Εσύ έχεις συμπληρώσει την ερευνά CYGraduates;


Νέα-Ανακοινώσεις

                .    

Η Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων μαζί με την Ευρωπαϊκή Έρευνα Eurograduate έχει προταθεί, εγκριθεί και διεξάγεται από τη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) σε συνεργασία με την εταιρεία PricewaterhouseCoopers (PwC) Cyprus, η οποία επιλέγηκε μέσα από τη διαδικασία ανοικτών προσφορών. Οι δύο έρευνες αποτελούν μέρος της πρότασης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων και η έρευνα EUROGRADUATE αποσκοπούν στο να συλλέξουν δεδομένα για τις εμπειρίες των Κύπριων και Ευρωπαίων αποφοίτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση και τον αντίκτυπο των εμπειριών αυτών στην επαγγελματική τους πορεία, αλλά και στη ζωή τους ως Ευρωπαίοι πολίτες.

Οι απόφοιτοι/ες Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου από Προγράμματα Σπουδών που οδήγησαν στην απόκτηση Πιστοποιητικών, Διπλωμάτων, Πτυχίων και Μάστερ καλούνται να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (https://www.cygradtracking.com/) το οποίο είναι κοινό και για τις δύο έρευνες. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Τα κύρια θέματα για τα οποία ερωτώνται οι απόφοιτοι/ες στο ερωτηματολόγιο αφορούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών τους, τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν, τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, τη διεθνή κινητικότητα και τις εμπειρίες/αποτελέσματα από την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμες και απολύτως εμπιστευτικές. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική αλλά πολύ σημαντική για την εξαγωγή αποτελεσμάτων που μπορούν να οδηγήσουν στον σχεδιασμό πολιτικών με στόχο τη βελτίωση της διασύνδεσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος με την αγορά εργασίας σε εθνικό επίπεδο.

Στον συγκεκριμένο κύκλο συλλογής δεδομένων που διεξάγεται την παρούσα χρονική στιγμή (Φεβρουάριος 2023) συμμετέχουν οι απόφοιτοι/ες των  ακαδημαϊκών ετών 2016-2017 και 2020-2021. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτείται ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης, ο οποίος έχει αποσταλεί στους/στις αποφοίτους/ες των πιο πάνω ακαδημαϊκών ετών από το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησαν. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν μέρος σε κλήρωση για να κερδίσουν πλούσια δώρα (αεροπορικά εισιτήρια, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και δωροκουπόνια).

Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με το ερευνητικό έργο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη των ομάδων έργου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και της PwC Κύπρου:

 

                                                                    

 

Πρόσφατα άρθρα

ΤΕΠΑΚ/Εκδήλωση: «H Βιβλιοθήκη τιμά τους γείτονές της»

ΤΕΠΑΚ/Εκδήλωση: «H Βιβλιοθήκη τιμά τους γείτονές της»

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EUT+

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EUT+

ΤΕΠΑΚ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Ημέρα καριέρας» στην παρουσία του Υπουργού Εργασίας

ΤΕΠΑΚ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Ημέρα καριέρας» στην παρουσία του Υπουργού Εργασίας

ΤΕΠΑΚ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Ημέρα καριέρας» στην παρουσία του Υπουργού Εργασίας

                .    

Η Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων μαζί με την Ευρωπαϊκή Έρευνα Eurograduate έχει προταθεί, εγκριθεί και διεξάγεται από τη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) σε συνεργασία με την εταιρεία PricewaterhouseCoopers (PwC) Cyprus, η οποία επιλέγηκε μέσα από τη διαδικασία ανοικτών προσφορών. Οι δύο έρευνες αποτελούν μέρος της πρότασης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων και η έρευνα EUROGRADUATE αποσκοπούν στο να συλλέξουν δεδομένα για τις εμπειρίες των Κύπριων και Ευρωπαίων αποφοίτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση και τον αντίκτυπο των εμπειριών αυτών στην επαγγελματική τους πορεία, αλλά και στη ζωή τους ως Ευρωπαίοι πολίτες.

Οι απόφοιτοι/ες Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου από Προγράμματα Σπουδών που οδήγησαν στην απόκτηση Πιστοποιητικών, Διπλωμάτων, Πτυχίων και Μάστερ καλούνται να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (https://www.cygradtracking.com/) το οποίο είναι κοινό και για τις δύο έρευνες. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Τα κύρια θέματα για τα οποία ερωτώνται οι απόφοιτοι/ες στο ερωτηματολόγιο αφορούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών τους, τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν, τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, τη διεθνή κινητικότητα και τις εμπειρίες/αποτελέσματα από την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμες και απολύτως εμπιστευτικές. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική αλλά πολύ σημαντική για την εξαγωγή αποτελεσμάτων που μπορούν να οδηγήσουν στον σχεδιασμό πολιτικών με στόχο τη βελτίωση της διασύνδεσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος με την αγορά εργασίας σε εθνικό επίπεδο.

Στον συγκεκριμένο κύκλο συλλογής δεδομένων που διεξάγεται την παρούσα χρονική στιγμή (Φεβρουάριος 2023) συμμετέχουν οι απόφοιτοι/ες των  ακαδημαϊκών ετών 2016-2017 και 2020-2021. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτείται ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης, ο οποίος έχει αποσταλεί στους/στις αποφοίτους/ες των πιο πάνω ακαδημαϊκών ετών από το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησαν. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν μέρος σε κλήρωση για να κερδίσουν πλούσια δώρα (αεροπορικά εισιτήρια, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και δωροκουπόνια).

Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με το ερευνητικό έργο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη των ομάδων έργου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και της PwC Κύπρου: