ΤΕΠΑΚ: Οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου Gender-SMART μοιράζονται τις καλές πρακτικές για την ισότητα των φύλων


Νέα-Ανακοινώσεις

Στις 19 Οκτωβρίου 2022, οι εννέα ευρωπαίοι εταίροι του έργου Gender-SMART έκαναν απολογισμό 4 ετών συνεργασίας και μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές τους για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στους νέους και στις νέες, στα θέματα της ένταξης στην ψηφιακή εποχή, με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Η ομάδα του έργου Gender-SMART από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Κύπρο.

«Το έργο Gender-SMART δέσμευσε τα ιδρύματά μας να σημειώσουν πρόοδο έως το 2023 όσον αφορά την ισότητα των φύλων, αλλά και όσον αφορά τη ενσωμάτωση των ζητημάτων φύλου στα ερευνητικά μας έργα. Το έργο κατέστησε δυνατή την έναρξη ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού διαλόγου για τα ζητήματα αυτά για τις επιστήμες της γεωργίας και της ζωής», τόνισε η Elisabeth Claverie de Saint Martin, Διευθύνουσα Σύμβουλος του CIRAD.

Κατά τη διάρκεια του τετραετούς έργου, επτά ιδρύματα, με την υποστήριξη δύο τεχνικών εταίρων με εξειδίκευση στη διαχείριση και αξιολόγηση κοινωνικής αλλαγής, εφάρμοσαν σχέδια για την ισότητα των φύλων γύρω από τέσσερα κοινά ζητήματα:

• Οικοδόμηση εταιρικής κουλτούρας ισότητας

• Ανάπτυξη υποστηρικτικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας στην σταδιοδρομία των εργαζομένων

• Αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στη διακυβέρνηση και κέντρα λήψεων αποφάσεων

• Ενσωμάτωση του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της διδασκαλίας.

Οι εταίροι συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για να μοιραστούν μαζί με το κοινό τις εμπειρίες τους που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του έργου. Μεταξύ αυτών, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν σε κάθε ίδρυμα κατά τη διάρκεια του έργου.

Στο CIRAD στη Γαλλία, για παράδειγμα, αναπτύχθηκε ένας οδηγός για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση συμπεριφορών χωρίς αποκλεισμούς ο οποίος δημιουργήθηκε από κοινού με όλους τους εργαζόμενους μέσω συμμετοχικών εργαστηρίων και έρευνας, ανοιχτής σε όλους. Δημιουργήθηκε επίσης μια κοινότητα καλών πρακτικών (community of practices) αποτελούμενη από επιστήμονες/ισσες, η οποία έχει σκοπό την ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών για την ενσωμάτωση του φύλου σε όλο τον κύκλο του ερευνητικού έργου.

Στο CICYTEX στην Ισπανία, υιοθετήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία μια πολιτική επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς μέσω ενός Οδηγού για τη χρήση της μη σεξιστικής γλώσσας και της επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η εφαρμογή Πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω φύλου και η διεξαγωγή ανάλυσης της διαφοράς στις αμοιβές.

Το CIHEAM-Bari στην Ιταλία κατάφερε να αξιοποιήσει το Σχέδιο Ισότητας των Φύλων για να ενθαρρύνει μια πολιτική για τα φύλα σε εταιρικό επίπεδο. Βασιζόμενη στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την επεξεργασία και την εφαρμογή του Σχεδίο Ισότητας, η ομάδα Gender-SMART προσέγγισε άλλα μέλη του προσωπικού από τα κεντρικά γραφεία και τα Ινστιτούτα του CIHEAM μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης με στόχο να τα ενθαρρύνει να σχεδιάσουν τα προσαρμοσμένα Σχέδια Ισότητας τους.

Η Teagasc στην Ιρλανδία προσδιόρισε και ανέπτυξε τις αξίες της ισότηας μέσω συμμετοχικών εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν με το προσωπικό. Αυτές οι αξίες φύλου έχουν πλέον κοινοποιηθεί ευρέως σε ολόκληρο τον οργανισμό, εμφανίζονται σε όλα τα εταιρικά έγγραφα και δημοσιεύονται στον δημόσιο ιστότοπο της Teagasc. Η Teagasc ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης αυτο-ηγεσίας για το γυναικείο προσωπικό το 2019, με το όνομα Leading from Within. Το πρόγραμμα ήταν πολύ επιτυχημένο για γυναίκες μέλη του προσωπικού που τους παρασχέθηκαν δεξιότητες και εργαλεία για να προχωρήσουν στην καριέρα τους και να λειτουργήσουν με επιτυχία σε έναν τομέα που παραδοσιακά ήταν αρκετά ανδροκρατούμενος.

Το Πανεπιστήμιο Wageningen στην Ολλανδία προσέλαβε έναν «προπονητή» (coach) για θέματα φύλου για να υποστηρίξει τις επιτροπές για την επιλογή νέων καθηγητών με συμβουλές και εκπαιδεύσεις για το πώς να αποφευχθεί η μεροληψία του φύλου. To Πανεπιστήμιο Wageningen συνδιοργάνωσε επίσης το Open Call Global Online συνέδριο: «Καλλιέργεια Ισότητας: Προώθηση της έρευνας για το φύλο στη γεωργία και τα συστήματα τροφίμων», τον Οκτώβριο του 2021, με την πλατφόρμα CGIAR GENDER.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Κύπρο παρουσίασε μια ραδιοφωνική εκπομπή με το όνομα «CUT it out – how to cut out bias and stereotypes from your life» στον ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου. Τα επεισόδια επικεντρώνονται σε βασικούς ορισμούς και διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σχετικά με την ισότητα των φύλων. Το 2021 συστάθηκε επίσης η Επιτροπή Ισότητας υπεύθυνη για την εφαρμογή του Σχεδίου Ισότητας, καθώς και για το σχεδιασμό πολιτικών που σχετίζονται με την ένταξη και την ισότητα με διεπιστημονικό τρόπο. Το 2022, δημιουργήθηκε ένα ανεπίσημο δίκτυο Πρεσβευτών Ισότητας με 30+ μέλη προσωπικού από όλο το θεσμικό επίπεδο, υπεύθυνους για την προώθηση πρακτικών καθημερινής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς και τη διασφάλιση της εφαρμογής των πολιτικών που έχουν καθοριστεί.

Στη Γαλλία, ο οργανισμός ANR, χρηματοδότης έρευνας, έχει αναπτύξει ένα Σχέδιο Δράσης για την ισότητα που βασίζεται σε μια συμμετοχική διαδικασία που περιλαμβάνει την επιτροπή εφαρμογής και το προσωπικό του οργανισμού. Συγκεκριμένα, έχει εισήχθη το ειδικό κριτήριο αξιολόγησης στη γενική πρόσκληση για έργα ανοικτά σε όλα τα επιστημονικά πεδία, το οποίο ωθεί τις επιστημονικές κοινότητες να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνάς τους.

Η πρόκληση της ένταξης στην ψηφιακή εποχή

Η συζήτηση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό έργο Gearing-ROLES, ήταν αφιερωμένη στους νέους και νέες και στις προκλήσεις της ένταξης τους ψηφιακή εποχή.

Οι 7 εταίροι του έργου είναι:

Οι δύο τεχνικοί εταίρει είναι:

Gender-SMART is a H2020 project that is part of the "Science with and for Society" component. It is funded by the European Commission with 3 million euros over 4 years.

This project has received funding from the European Commission’s Horizon 2020 program under grant agreement No. 824546.

Πρόσφατα άρθρα

ΤΕΠΑΚ: Οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου Gender-SMART μοιράζονται τις καλές πρακτικές για την ισότητα των φύλων

ΤΕΠΑΚ: Οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου Gender-SMART μοιράζονται τις καλές πρακτικές για την ισότητα των φύλων

Οι φοιτήτριες/ητές του ΤΕΠΑΚ «ανακρίνουν» τους υποψήφιους Προέδρους

Οι φοιτήτριες/ητές του ΤΕΠΑΚ «ανακρίνουν» τους υποψήφιους Προέδρους

Λίστα Σαγκάης: Στα πρώτα 75 παγκοσμίως το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας του ΤΕΠΑΚ

Λίστα Σαγκάης: Στα πρώτα 75 παγκοσμίως το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας του ΤΕΠΑΚ

Λίστα Σαγκάης: Στα πρώτα 75 παγκοσμίως το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας του ΤΕΠΑΚ

Στις 19 Οκτωβρίου 2022, οι εννέα ευρωπαίοι εταίροι του έργου Gender-SMART έκαναν απολογισμό 4 ετών συνεργασίας και μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές τους για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στους νέους και στις νέες, στα θέματα της ένταξης στην ψηφιακή εποχή, με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Η ομάδα του έργου Gender-SMART από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Κύπρο.

«Το έργο Gender-SMART δέσμευσε τα ιδρύματά μας να σημειώσουν πρόοδο έως το 2023 όσον αφορά την ισότητα των φύλων, αλλά και όσον αφορά τη ενσωμάτωση των ζητημάτων φύλου στα ερευνητικά μας έργα. Το έργο κατέστησε δυνατή την έναρξη ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού διαλόγου για τα ζητήματα αυτά για τις επιστήμες της γεωργίας και της ζωής», τόνισε η Elisabeth Claverie de Saint Martin, Διευθύνουσα Σύμβουλος του CIRAD.

Κατά τη διάρκεια του τετραετούς έργου, επτά ιδρύματα, με την υποστήριξη δύο τεχνικών εταίρων με εξειδίκευση στη διαχείριση και αξιολόγηση κοινωνικής αλλαγής, εφάρμοσαν σχέδια για την ισότητα των φύλων γύρω από τέσσερα κοινά ζητήματα:

• Οικοδόμηση εταιρικής κουλτούρας ισότητας

• Ανάπτυξη υποστηρικτικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας στην σταδιοδρομία των εργαζομένων

• Αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στη διακυβέρνηση και κέντρα λήψεων αποφάσεων

• Ενσωμάτωση του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της διδασκαλίας.

Οι εταίροι συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για να μοιραστούν μαζί με το κοινό τις εμπειρίες τους που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του έργου. Μεταξύ αυτών, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν σε κάθε ίδρυμα κατά τη διάρκεια του έργου.

Στο CIRAD στη Γαλλία, για παράδειγμα, αναπτύχθηκε ένας οδηγός για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση συμπεριφορών χωρίς αποκλεισμούς ο οποίος δημιουργήθηκε από κοινού με όλους τους εργαζόμενους μέσω συμμετοχικών εργαστηρίων και έρευνας, ανοιχτής σε όλους. Δημιουργήθηκε επίσης μια κοινότητα καλών πρακτικών (community of practices) αποτελούμενη από επιστήμονες/ισσες, η οποία έχει σκοπό την ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών για την ενσωμάτωση του φύλου σε όλο τον κύκλο του ερευνητικού έργου.

Στο CICYTEX στην Ισπανία, υιοθετήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία μια πολιτική επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς μέσω ενός Οδηγού για τη χρήση της μη σεξιστικής γλώσσας και της επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η εφαρμογή Πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω φύλου και η διεξαγωγή ανάλυσης της διαφοράς στις αμοιβές.

Το CIHEAM-Bari στην Ιταλία κατάφερε να αξιοποιήσει το Σχέδιο Ισότητας των Φύλων για να ενθαρρύνει μια πολιτική για τα φύλα σε εταιρικό επίπεδο. Βασιζόμενη στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την επεξεργασία και την εφαρμογή του Σχεδίο Ισότητας, η ομάδα Gender-SMART προσέγγισε άλλα μέλη του προσωπικού από τα κεντρικά γραφεία και τα Ινστιτούτα του CIHEAM μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης με στόχο να τα ενθαρρύνει να σχεδιάσουν τα προσαρμοσμένα Σχέδια Ισότητας τους.

Η Teagasc στην Ιρλανδία προσδιόρισε και ανέπτυξε τις αξίες της ισότηας μέσω συμμετοχικών εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν με το προσωπικό. Αυτές οι αξίες φύλου έχουν πλέον κοινοποιηθεί ευρέως σε ολόκληρο τον οργανισμό, εμφανίζονται σε όλα τα εταιρικά έγγραφα και δημοσιεύονται στον δημόσιο ιστότοπο της Teagasc. Η Teagasc ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης αυτο-ηγεσίας για το γυναικείο προσωπικό το 2019, με το όνομα Leading from Within. Το πρόγραμμα ήταν πολύ επιτυχημένο για γυναίκες μέλη του προσωπικού που τους παρασχέθηκαν δεξιότητες και εργαλεία για να προχωρήσουν στην καριέρα τους και να λειτουργήσουν με επιτυχία σε έναν τομέα που παραδοσιακά ήταν αρκετά ανδροκρατούμενος.

Το Πανεπιστήμιο Wageningen στην Ολλανδία προσέλαβε έναν «προπονητή» (coach) για θέματα φύλου για να υποστηρίξει τις επιτροπές για την επιλογή νέων καθηγητών με συμβουλές και εκπαιδεύσεις για το πώς να αποφευχθεί η μεροληψία του φύλου. To Πανεπιστήμιο Wageningen συνδιοργάνωσε επίσης το Open Call Global Online συνέδριο: «Καλλιέργεια Ισότητας: Προώθηση της έρευνας για το φύλο στη γεωργία και τα συστήματα τροφίμων», τον Οκτώβριο του 2021, με την πλατφόρμα CGIAR GENDER.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Κύπρο παρουσίασε μια ραδιοφωνική εκπομπή με το όνομα «CUT it out – how to cut out bias and stereotypes from your life» στον ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου. Τα επεισόδια επικεντρώνονται σε βασικούς ορισμούς και διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σχετικά με την ισότητα των φύλων. Το 2021 συστάθηκε επίσης η Επιτροπή Ισότητας υπεύθυνη για την εφαρμογή του Σχεδίου Ισότητας, καθώς και για το σχεδιασμό πολιτικών που σχετίζονται με την ένταξη και την ισότητα με διεπιστημονικό τρόπο. Το 2022, δημιουργήθηκε ένα ανεπίσημο δίκτυο Πρεσβευτών Ισότητας με 30+ μέλη προσωπικού από όλο το θεσμικό επίπεδο, υπεύθυνους για την προώθηση πρακτικών καθημερινής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς και τη διασφάλιση της εφαρμογής των πολιτικών που έχουν καθοριστεί.

Στη Γαλλία, ο οργανισμός ANR, χρηματοδότης έρευνας, έχει αναπτύξει ένα Σχέδιο Δράσης για την ισότητα που βασίζεται σε μια συμμετοχική διαδικασία που περιλαμβάνει την επιτροπή εφαρμογής και το προσωπικό του οργανισμού. Συγκεκριμένα, έχει εισήχθη το ειδικό κριτήριο αξιολόγησης στη γενική πρόσκληση για έργα ανοικτά σε όλα τα επιστημονικά πεδία, το οποίο ωθεί τις επιστημονικές κοινότητες να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνάς τους.

Η πρόκληση της ένταξης στην ψηφιακή εποχή

Η συζήτηση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό έργο Gearing-ROLES, ήταν αφιερωμένη στους νέους και νέες και στις προκλήσεις της ένταξης τους ψηφιακή εποχή.

Οι 7 εταίροι του έργου είναι:

Οι δύο τεχνικοί εταίρει είναι:

Gender-SMART is a H2020 project that is part of the "Science with and for Society" component. It is funded by the European Commission with 3 million euros over 4 years.

This project has received funding from the European Commission’s Horizon 2020 program under grant agreement No. 824546.