Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους


Νέα-Ανακοινώσεις

Νέος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο(European Cancer Organisation), έχει εκλεγεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Προέδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νοσηλευτών Ογκολογίας (https://cancernurse.eu/), Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους, μετά από ψηφοφορία ανάμεσα στα 31 μέλη του Οργανισμού. Ο Δρ Χαραλάμπους αναλαμβάνει καθήκοντα ως Εκλελεγμένος Προέδρος, με 4ετή θητεία, την 1.1.2021.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον Καρκίνο (https://www.europeancancer.org/) αποτελεί τον μεγαλύτερο διεπιστημονικό οργανισμό (not-for-profit) επαγγελματιών υγείας αριθμώντας πέραν των 31 μελών από επαγγελματικούς οργανισμούς και περισσοτέρους από 20 οργανισμούς ασθενών (European Patient Advisory Committee members). Ο στρατηγικός σκοπός του οργανισμού περιλαμβάνει την μείωση της επίπτωσης του καρκίνου και την βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας που παρέχεται στα άτομα που έχει αγγίξει ο καρκίνος μέσα από την πολυεπιστημονική και πολυεπαγγελματική προσέγγιση. Ως η μη κερδοσκοπική ομοσπονδία των επαγγελματικών μελών που δραστηριοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο , ο Οργανισμός μεσολαβεί στην από κοινού χάραξη πολιτικής μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών, προωθεί την θετική αλλαγή και ενεργεί ως η κοινή φωνή της Ευρωπαϊκής κοινότητας για τον Καρκίνο.

Η εκλογή του Δρ Χαραλάμπους στο ανώτατο αξίωμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο αποτελεί σημαντική διάκριση για την Νοσηλευτική Ογκολογία, αφού στα 30 χρόνια ζωής του Οργανισμού, ποτέ προηγουμένως δεν έχει εκλεγεί Νοσηλευτής σε αυτή την θέση.

Σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαική Ένωση εργάζεται για να ετοιμάσει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον Καρκίνο, το EU Beating Cancer Plan, καθώς και το αναθεωρημένο πλαίσιο EU4Health Framework, αυτά αποτελούν εξαιρετικές εξελίξεις που δίνουν την ευκαιρία για την οργάνωση και προσφορά ολοκληρωμένης φροντίδας για τον Καρκίνο σε όλο το φάσμα της νόσου που εκτείνεται από την πρόληψη μέχρι και την επιβίωση (Cancer Continuum) μέσα σε ένα πλαίσιο που θέτει στο επίκεντρο του τον άνθρωπο.

Οι θετικές προεκτάσεις αυτής της εξέλιξης αγγίζουν, όπως πολύ ευκολά μπορεί να αντιληφθεί κάποιος, και την Κύπρο αλλά και κατ’ επέκταση και το ΤΕΠΑΚ. Η Νοσηλευτική Ογκολογία ως διακριτή ειδικότητα προσφέρεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΤΕΠΑΚ, και αποτελεί ένα από τα πιο πρωτοποριακά προγράμματα Προηγμένης Νοσηλευτικής Ογκολογίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Twitter: @AndreasC466                    

https://www.researchgate.net/profile/Andreas_Charalambous

Πρόσφατα άρθρα

Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων για την ψυχο-κοινωνική επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας από ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής

Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων για την ψυχο-κοινωνική επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας από ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής

To Young Climathon για πρώτη φορά στην Κύπρο

To Young Climathon για πρώτη φορά στην Κύπρο

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Νέος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο(European Cancer Organisation), έχει εκλεγεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Προέδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νοσηλευτών Ογκολογίας (https://cancernurse.eu/), Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους, μετά από ψηφοφορία ανάμεσα στα 31 μέλη του Οργανισμού. Ο Δρ Χαραλάμπους αναλαμβάνει καθήκοντα ως Εκλελεγμένος Προέδρος, με 4ετή θητεία, την 1.1.2021.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον Καρκίνο (https://www.europeancancer.org/) αποτελεί τον μεγαλύτερο διεπιστημονικό οργανισμό (not-for-profit) επαγγελματιών υγείας αριθμώντας πέραν των 31 μελών από επαγγελματικούς οργανισμούς και περισσοτέρους από 20 οργανισμούς ασθενών (European Patient Advisory Committee members). Ο στρατηγικός σκοπός του οργανισμού περιλαμβάνει την μείωση της επίπτωσης του καρκίνου και την βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας που παρέχεται στα άτομα που έχει αγγίξει ο καρκίνος μέσα από την πολυεπιστημονική και πολυεπαγγελματική προσέγγιση. Ως η μη κερδοσκοπική ομοσπονδία των επαγγελματικών μελών που δραστηριοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο , ο Οργανισμός μεσολαβεί στην από κοινού χάραξη πολιτικής μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών, προωθεί την θετική αλλαγή και ενεργεί ως η κοινή φωνή της Ευρωπαϊκής κοινότητας για τον Καρκίνο.

Η εκλογή του Δρ Χαραλάμπους στο ανώτατο αξίωμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο αποτελεί σημαντική διάκριση για την Νοσηλευτική Ογκολογία, αφού στα 30 χρόνια ζωής του Οργανισμού, ποτέ προηγουμένως δεν έχει εκλεγεί Νοσηλευτής σε αυτή την θέση.

Σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαική Ένωση εργάζεται για να ετοιμάσει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον Καρκίνο, το EU Beating Cancer Plan, καθώς και το αναθεωρημένο πλαίσιο EU4Health Framework, αυτά αποτελούν εξαιρετικές εξελίξεις που δίνουν την ευκαιρία για την οργάνωση και προσφορά ολοκληρωμένης φροντίδας για τον Καρκίνο σε όλο το φάσμα της νόσου που εκτείνεται από την πρόληψη μέχρι και την επιβίωση (Cancer Continuum) μέσα σε ένα πλαίσιο που θέτει στο επίκεντρο του τον άνθρωπο.

Οι θετικές προεκτάσεις αυτής της εξέλιξης αγγίζουν, όπως πολύ ευκολά μπορεί να αντιληφθεί κάποιος, και την Κύπρο αλλά και κατ’ επέκταση και το ΤΕΠΑΚ. Η Νοσηλευτική Ογκολογία ως διακριτή ειδικότητα προσφέρεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΤΕΠΑΚ, και αποτελεί ένα από τα πιο πρωτοποριακά προγράμματα Προηγμένης Νοσηλευτικής Ογκολογίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Twitter: @AndreasC466                    

https://www.researchgate.net/profile/Andreas_Charalambous