Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου για φοιτητική στέγαση (2022-23)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Το Πανεπιστήμιο, με απόφαση του Συμβουλίου, προκειμένου να στηρίξει περισσότερους φοιτητές/τριες με σοβαρές κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες να εξεύρουν διαμονή στη Λεμεσό, αποφάσισε όπως παραχωρήσει επίδομα ενοικίου για φοιτητική στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, ως εξής:

  • Δικαιούχοι του επιδόματος είναι φοιτητές/τριες πτυχίου που δεν πήραν δωμάτιο σε εστία, υπέβαλαν αίτηση και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 20 μόρια με βάση την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση (πατήστε εδώ). Αφορά και νεοεισερχόμενους φοιτητές που τώρα υποβάλλουν αίτηση για εστία και θα μοριοδοτηθούν τις επόμενες μέρες.
  • Το επίδομα ενοικίου ανέρχεται στα €150 ο μήνα για 10 μήνες (σύνολο €1,500 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23)
  • Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους θα γίνει σε δύο δόσεις, στις αρχές Δεκεμβρίου 2022 και στα τέλη Ιουνίου 2023, με την προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών (συμβόλαιο ενοικίασης, αποδείξεις πληρωμής ενοικίου). Νοείται ότι προϋπόθεση καταβολής επιδόματος είναι να υπάρξει ενοικίαση καταλύματος.
  • Η απαιτούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό. 

Για περισσότερες πληροφορίες, housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380 και 25 002710/11

Πρόσφατα άρθρα

Φοιτητικές Εστίες 2022-23: Κατανομή δωματίων για νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου (αιτήσεις 1ης κατανομής)

Φοιτητικές Εστίες 2022-23: Κατανομή δωματίων για νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου (αιτήσεις 1ης κατανομής)

Φοιτητικές εστίες - Μοριοδότηση αιτήσεων νεοεισερχόμενων φοιτητών πτυχίου (2022-23)

Φοιτητικές εστίες - Μοριοδότηση αιτήσεων νεοεισερχόμενων φοιτητών πτυχίου (2022-23)

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου για φοιτητική στέγαση (2022-23)

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου για φοιτητική στέγαση (2022-23)

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου για φοιτητική στέγαση (2022-23)

Το Πανεπιστήμιο, με απόφαση του Συμβουλίου, προκειμένου να στηρίξει περισσότερους φοιτητές/τριες με σοβαρές κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες να εξεύρουν διαμονή στη Λεμεσό, αποφάσισε όπως παραχωρήσει επίδομα ενοικίου για φοιτητική στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, ως εξής:

  • Δικαιούχοι του επιδόματος είναι φοιτητές/τριες πτυχίου που δεν πήραν δωμάτιο σε εστία, υπέβαλαν αίτηση και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 20 μόρια με βάση την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση (πατήστε εδώ). Αφορά και νεοεισερχόμενους φοιτητές που τώρα υποβάλλουν αίτηση για εστία και θα μοριοδοτηθούν τις επόμενες μέρες.
  • Το επίδομα ενοικίου ανέρχεται στα €150 ο μήνα για 10 μήνες (σύνολο €1,500 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23)
  • Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους θα γίνει σε δύο δόσεις, στις αρχές Δεκεμβρίου 2022 και στα τέλη Ιουνίου 2023, με την προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών (συμβόλαιο ενοικίασης, αποδείξεις πληρωμής ενοικίου). Νοείται ότι προϋπόθεση καταβολής επιδόματος είναι να υπάρξει ενοικίαση καταλύματος.
  • Η απαιτούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό. 

Για περισσότερες πληροφορίες, housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380 και 25 002710/11