Το ΤΕΠΑΚ συντονιστής του Inno-EUt+, ενός επιτυχημένου ευρωπαϊκού προγράμματος επιχειρηματικότητας


Νέα-Ανακοινώσεις

Το ΤΕΠΑΚ, συντονιστής του Inno-Eut+, ένα συμπληρωματικό έργο της νέας Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας με τίτλο European University of Technology (EUt+), με χαρά ανακοινώνει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την περίοδο υλοποίησης Ιούλιος 2021 - Ιούνιος 2022 (πρώτο έτος του χρηματοδοτούμενου έργου 2 ετών).

Ο κύριος στόχος του έργου Inno-Eut+ είναι να αυξήσει την ικανότητα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των εμπλεκόμενων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ), με αύξηση του αριθμού των επίδοξων επιχειρηματιών και των spin-offs που δημιουργούνται, χάρη στα κοινά επιχειρηματικά προγράμματα σπουδών και μηχανισμών υποστήριξης που εφαρμόζονται. Τα πανεπιστήμια προσπαθούν να προσθέσουν αξία στην κλασική τεχνική εκπαίδευση που λαμβάνουν οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο, με σκοπό να αναπαράγουν τη νέα γενιά καινοτόμων.

Στόχος του έργου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ είναι να παρέχει επίσημα και άτυπα προγράμματα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς που θα επιτρέψουν στο ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό προσωπικό να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει άτομα ή ομάδες επίδοξων επιχειρηματιών σε μια ευρεία ομάδα φοιτητών και ερευνητών.

Αποτελέσματα

Η ομάδα διαχείρισης του έργου Inno-EUt+ είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του πρώτου έτους εκτέλεσης του έργου, τα οποία έχουν κορυφωθεί με θεσμικές βελτιώσεις, συνεισφορά στην καινοτομία, την ενίσχυση των συνεργασιών και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές και οι ακαδημαϊκοί ενθαρρύνθηκαν να σκέφτονται σαν επιχειρηματίες προκειμένου να εντοπίσουν χρήσιμες λύσεις σε τοπικά και κοινωνικά προβλήματα.

Ενίσχυση συνεργασιών

Το τρίγωνο της γνώσης ενσωματώθηκε με επιτυχία με τη βοήθεια επτά ΑΕΙ και δύο Επιταχυντές ιδεών (accelerators), της Water Alliance και της Chrysalis LEAP, οι οποίοι είναι και οι δύο γνωστοί στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας για πράσινη τεχνολογία.

Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

Το πρώτο βήμα για να πετύχουμε τους στόχους μας ήταν να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας ως Εκπαιδευτές Climate Entrepreneurship Training από την Chrysalis LEAP και να παραδώσουμε στους μαθητές ένα καλά δομημένο πρόγραμμα ανάπτυξης ιδεών. Εκπαιδεύτηκαν 100 μέλη του ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού προσωπικού και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκπαίδευση 571 φοιτητών καθώς και τη δημιουργία περισσότερων από 150 επιχειρηματικών ιδεών συνολικά στο Inno-EUt+.

Η εκπαίδευση και η καθοδήγηση των μαθητών σε όλη τη συμμαχία ήταν ο μεγαλύτερος αντίκτυπος που είχαμε κατά τη διάρκεια του έργου Inno-EUt+. Για να ενισχύσουμε περαιτέρω τον θετικό αντίκτυπο της εκπαίδευσής μας, έχουμε εφαρμόσει τις Inno-EUt+ Student DemoDays.

 

Το πρώτο Inno-EUt+ Student DemoDay πραγματοποιήθηκε στην Καρθαγένη στην Νότια Ισπανία στις αρχές του 2022, με την καλύτερη ομάδα φοιτητών από κάθε μέλος ΑΕΙ να παρουσιάζουν την ιδέα τους που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος Climate Entrepreneurship Training.

 

 

Η δεύτερη εκδήλωση Inno-EUt+ Student DemoDay, με εκπροσώπους φοιτητών από τα συνεργαζόμενα ΑΕΙ, πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα στα τέλη Ιουνίου 2022. Στη Ρίγα οι μαθητές συμμετείχαν επίσης σε ένα εργαστηριο Dirty Prototyping για να έχουν μια οπτική αναπαράσταση της ιδέας τους.

 

 

Προώθηση της δέσμευσης και της θεσμικής αλλαγής

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του Inno-EUt+, 62 μέλη ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού προσωπικού εκπαιδεύτηκαν από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Ρίγας μέσω της εκπαιδευτικής ενότητας Change Agents για να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές για την καινοτομία και την ενδοεπιχειρησιακή δραστηριότητα στο πανεπιστήμιό τους, καθώς και για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα στους οργανισμούς τους

Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα είναι το Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για το σχεδιασμό μαθημάτων συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και η μετάφρασή του σε 7 γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Βουλγαρικά, Λετονικά και Ρουμανικά. Αυτό το εγχειρίδιο χρησιμεύει ως οδηγός και θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση καθηγητών πανεπιστημίου για τη δημιουργία μαθημάτων επιχειρηματικότητας για συγκεκριμένες μειονοτικές ομάδες (γυναίκες, νέοι, ηλικιωμένοι, άνεργοι, μετανάστες και άτομα με αναπηρίες). Το εγχειρίδιο εστιάζει σε δύο βασικές προσεγγίσεις: Καθολικός σχεδιασμός για μάθηση και καθοδήγηση εκπαιδευτών που είναι πρόθυμοι να λάβουν μέρος σε διαφορετικούς τύπους επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, καθώς και βοήθεια σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποεκπροσωπούμενων ομάδων.

Συμβολή στην καινοτομία και την ανάπτυξη Start-Up

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας μας, δημιουργήθηκε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα καθοδήγησης και παραδόθηκε σε μερικές προεπιλεγμένες startups στο πλαίσιο του Inno-Eut+ Startup Support Scheme. Αυτό το πρόγραμμα υποστήριξε και καθοδήγησε δέκα ήδη εγγεγραμμένες εταιρείες πράσινης τεχνολογίας με εφαρμογές που εκτείνονται από λύσεις επεξεργασίας νερού έως παρεμποδιστικές πρωτοβουλίες για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Μαρτυρίες

«Ήταν μεγάλη πρακτική σημασία για μένα. Προώθησε τις δεξιότητες και τις γνώσεις μου σχετικά με την έναρξη μιας επιχείρησης. Και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, μου έδωσε πραγματικά εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης." (start-up, Ολλανδία)

«Έχουμε περάσει από πολλές αλλαγές τον τελευταίο χρόνο. Η καθοδήγηση μας βοήθησε να αποκτήσουμε μια δομημένη προοπτική για την αγορά. Μας επέτρεψε επίσης να στραφούμε σε αυτό που συνεπάγεται το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο. Από την καθοδήγηση ήμασταν σε θέση να κάνουμε μερικά μεγάλα βήματα προς τα εμπρός." (start-up, Σουηδία)

«Ένα διαφορετικό μάθημα, ένας νέος τρόπος να βλέπεις τα πράγματα, έτσι μια νέα εστίαση... Αυτές οι λέξεις μπορούν να συνοψίσουν την εμπειρία μου στο πρόγραμμα Inno-EUt+. Εντυπωσιάστηκα από το όραμα και τη δέσμευση όλων των ανθρώπων που γνώρισα». (φοιτητής, Ρουμανία)

 

Σχετικά με το Inno-EUt+

Το Innovative European University of Technology (Inno-EUt+) είναι ένα έργο που αποτελεί μέρος του νεου European University of Technology (EUt+), πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους γενικούς στόχους της Συμμαχίας και με έντονη εστίαση στην ενσωμάτωση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι εταίροι που συμμετέχουν σε αυτό το έργο είναι 7 από τα 8 πανεπιστήμια της κοινοπραξίας EUt+, συγκεκριμένα: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Troyes, Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Καρθαγένης, Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Ρίγας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μαζί με δύο εξωτερικούς εταίρους, την Water Alliance, έναν κόμβο τεχνολογικής καινοτομίας που σχετίζεται με το νερό που υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες σε αυτόν τον τομέα, και την Chrysalis LEAP, τον πρώτο επιταχυντή επιχειρηματικών ιδεών καθαρής τεχνολογίας στην Κύπρο και EIT Climate-KIC RIS συνεργάτης από το 2016.

Πρόσφατα άρθρα

ΤΕΠΑK/Εκδήλωση: «Η αγάπη είναι αυτό που κάνει μια οικογένεια!»

ΤΕΠΑK/Εκδήλωση: «Η αγάπη είναι αυτό που κάνει μια οικογένεια!»

Το ΤΕΠΑΚ συντονιστής του Inno-EUt+, ενός επιτυχημένου ευρωπαϊκού προγράμματος επιχειρηματικότητας

Το ΤΕΠΑΚ συντονιστής του Inno-EUt+, ενός επιτυχημένου ευρωπαϊκού προγράμματος επιχειρηματικότητας

Προκήρυξη Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού με θέμα την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών

Προκήρυξη Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού με θέμα την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών

Προκήρυξη Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού με θέμα την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών

Το ΤΕΠΑΚ, συντονιστής του Inno-Eut+, ένα συμπληρωματικό έργο της νέας Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας με τίτλο European University of Technology (EUt+), με χαρά ανακοινώνει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την περίοδο υλοποίησης Ιούλιος 2021 - Ιούνιος 2022 (πρώτο έτος του χρηματοδοτούμενου έργου 2 ετών).

Ο κύριος στόχος του έργου Inno-Eut+ είναι να αυξήσει την ικανότητα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των εμπλεκόμενων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ), με αύξηση του αριθμού των επίδοξων επιχειρηματιών και των spin-offs που δημιουργούνται, χάρη στα κοινά επιχειρηματικά προγράμματα σπουδών και μηχανισμών υποστήριξης που εφαρμόζονται. Τα πανεπιστήμια προσπαθούν να προσθέσουν αξία στην κλασική τεχνική εκπαίδευση που λαμβάνουν οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο, με σκοπό να αναπαράγουν τη νέα γενιά καινοτόμων.

Στόχος του έργου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ είναι να παρέχει επίσημα και άτυπα προγράμματα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς που θα επιτρέψουν στο ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό προσωπικό να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει άτομα ή ομάδες επίδοξων επιχειρηματιών σε μια ευρεία ομάδα φοιτητών και ερευνητών.

Αποτελέσματα

Η ομάδα διαχείρισης του έργου Inno-EUt+ είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του πρώτου έτους εκτέλεσης του έργου, τα οποία έχουν κορυφωθεί με θεσμικές βελτιώσεις, συνεισφορά στην καινοτομία, την ενίσχυση των συνεργασιών και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές και οι ακαδημαϊκοί ενθαρρύνθηκαν να σκέφτονται σαν επιχειρηματίες προκειμένου να εντοπίσουν χρήσιμες λύσεις σε τοπικά και κοινωνικά προβλήματα.

Ενίσχυση συνεργασιών

Το τρίγωνο της γνώσης ενσωματώθηκε με επιτυχία με τη βοήθεια επτά ΑΕΙ και δύο Επιταχυντές ιδεών (accelerators), της Water Alliance και της Chrysalis LEAP, οι οποίοι είναι και οι δύο γνωστοί στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας για πράσινη τεχνολογία.

Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

Το πρώτο βήμα για να πετύχουμε τους στόχους μας ήταν να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας ως Εκπαιδευτές Climate Entrepreneurship Training από την Chrysalis LEAP και να παραδώσουμε στους μαθητές ένα καλά δομημένο πρόγραμμα ανάπτυξης ιδεών. Εκπαιδεύτηκαν 100 μέλη του ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού προσωπικού και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκπαίδευση 571 φοιτητών καθώς και τη δημιουργία περισσότερων από 150 επιχειρηματικών ιδεών συνολικά στο Inno-EUt+.

Η εκπαίδευση και η καθοδήγηση των μαθητών σε όλη τη συμμαχία ήταν ο μεγαλύτερος αντίκτυπος που είχαμε κατά τη διάρκεια του έργου Inno-EUt+. Για να ενισχύσουμε περαιτέρω τον θετικό αντίκτυπο της εκπαίδευσής μας, έχουμε εφαρμόσει τις Inno-EUt+ Student DemoDays.

 

Το πρώτο Inno-EUt+ Student DemoDay πραγματοποιήθηκε στην Καρθαγένη στην Νότια Ισπανία στις αρχές του 2022, με την καλύτερη ομάδα φοιτητών από κάθε μέλος ΑΕΙ να παρουσιάζουν την ιδέα τους που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος Climate Entrepreneurship Training.

 

 

Η δεύτερη εκδήλωση Inno-EUt+ Student DemoDay, με εκπροσώπους φοιτητών από τα συνεργαζόμενα ΑΕΙ, πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα στα τέλη Ιουνίου 2022. Στη Ρίγα οι μαθητές συμμετείχαν επίσης σε ένα εργαστηριο Dirty Prototyping για να έχουν μια οπτική αναπαράσταση της ιδέας τους.

 

 

Προώθηση της δέσμευσης και της θεσμικής αλλαγής

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του Inno-EUt+, 62 μέλη ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού προσωπικού εκπαιδεύτηκαν από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Ρίγας μέσω της εκπαιδευτικής ενότητας Change Agents για να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές για την καινοτομία και την ενδοεπιχειρησιακή δραστηριότητα στο πανεπιστήμιό τους, καθώς και για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα στους οργανισμούς τους

Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα είναι το Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για το σχεδιασμό μαθημάτων συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και η μετάφρασή του σε 7 γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Βουλγαρικά, Λετονικά και Ρουμανικά. Αυτό το εγχειρίδιο χρησιμεύει ως οδηγός και θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση καθηγητών πανεπιστημίου για τη δημιουργία μαθημάτων επιχειρηματικότητας για συγκεκριμένες μειονοτικές ομάδες (γυναίκες, νέοι, ηλικιωμένοι, άνεργοι, μετανάστες και άτομα με αναπηρίες). Το εγχειρίδιο εστιάζει σε δύο βασικές προσεγγίσεις: Καθολικός σχεδιασμός για μάθηση και καθοδήγηση εκπαιδευτών που είναι πρόθυμοι να λάβουν μέρος σε διαφορετικούς τύπους επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, καθώς και βοήθεια σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποεκπροσωπούμενων ομάδων.

Συμβολή στην καινοτομία και την ανάπτυξη Start-Up

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας μας, δημιουργήθηκε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα καθοδήγησης και παραδόθηκε σε μερικές προεπιλεγμένες startups στο πλαίσιο του Inno-Eut+ Startup Support Scheme. Αυτό το πρόγραμμα υποστήριξε και καθοδήγησε δέκα ήδη εγγεγραμμένες εταιρείες πράσινης τεχνολογίας με εφαρμογές που εκτείνονται από λύσεις επεξεργασίας νερού έως παρεμποδιστικές πρωτοβουλίες για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Μαρτυρίες

«Ήταν μεγάλη πρακτική σημασία για μένα. Προώθησε τις δεξιότητες και τις γνώσεις μου σχετικά με την έναρξη μιας επιχείρησης. Και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, μου έδωσε πραγματικά εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης." (start-up, Ολλανδία)

«Έχουμε περάσει από πολλές αλλαγές τον τελευταίο χρόνο. Η καθοδήγηση μας βοήθησε να αποκτήσουμε μια δομημένη προοπτική για την αγορά. Μας επέτρεψε επίσης να στραφούμε σε αυτό που συνεπάγεται το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο. Από την καθοδήγηση ήμασταν σε θέση να κάνουμε μερικά μεγάλα βήματα προς τα εμπρός." (start-up, Σουηδία)

«Ένα διαφορετικό μάθημα, ένας νέος τρόπος να βλέπεις τα πράγματα, έτσι μια νέα εστίαση... Αυτές οι λέξεις μπορούν να συνοψίσουν την εμπειρία μου στο πρόγραμμα Inno-EUt+. Εντυπωσιάστηκα από το όραμα και τη δέσμευση όλων των ανθρώπων που γνώρισα». (φοιτητής, Ρουμανία)

 

Σχετικά με το Inno-EUt+

Το Innovative European University of Technology (Inno-EUt+) είναι ένα έργο που αποτελεί μέρος του νεου European University of Technology (EUt+), πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους γενικούς στόχους της Συμμαχίας και με έντονη εστίαση στην ενσωμάτωση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι εταίροι που συμμετέχουν σε αυτό το έργο είναι 7 από τα 8 πανεπιστήμια της κοινοπραξίας EUt+, συγκεκριμένα: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Troyes, Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Καρθαγένης, Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Ρίγας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μαζί με δύο εξωτερικούς εταίρους, την Water Alliance, έναν κόμβο τεχνολογικής καινοτομίας που σχετίζεται με το νερό που υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες σε αυτόν τον τομέα, και την Chrysalis LEAP, τον πρώτο επιταχυντή επιχειρηματικών ιδεών καθαρής τεχνολογίας στην Κύπρο και EIT Climate-KIC RIS συνεργάτης από το 2016.