Ευρωπαϊκή Διάκριση σε θέματα Ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης για το ΤΕΠΑΚ


Featured Slideshow Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διακρίθηκε με Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής για το έργο "All-in-One HR", στο πλαίσιο Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού (Εuropean Public Sector Award-EPSA 2021) που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration), ενός θεσμού που επιβραβεύει τις προσπάθειες ενίσχυσης μιας καινοτόμας, πράσινης και ψηφιακής δημόσιας διοίκησης.

Το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε στον διαγωνισμό στην ενότητα Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση με το έργο "All-in-One HR", το οποίο αφορούσε τη μετάβαση από ένα παραδοσιακό, μη αυτόματο σύστημα διαχείρισης χρόνου και παρουσιών (time & attendance management system) των εργαζομένων του, σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ψηφιακό και “έξυπνο” σύστημα, που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου εσωτερικά και σχεδιάστηκε με βάση την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου και στην Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, υπό την εποπτεία του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου. Το σύστημα τυγχάνει ψηφιακής διαχείρισης στο σύνολό του, βελτιώνοντας την ακρίβεια, την ταχύτητα και την ευκολία χρήσης, ενώ παρέχει επίσης άμεσες και λεπτομερείς αναφορές για τους εργαζόμενους, τη διοίκηση και την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το έργο “All-in-One HR”αποτελεί μια καινοτόμα εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στη δημόσια διοίκηση.  Κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η δυνατότητα μεταφοράς και χρήσης του από οποιοδήποτε οργανισμό δημοσίου δικαίου, χωρίς ιδιαίτερες προσαρμογές π.χ. από δημαρχεία, ημικρατικούς οργανισμούς. 

Πέραν του χαμηλού κόστους συντήρησης και της ευκολίας χρήσης, το σύστημα παρέχει ενισχυμένη διαφάνεια για όλους τους χρήστες (εργαζόμενους και διοίκηση) και είναι ένα εργαλείο λογοδοσίας διαθέσιμο για έλεγχο.

Η σημαντική αυτή διάκριση είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών της ηγεσίας του Πανεπιστημίου για προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών. Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο έχει υλοποιήσει μια σειρά στρατηγικών έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. Ανάμεσα σε αυτά είναι η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής (digital signature) σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες που καθιστά το ΤΕΠΑΚ τον πρώτο δημόσιο οργανισμό στην Κύπρο που την εφαρμόζει σε ευρεία κλίμακα, η μηχανογράφηση των διαδικασιών πρόσληψης και ανέλιξης ακαδημαϊκού προσωπικού και του συστήματος διαχείρισης οδηγιών πληρωμής (e-payments).  Μέσα από μια συνεχή διαδικασία, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καταφέρει να προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος της ανώτατης εκπαίδευσης, ούτως ώστε  παραμένει ένας σύγχρονος δημόσιος οργανισμός.

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα για το 2021, στηρίζεται από οκτώ φορείς που εκπροσωπούν διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων της ομάδας EPSA 2021 (https://www.eipa.eu/epsa/).  Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης παρέλαβε συνολικά 126 αιτήσεις για έργα/ projects από πλειάδα οργανισμών δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα της Ευρώπης (δημόσιες υπηρεσίες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και άλλες κρατικές οντότητες), οι οποίοι εφάρμοσαν πρωτοποριακές/βέλτιστες πρακτικές ή έργα σχετικές με τους ακόλουθους τρεις θεματικούς τομείς: Καινοτόμα Δημόσια Διοίκηση ("Innovative Public Administration"), Πράσινη Δημόσια Διοίκηση ("Green Public Administration") και Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση ("Digital Public Administration").

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού παρουσιάζονται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.eipa.eu/epsa/

 

Πρόσφατα άρθρα

Εκδήλωση προς τιμή του λογοτέχνη Τάσου Αριστοτέλους διοργανώνει το Κέντρο Γλωσσών

Εκδήλωση προς τιμή του λογοτέχνη Τάσου Αριστοτέλους διοργανώνει το Κέντρο Γλωσσών

DigitalHEIights – Διαδρομή ψηφιακής αναβάθμισης για βιώσιμη αξιολόγηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

DigitalHEIights – Διαδρομή ψηφιακής αναβάθμισης για βιώσιμη αξιολόγηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Νέος Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων Κύπρου ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ

Νέος Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων Κύπρου ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ

Νέος Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων Κύπρου ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διακρίθηκε με Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής για το έργο "All-in-One HR", στο πλαίσιο Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού (Εuropean Public Sector Award-EPSA 2021) που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration), ενός θεσμού που επιβραβεύει τις προσπάθειες ενίσχυσης μιας καινοτόμας, πράσινης και ψηφιακής δημόσιας διοίκησης.

Το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε στον διαγωνισμό στην ενότητα Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση με το έργο "All-in-One HR", το οποίο αφορούσε τη μετάβαση από ένα παραδοσιακό, μη αυτόματο σύστημα διαχείρισης χρόνου και παρουσιών (time & attendance management system) των εργαζομένων του, σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ψηφιακό και “έξυπνο” σύστημα, που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου εσωτερικά και σχεδιάστηκε με βάση την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου και στην Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, υπό την εποπτεία του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου. Το σύστημα τυγχάνει ψηφιακής διαχείρισης στο σύνολό του, βελτιώνοντας την ακρίβεια, την ταχύτητα και την ευκολία χρήσης, ενώ παρέχει επίσης άμεσες και λεπτομερείς αναφορές για τους εργαζόμενους, τη διοίκηση και την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το έργο “All-in-One HR”αποτελεί μια καινοτόμα εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στη δημόσια διοίκηση.  Κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η δυνατότητα μεταφοράς και χρήσης του από οποιοδήποτε οργανισμό δημοσίου δικαίου, χωρίς ιδιαίτερες προσαρμογές π.χ. από δημαρχεία, ημικρατικούς οργανισμούς. 

Πέραν του χαμηλού κόστους συντήρησης και της ευκολίας χρήσης, το σύστημα παρέχει ενισχυμένη διαφάνεια για όλους τους χρήστες (εργαζόμενους και διοίκηση) και είναι ένα εργαλείο λογοδοσίας διαθέσιμο για έλεγχο.

Η σημαντική αυτή διάκριση είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών της ηγεσίας του Πανεπιστημίου για προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών. Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο έχει υλοποιήσει μια σειρά στρατηγικών έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. Ανάμεσα σε αυτά είναι η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής (digital signature) σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες που καθιστά το ΤΕΠΑΚ τον πρώτο δημόσιο οργανισμό στην Κύπρο που την εφαρμόζει σε ευρεία κλίμακα, η μηχανογράφηση των διαδικασιών πρόσληψης και ανέλιξης ακαδημαϊκού προσωπικού και του συστήματος διαχείρισης οδηγιών πληρωμής (e-payments).  Μέσα από μια συνεχή διαδικασία, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καταφέρει να προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος της ανώτατης εκπαίδευσης, ούτως ώστε  παραμένει ένας σύγχρονος δημόσιος οργανισμός.

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα για το 2021, στηρίζεται από οκτώ φορείς που εκπροσωπούν διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων της ομάδας EPSA 2021 (https://www.eipa.eu/epsa/).  Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης παρέλαβε συνολικά 126 αιτήσεις για έργα/ projects από πλειάδα οργανισμών δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα της Ευρώπης (δημόσιες υπηρεσίες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και άλλες κρατικές οντότητες), οι οποίοι εφάρμοσαν πρωτοποριακές/βέλτιστες πρακτικές ή έργα σχετικές με τους ακόλουθους τρεις θεματικούς τομείς: Καινοτόμα Δημόσια Διοίκηση ("Innovative Public Administration"), Πράσινη Δημόσια Διοίκηση ("Green Public Administration") και Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση ("Digital Public Administration").

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού παρουσιάζονται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.eipa.eu/epsa/