Ανακοίνωση επιτυχόντων διαδικασίας μετεγραφών/2ου πτυχίου, 2020-21


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τους υποψήφιους που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο, με την διαδικασία των Εσωτερικών/Εξωτερικών Μετεγγραφών και απόκτησης Δευτέρου Πτυχίου, για έναρξη φοίτησης το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2020/2021 (Σεπτέμβριος 2020).

Όλοι οι υποψήφιοι, επιτυχόντες και μη, έχουν ήδη λάβει προσωπική επιστολή και οδηγίες στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και μπορούν να δουν την έκβαση της αίτησης τους από το φοιτητικό πόρταλ.

Αρ.Φοιτ. Πρόγραμμα Πτυχίου Τύπος εισδοχής Επιλογές
20030  Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ Εσωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
14934  Πολιτικών Μηχανικών Εσωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
18127  Πολιτικών Μηχανικών Εσωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
18353  Καλών Τεχνών Εσωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
19534  Μηχανολόγων Μηχανικών Εσωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
20106  Διοίκηση Εσωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
       
21965  Χημικής Μηχανικής Εξωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
21871  Πολιτικών Μηχανικών Εξωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
21937  Καλών Τεχνών Εξωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
21955  Καλών Τεχνών Εξωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
20186  Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού Εξωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
20641  Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού Εξωτερικές Μετεγγραφές 3η Επιλογή
21859  Μηχανολόγων Μηχανικών Εξωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
18036  Διοίκηση Εξωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
20346  Διοίκηση Εξωτερικές Μετεγγραφές 2η Επιλογή
       
21906  Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
4561  Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
1172  Χημικής Μηχανικής Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
1175  Χημικής Μηχανικής Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
1371  Χημικής Μηχανικής Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
21908  Χημικής Μηχανικής Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
21727  Πολιτικών Μηχανικών Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
6933  Πολιτικών Μηχανικών Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
21962  Καλών Τεχνών Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
21257  Τοπογράφων Μηχανικών Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
21831  Τοπογράφων Μηχανικών Δεύτερα Πτυχία 3η Επιλογή
18644  Μηχανολόγων Μηχανικών Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
12542  Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
21869  Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
21923  Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή

 

Πρόσφατα άρθρα

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τους υποψήφιους που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο, με την διαδικασία των Εσωτερικών/Εξωτερικών Μετεγγραφών και απόκτησης Δευτέρου Πτυχίου, για έναρξη φοίτησης το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2020/2021 (Σεπτέμβριος 2020).

Όλοι οι υποψήφιοι, επιτυχόντες και μη, έχουν ήδη λάβει προσωπική επιστολή και οδηγίες στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και μπορούν να δουν την έκβαση της αίτησης τους από το φοιτητικό πόρταλ.

Αρ.Φοιτ. Πρόγραμμα Πτυχίου Τύπος εισδοχής Επιλογές
20030  Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ Εσωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
14934  Πολιτικών Μηχανικών Εσωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
18127  Πολιτικών Μηχανικών Εσωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
18353  Καλών Τεχνών Εσωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
19534  Μηχανολόγων Μηχανικών Εσωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
20106  Διοίκηση Εσωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
       
21965  Χημικής Μηχανικής Εξωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
21871  Πολιτικών Μηχανικών Εξωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
21937  Καλών Τεχνών Εξωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
21955  Καλών Τεχνών Εξωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
20186  Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού Εξωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
20641  Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού Εξωτερικές Μετεγγραφές 3η Επιλογή
21859  Μηχανολόγων Μηχανικών Εξωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
18036  Διοίκηση Εξωτερικές Μετεγγραφές 1η Επιλογή
20346  Διοίκηση Εξωτερικές Μετεγγραφές 2η Επιλογή
       
21906  Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
4561  Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
1172  Χημικής Μηχανικής Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
1175  Χημικής Μηχανικής Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
1371  Χημικής Μηχανικής Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
21908  Χημικής Μηχανικής Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
21727  Πολιτικών Μηχανικών Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
6933  Πολιτικών Μηχανικών Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
21962  Καλών Τεχνών Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
21257  Τοπογράφων Μηχανικών Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
21831  Τοπογράφων Μηχανικών Δεύτερα Πτυχία 3η Επιλογή
18644  Μηχανολόγων Μηχανικών Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
12542  Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
21869  Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή
21923  Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας Δεύτερα Πτυχία 1η Επιλογή