελλάδα συμπληρώνουν την ίδια ηλεκτρονική φόρμα με τους/τις Κύπριους/ες (πιο κάτω) αλλά θα αξιολογηθούν χωριστά. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 5 Μαϊου 2023.

Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης.

Οι ξένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές (μη Κύπριοι, μη Ελλαδίτες) που θα ήθελαν να αιτηθούν υποτροφίας με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν για σχετική καθοδήγηση με το αρμόδιο γραφείο, στο τηλ. 25 002541, stella.theocharous@cut.ac.cy 

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 25002541, 25 002710/11 και stella.theocharous@cut.ac.cy