Αποτελέσματα νέας έρευνας του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII)


Νέα-Ανακοινώσεις

Νέα Έρευνα: Πἀνω από το ένα τέταρτο του ενήλικου πληθυσμού της Κύπρου έχει πολυνοσηρότητα και το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν 70% μεταξύ των ηλικιωμένων

Ερευνητές του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) δημοσίευσαν πρόσφατα μελέτη για την πολυνοσηρότητα στον κυπριακό πληθυσμό.  

Στόχος της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί ο επιπολασμός της πολυνοσηρότητας στην Κύπρο και να εντοπισθούν οι πιο συχνές ασθένειες στον πληθυσμό. Η πολυνοσηρότητα ορίζεται ως η συνύπαρξη δύο ή περισσότερων χρόνιων παθήσεων και είναι μια σχετικά κοινή κατάσταση που επηρεάζει ένα σημαντικό ποσοστό ενηλίκων όλων των ηλικιών.

Η μελέτη ήταν συγχρονική και έλαβε χώρα σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου από τον Μάιο του 2018 μέχρι και τον Ιούνιο του 2019. Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων καθώς και τα δεδομένα για τη παρουσία των χρόνιων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων και ψυχικών διαταραχών, συλλέχθηκαν μέσω ενός τυποποιημένου ερωτηματολογίου και προσωπικών συνεντεύξεων από εκπαιδευμένους ερευνητές. Οι ασθένειες ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων, 10η Αναθεώρηση (ICD-10).

Aυτή είναι η πρώτη ανάλυση ευρείας κλίμακας που διερευνά την πολυνοσηρότητα στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου πληθυσμού και λαμβάνοντας υπόψη 47 διαφορετικές χρόνιες παθήσεις. Περισσότερο από το ένα τέταρτο του γενικού πληθυσμού της Κύπρου έχει πολυνοσηρότητα και το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν 70% μεταξύ των ηλικιωμένων (65+) ενώ είναι σχετικά συχνή ακόμη και σε νεαρότερες ηλικίες. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για στρατηγικές πρόληψης και προγράμματα ευαισθητοποίησης για την υγεία σε ολόκληρο τον πληθυσμό.

Τα κύρια ευρήματα της μελέτης είναι:

  1. Η σταθμισμένη (βάσει ηλικίας και φύλου) συχνότητα εμφάνισης της πολυνοσηρότητας στο τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του κυπριακού πληθυσμού 1,140 ατόμων άνω των 18 ετών ήταν 29%.
  2. Το ποσοστό πολυνοσήροτητας ήταν σημαντικά υψηλότερο στις γυναίκες από ότι στους άνδρες, σε υπέρβαρα/παχύσαρκα άτομα και σε άτομα που δεν έκαναν φυσική άσκηση.
  3. Μεταξύ των συμμετεχόντων, το 11,8% είχε 2 χρόνιες παθήσεις, το 6,6% είχε 3 χρόνιες παθήσεις και το 5,3% είχε 4 ή περισσότερες χρόνιες παθήσεις.
  4. Ο ακάθαρτος επιπολασμός των χρόνιων παθήσεων έδειξε ότι οι πιο συχνές χρόνιες παθήσεις ήταν η υπερλιπιδαιμία (17,4%), ακολουθούμενη από την υπέρταση (12,9%), ασθένειες του θυρεοειδούς (8,5%) και γαστρική παλινδρόμηση (7,4%).

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μελέτη:

• Μπορείτε να βρείτε την δημοσίευση που έγινε στο ερευνητικό περιοδικό PLOS ONE εδώ: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239835

• Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνο της μελέτης Μαρία Κυπριανίδου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο m.kyprianidou@edu.cut.ac.cy

 

Πρόσφατα άρθρα

Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων για την ψυχο-κοινωνική επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας από ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής

Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων για την ψυχο-κοινωνική επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας από ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής

To Young Climathon για πρώτη φορά στην Κύπρο

To Young Climathon για πρώτη φορά στην Κύπρο

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Νέα Έρευνα: Πἀνω από το ένα τέταρτο του ενήλικου πληθυσμού της Κύπρου έχει πολυνοσηρότητα και το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν 70% μεταξύ των ηλικιωμένων

Ερευνητές του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) δημοσίευσαν πρόσφατα μελέτη για την πολυνοσηρότητα στον κυπριακό πληθυσμό.  

Στόχος της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί ο επιπολασμός της πολυνοσηρότητας στην Κύπρο και να εντοπισθούν οι πιο συχνές ασθένειες στον πληθυσμό. Η πολυνοσηρότητα ορίζεται ως η συνύπαρξη δύο ή περισσότερων χρόνιων παθήσεων και είναι μια σχετικά κοινή κατάσταση που επηρεάζει ένα σημαντικό ποσοστό ενηλίκων όλων των ηλικιών.

Η μελέτη ήταν συγχρονική και έλαβε χώρα σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου από τον Μάιο του 2018 μέχρι και τον Ιούνιο του 2019. Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων καθώς και τα δεδομένα για τη παρουσία των χρόνιων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων και ψυχικών διαταραχών, συλλέχθηκαν μέσω ενός τυποποιημένου ερωτηματολογίου και προσωπικών συνεντεύξεων από εκπαιδευμένους ερευνητές. Οι ασθένειες ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων, 10η Αναθεώρηση (ICD-10).

Aυτή είναι η πρώτη ανάλυση ευρείας κλίμακας που διερευνά την πολυνοσηρότητα στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου πληθυσμού και λαμβάνοντας υπόψη 47 διαφορετικές χρόνιες παθήσεις. Περισσότερο από το ένα τέταρτο του γενικού πληθυσμού της Κύπρου έχει πολυνοσηρότητα και το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν 70% μεταξύ των ηλικιωμένων (65+) ενώ είναι σχετικά συχνή ακόμη και σε νεαρότερες ηλικίες. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για στρατηγικές πρόληψης και προγράμματα ευαισθητοποίησης για την υγεία σε ολόκληρο τον πληθυσμό.

Τα κύρια ευρήματα της μελέτης είναι:

  1. Η σταθμισμένη (βάσει ηλικίας και φύλου) συχνότητα εμφάνισης της πολυνοσηρότητας στο τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του κυπριακού πληθυσμού 1,140 ατόμων άνω των 18 ετών ήταν 29%.
  2. Το ποσοστό πολυνοσήροτητας ήταν σημαντικά υψηλότερο στις γυναίκες από ότι στους άνδρες, σε υπέρβαρα/παχύσαρκα άτομα και σε άτομα που δεν έκαναν φυσική άσκηση.
  3. Μεταξύ των συμμετεχόντων, το 11,8% είχε 2 χρόνιες παθήσεις, το 6,6% είχε 3 χρόνιες παθήσεις και το 5,3% είχε 4 ή περισσότερες χρόνιες παθήσεις.
  4. Ο ακάθαρτος επιπολασμός των χρόνιων παθήσεων έδειξε ότι οι πιο συχνές χρόνιες παθήσεις ήταν η υπερλιπιδαιμία (17,4%), ακολουθούμενη από την υπέρταση (12,9%), ασθένειες του θυρεοειδούς (8,5%) και γαστρική παλινδρόμηση (7,4%).

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μελέτη:

• Μπορείτε να βρείτε την δημοσίευση που έγινε στο ερευνητικό περιοδικό PLOS ONE εδώ: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239835

• Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνο της μελέτης Μαρία Κυπριανίδου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο m.kyprianidou@edu.cut.ac.cy