Νέο: Κατανομή δωματίων στις εστίες και επίδομα ενοικίου (παλαιότεροι φοιτητές)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Καταρχάς απολογούμαστε για την αναστάτωση. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα, που αναθεωρούν το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ημερ. 28/7/20 (εδώ).

1. Μετά από σημερινή απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών του Συμβουλίου:

 • Στους φοιτητές παλαιότερων ετών που υπέβαλαν αίτηση και περιλαμβάνονται στον πίνακα μοριοδότησης, θα παραχωρηθεί σε μέχρι 30 άτομα (25 Κύπριοι και 5 Ελλαδίτες), με βάση την κατάταξη μοριοδότησης, επίδομα ενοικίου ύψους 150 ευρώ/μήνα για 10 μήνες. Το επίδομα θα παραχωρηθεί με τους ίδιους όρους που παραχωρήθηκε και πέρσι.
 • Με βάση αυτό το νέο δεδομένο, όλοι οι φοιτητές που περιλαμβάνονται στην κατάταξη μοριοδότησης (Κύπριοι και Ελλαδίτες) καλούνται (ξανά) όπως δηλώσουν αν επιθυμούν δωμάτιο σε εστία ή επίδομα ενοικίου. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα άμεσα (πατήστε εδώ), μέχρι το Σάββατο, 1 Αυγούστου, ώρα 14:00. Είναι απαραίτητο όλοι ανεξαίρετα να συμπληρώσουν τη φόρμα.
 • Όσοι φοιτητές επιλέξουν δωμάτιο στη φοιτητική εστία Apollonia της Αρχιεπισκοπής (μέχρι 180 άτομα), θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ/μήνα εφόσον επιλέξουν να διαμείνουν στα καταλύματα που έχουμε προτείνει (πατήστε εδώ για να δείτε τα καταλύματα). Η οικονομική ενίσχυση αφορά ένα μήνα (Σεπτέμβρης) και θα επεκταθεί αν χρειαστεί τον Οκτώβρη. Η ενίσχυση θα δοθεί εκ των υστέρων, νοουμένου ότι ο/η φοιτητής/τρια διαμείνει τουλάχιστον 15 μέρες το μήνα και προσκομίσει απόδειξη πληρωμής.

2.  Η λίστα δικαιούχων, λόγω της παραχώρησης επιδόματος ενοικίου σε μέχρι 30 άτομα, είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί. Θα σας σταλεί νέος ενημερωμένος κατάλογος μέχρι την Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020.

3.  Η αυριανή (Παρασκευή, 30/7) πρόσκληση για κατανομή δωματίων στις εστίες ακυρώνεται και μετατίθεται για τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, στο αμφιθέατρο 2, στο κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος, με βάση τις ακόλουθες ώρες:

 • Ώρα 9:00     Κύπριοι και Ελλαδίτες φοιτητές με μοριοδότηση 28 μόρια και πάνω
 • Ώρα 11:00   Κύπριοι φοιτητές με μοριοδότηση 23 μέχρι 27 μόρια
 • Ώρα 12:00   Κύπριοι φοιτητές με μοριοδότηση 22 μόρια και κάτω

Για απορίες αποτείνεστε στο 25 002412 και στο 25 002526

Πρόσφατα άρθρα

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)

Παράδοση διαμερισμάτων στο κτίριο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Παράδοση διαμερισμάτων στο κτίριο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Καταρχάς απολογούμαστε για την αναστάτωση. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα, που αναθεωρούν το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ημερ. 28/7/20 (εδώ).

1. Μετά από σημερινή απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών του Συμβουλίου:

 • Στους φοιτητές παλαιότερων ετών που υπέβαλαν αίτηση και περιλαμβάνονται στον πίνακα μοριοδότησης, θα παραχωρηθεί σε μέχρι 30 άτομα (25 Κύπριοι και 5 Ελλαδίτες), με βάση την κατάταξη μοριοδότησης, επίδομα ενοικίου ύψους 150 ευρώ/μήνα για 10 μήνες. Το επίδομα θα παραχωρηθεί με τους ίδιους όρους που παραχωρήθηκε και πέρσι.
 • Με βάση αυτό το νέο δεδομένο, όλοι οι φοιτητές που περιλαμβάνονται στην κατάταξη μοριοδότησης (Κύπριοι και Ελλαδίτες) καλούνται (ξανά) όπως δηλώσουν αν επιθυμούν δωμάτιο σε εστία ή επίδομα ενοικίου. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα άμεσα (πατήστε εδώ), μέχρι το Σάββατο, 1 Αυγούστου, ώρα 14:00. Είναι απαραίτητο όλοι ανεξαίρετα να συμπληρώσουν τη φόρμα.
 • Όσοι φοιτητές επιλέξουν δωμάτιο στη φοιτητική εστία Apollonia της Αρχιεπισκοπής (μέχρι 180 άτομα), θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ/μήνα εφόσον επιλέξουν να διαμείνουν στα καταλύματα που έχουμε προτείνει (πατήστε εδώ για να δείτε τα καταλύματα). Η οικονομική ενίσχυση αφορά ένα μήνα (Σεπτέμβρης) και θα επεκταθεί αν χρειαστεί τον Οκτώβρη. Η ενίσχυση θα δοθεί εκ των υστέρων, νοουμένου ότι ο/η φοιτητής/τρια διαμείνει τουλάχιστον 15 μέρες το μήνα και προσκομίσει απόδειξη πληρωμής.

2.  Η λίστα δικαιούχων, λόγω της παραχώρησης επιδόματος ενοικίου σε μέχρι 30 άτομα, είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί. Θα σας σταλεί νέος ενημερωμένος κατάλογος μέχρι την Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020.

3.  Η αυριανή (Παρασκευή, 30/7) πρόσκληση για κατανομή δωματίων στις εστίες ακυρώνεται και μετατίθεται για τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, στο αμφιθέατρο 2, στο κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος, με βάση τις ακόλουθες ώρες:

 • Ώρα 9:00     Κύπριοι και Ελλαδίτες φοιτητές με μοριοδότηση 28 μόρια και πάνω
 • Ώρα 11:00   Κύπριοι φοιτητές με μοριοδότηση 23 μέχρι 27 μόρια
 • Ώρα 12:00   Κύπριοι φοιτητές με μοριοδότηση 22 μόρια και κάτω

Για απορίες αποτείνεστε στο 25 002412 και στο 25 002526