Φοιτητικές εστίες 2022/23 - Τελική κατανομή δωματίων & ενιαίος κατάλογος μοριοδότησης (<25)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Μετά από συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, η ΥΣΦΕ ανακοινώνει ότι:

  • Έχει δημιουργηθεί ενιαίος κατάλογος με τις έγκυρες αιτήσεις όλων των φετινών διαδικασιών (υφιστάμενοι φοιτητές, νεοεισερχόμενοι φοιτητές αρχικής και β΄ κατανομής) που συγκέντρωσαν 24 μόρια και κάτω. Η κατάταξη είναι φθίνουσα με βάση το σύνολο μορίων και σε περίπτωση ισοβαθμίας είναι αύξουσα με βάση το χαμηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα. Πατήστε εδώ για τον κατάλογο.
  • Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δέκα (10) διαθέσιμα δωμάτα που προσφέρονται στα άτομα που βρίσκονται στις πρώτες δέκα θέσεις του ενιαίου καταλόγου μοριοδότησης.  Τα άτομα αυτά θα ενημερωθούν με χωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα σήμερα. Αν υπάρξουν ακυρώσεις ή κενωθούν δωμάτια το επόμενο διάστημα, αυτά θα δοθούν με βάση τη σειρά προτεραιότητας του ενιαίου καταλόγου.
  • Όσα άτομα συγκέντρωσαν 20 άτομα και άνω αλλά δεν έλαβαν δωμάτιο εστίας, δικαιούνται από το Πανεπιστήμιο επίδομα ενοικίου ύψους 150 ευρώ/μήνα, για δέκα μήνες, νοουμένου ότι θα ενοικιάσουν και θα υποβάλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην ΥΣΦΕ το Νοέμβρη, με βάση οδηγίες που θα δοθούν σε κατοπινό στάδιο. Το επίδομα θα δοθεί σε δύο δόσεις, η μία το Δεκέμβρη 2022 (για τους 4 πρώτους μήνες), η δεύτερη τον Ιούνιο 2023 (για τους υπόλοιπους 6 μήνες).
  • Οι φοιτητές/τριες που χρειάζονται ακόμη στέγαση, ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν το νέο πρόγραμμα οικογενειακής φιλοξενίας φοιτητών/τριών. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380

Πρόσφατα άρθρα

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Καταβολή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές/τριες

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αποτελέσματα μοριοδότησης νέων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου, 2022-23

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Αύξηση επιδόματος ενοικίου, διεύρυνση αριθμού δικαιούχων και επιλογή ενοικίασης/διαμονής σε ξενοδοχεία της Λεμεσού

Μετά από συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, η ΥΣΦΕ ανακοινώνει ότι:

  • Έχει δημιουργηθεί ενιαίος κατάλογος με τις έγκυρες αιτήσεις όλων των φετινών διαδικασιών (υφιστάμενοι φοιτητές, νεοεισερχόμενοι φοιτητές αρχικής και β΄ κατανομής) που συγκέντρωσαν 24 μόρια και κάτω. Η κατάταξη είναι φθίνουσα με βάση το σύνολο μορίων και σε περίπτωση ισοβαθμίας είναι αύξουσα με βάση το χαμηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα. Πατήστε εδώ για τον κατάλογο.
  • Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δέκα (10) διαθέσιμα δωμάτα που προσφέρονται στα άτομα που βρίσκονται στις πρώτες δέκα θέσεις του ενιαίου καταλόγου μοριοδότησης.  Τα άτομα αυτά θα ενημερωθούν με χωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα σήμερα. Αν υπάρξουν ακυρώσεις ή κενωθούν δωμάτια το επόμενο διάστημα, αυτά θα δοθούν με βάση τη σειρά προτεραιότητας του ενιαίου καταλόγου.
  • Όσα άτομα συγκέντρωσαν 20 άτομα και άνω αλλά δεν έλαβαν δωμάτιο εστίας, δικαιούνται από το Πανεπιστήμιο επίδομα ενοικίου ύψους 150 ευρώ/μήνα, για δέκα μήνες, νοουμένου ότι θα ενοικιάσουν και θα υποβάλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην ΥΣΦΕ το Νοέμβρη, με βάση οδηγίες που θα δοθούν σε κατοπινό στάδιο. Το επίδομα θα δοθεί σε δύο δόσεις, η μία το Δεκέμβρη 2022 (για τους 4 πρώτους μήνες), η δεύτερη τον Ιούνιο 2023 (για τους υπόλοιπους 6 μήνες).
  • Οι φοιτητές/τριες που χρειάζονται ακόμη στέγαση, ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν το νέο πρόγραμμα οικογενειακής φιλοξενίας φοιτητών/τριών. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380