Παροχή διευκολύνσεων και φροντιστηριακής στήριξης σε φοιτητές, Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020-2021


Φοιτητικά Νέα Συμβουλευτική

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας καλεί φοιτητές/τριες που παρουσιάζουν σοβαρό ιατρικό πρόβλημα ή μαθησιακές δυσκολίες και δεν έχουν συνεργαστεί ξανά με το ΚΦΑ να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 25002411-25002380, ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο counseling@cut.ac.cy, ή να επισκεφθούν προσωπικό του Κέντρου μετά από διευθέτηση συνάντησης για να συζητήσουν την πιθανότητα για σχεδιασμό προγράμματος εξατομικευμένης στήριξης για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020-2021.

Άτομα που έχουν συνεργαστεί ξανά με το ΚΦΑ σε προηγούμενα εξάμηνα μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για διευκολύνσεις και φροντιστηριακή στήριξη στον πιο κάτω σύνδεσμο ή προσωπικά ερχόμενοι στο ΚΦΑ:

Πατήστε εδώ

Πρόσφατα άρθρα

Παροχή διευκολύνσεων και φροντιστηριακής στήριξης σε φοιτητές, Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020-2021

Παροχή διευκολύνσεων και φροντιστηριακής στήριξης σε φοιτητές, Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020-2021

Δήλωση ενδιαφέροντος από συνεργάτες για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επι πληρωμή

Δήλωση ενδιαφέροντος από συνεργάτες για παροχή ατομικής φροντιστηριακής στήριξης επι πληρωμή

Webinar: Μετά την καραντίνα, οδηγός προσαρμογής στα νέα δεδομένα

Webinar: Μετά την καραντίνα, οδηγός προσαρμογής στα νέα δεδομένα

Webinar: Μετά την καραντίνα, οδηγός προσαρμογής στα νέα δεδομένα

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας καλεί φοιτητές/τριες που παρουσιάζουν σοβαρό ιατρικό πρόβλημα ή μαθησιακές δυσκολίες και δεν έχουν συνεργαστεί ξανά με το ΚΦΑ να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 25002411-25002380, ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο counseling@cut.ac.cy, ή να επισκεφθούν προσωπικό του Κέντρου μετά από διευθέτηση συνάντησης για να συζητήσουν την πιθανότητα για σχεδιασμό προγράμματος εξατομικευμένης στήριξης για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020-2021.

Άτομα που έχουν συνεργαστεί ξανά με το ΚΦΑ σε προηγούμενα εξάμηνα μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για διευκολύνσεις και φροντιστηριακή στήριξη στον πιο κάτω σύνδεσμο ή προσωπικά ερχόμενοι στο ΚΦΑ:

Πατήστε εδώ