Επίσκεψη Υπουργού Υγείας στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ


Νέα-Ανακοινώσεις

Eπίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα, 19 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και συγκεκριμένα στις υποδομές του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII), στα πλαίσια στενής συνεργασίας που διατηρείται μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ΤΕΠΑΚ.

Κατά την επίσκεψη ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Κρίστης Χρυσοστόμου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Μίττλετον και το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής, καθώς και ο Ιατρικός Διευθυντής του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου Νίκος Ζάμπογλου, ενημέρωσαν τον Υπουργό για την ανάγκη και την κοινωνική σημασία που έχει η προτεινόμενη ίδρυση πανεπιστημιακού Τμήματος Δημόσιας Υγείας στο ΤΕΠΑΚ, το πρώτο του είδους στην Κύπρο, βασιζόμενο στο ήδη υπάρχον έμψυχο δυναμικό και εργαστηριακές υποδομές του CII. Βάσει του στρατηγικού προγραμματισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2018-2020 έχει εγκριθεί η δημιουργία Τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγείας (ΔΗΠΥΓ) σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας. Το ΔΗΠΥΓ θα προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στη δημόσια και περιβαλλοντική υγεία, ενώ θα συνεχίσει να προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημόσιας υγείας αλλά και το διδακτορικό πρόγραμμα στην περιβαλλοντική και δημόσια υγεία. Το νέο Τμήμα θα προσφέρει προπτυχιακή εκπαίδευση και απονομή τίτλου στη δημόσια και περιβαλλοντική υγεία για νέους ή υφιστάμενους επαγγελματίες υγείας, όπως π.χ., υγειονομικούς επιθεωρητές αλλά και λειτουργούς δημόσιας υγείας σε αυτονομημένα νοσηλευτήρια.

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι στηρίζει την προοπτική ίδρυσης του νέου Τμήματος ΔΗΠΥΓ και ότι το προπτυχιακό πρόγραμμα θα υποβοηθήσει τις διοικητικές ανάγκες του Υπουργείου Υγείας σε θέματα δημόσιας υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ. Το ΔΗΠΥΓ θα συνδράμει ερευνητικά στις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας προς επίλυση σοβαρών θεμάτων δημόσιας υγείας που ταλανίζουν την Κύπρο όπως και να βοηθήσει την κοινωνία σε θέματα ενημέρωσης και διάχυσης της γνώσης σε θέματα πρόληψης υγείας στην κυπριακή κοινωνία.

Το δεύτερο θέμα το οποίο συζητήθηκε αφορά τις ενέργειες που συντονίζει το CII του  ΤΕΠΑΚ και το Κέντρο Έρευνας Καρκίνου το οποίο δημιουργήθηκε στο ΤΕΠΑΚ  μαζί με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο. Το θέμα αφορά τη δημιουργία υποδομής κοορτής περιοδικής παρακολούθησης δεικτών υγείας του γενικού πληθυσμού, της πρώτης στην Κύπρο, και εφάμιλλης των ήδη υπαρχόντων κοορτών υγείας στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία το Υπουργείο Υγείας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου προτείνει το σχεδιασμό και δημιουργία υποδομής στην οποία θα βασιστεί η υλοποίηση προοπτικής μελέτης παρακολούθησης δεικτών υγείας νεαρών Κυπρίων (18-25 ετών) σε όλη την επικράτεια (μελέτη Cyprus Young Adults Cohort CYACS). Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία και χρήση στρατηγικής υποδομής υγείας προκειμένου να εξεταστεί προοπτικά η επίδραση των κύριων παραγόντων ρίσκου υγείας που σχετίζονται με την εμφάνιση μη μεταδιδόμενων χρόνιων νοσημάτων (NCDs) στον κυπριακό πληθυσμό.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΟΡΤΗΣ - Ο γενικός πληθυσμός της Κύπρου κατέχει ανησυχητικά υψηλά ποσοστά εμφάνισης NCDs, όπως ο διαβήτης τύπου ΙΙ, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, η παχυσαρκία, η κατάθλιψη κα., με ποσοστά σταθερά πάνω από το μέσο όρο κρατών της ΕΕ. Παρόλο που ο επιπολασμός της παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου έχει αυξηθεί σε όλες τις δυτικές χώρες, η Κύπρος έχει ξεπεράσει τις ΗΠΑ με περισσότερο από το 67% των ανδρών να είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, ενώ τα αγόρια στην Κύπρο κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, που αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στην Ευρώπη και στην Κύπρο, αλλά και συναφών νοσημάτων, όπως ο διαβήτης τύπου ΙΙ, όπου και για αυτό το νόσημα η Κύπρος κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά επιπολασμού και βρίσκεται πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά των εν λόγω νόσων επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ευημερία, την παραγωγικότητα και το κόστος περίθαλψης. Επειδή τα NCDs είναι πολυπαραγοντικά, η καλύτερη κατανόηση εμπλεκομένων παραγόντων, όπως ορμονικών, γενετικών, περιβαλλοντικών, και ψυχοκοινωνικών είναι ιδιαίτερα σημαντική και μπορεί να βελτιστοποιηθεί μέσω της προτεινόμενης υποδομής. Η συμπερίληψη νεαρών (και υγειών όσον αφορά αυτές τις ασθένειες) ενηλίκων θα επιτρέψει τον εντοπισμό πρωτογενών παραγοντων κινδύνου για μελλοντική ανάπτυξη τέτοιων νόσων, οι οποίοι και θα πληροφορήσουν στοχευμένα την πρωτογενή πρόληψη για ολόκληρο τον κυπριακό πληθυσμό, στρατηγική βασιζόμενη στα λεγόμενα "έξυπνα" συστήματα δημόσιας υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της κοορτής θα μπορέσει να χαρτογραφήσει καλύτερα τη χωρική κατανομή των διαφόρων παραγόντων ρίσκου υγείας για το νεαρό πληθυσμό της Κύπρου και να συμπεριλάβει τα δεδομένα μεταξύ άλλων σε αναφορές που εμπίπτουν σε συμβατές, και συστηματικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Και τα δυο θέματα τα οποία συζητήθηκαν σχετίζονται άμεσα με το νέο ΓεΣΥ και τις πρακτικές πρόληψης υγείας που συμβαδίζουν με τα έξυπνα συστήματα υγείας. Προβλέπεται ότι η κοινωνική απήχηση και των δυο καινοτόμων θεμάτων θα είναι τεράστια για την Κυπριακή κοινωνία με απτά οφέλη για τους Κύπριους πολίτες και τους νέους.

Να σημειωθεί ότι το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) από την ίδρυσή του το 2004 ήταν ο πρώτος ερευνητικός οργανισμός στην Κύπρο που ασχολήθηκε αποκλειστικά με θέματα δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας και πλέον επιδεικνύει τη 15‐ετή παρουσία του στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά δρώμενα της Κύπρου, την προσφορά επιτυχημένων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, τη διενέργεια πληθυσμιακών μελετών, αλλά και την εκτεταμένη επιστημονική συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και άλλους φορείς. Πλέον το CII ανήκει στο ΤΕΠΑΚ, και το ανθρώπινο δυναμικό του Ινστιτούτου μαζί με τις υπόλοιπες υποδομές του θέτουν τις βάσεις δημιουργίας ενός δραστήριου και επιτυχημένου πανεπιστημιακού Τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγείας.

 

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Eπίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα, 19 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και συγκεκριμένα στις υποδομές του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII), στα πλαίσια στενής συνεργασίας που διατηρείται μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ΤΕΠΑΚ.

Κατά την επίσκεψη ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Κρίστης Χρυσοστόμου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Μίττλετον και το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής, καθώς και ο Ιατρικός Διευθυντής του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου Νίκος Ζάμπογλου, ενημέρωσαν τον Υπουργό για την ανάγκη και την κοινωνική σημασία που έχει η προτεινόμενη ίδρυση πανεπιστημιακού Τμήματος Δημόσιας Υγείας στο ΤΕΠΑΚ, το πρώτο του είδους στην Κύπρο, βασιζόμενο στο ήδη υπάρχον έμψυχο δυναμικό και εργαστηριακές υποδομές του CII. Βάσει του στρατηγικού προγραμματισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2018-2020 έχει εγκριθεί η δημιουργία Τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγείας (ΔΗΠΥΓ) σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας. Το ΔΗΠΥΓ θα προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στη δημόσια και περιβαλλοντική υγεία, ενώ θα συνεχίσει να προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημόσιας υγείας αλλά και το διδακτορικό πρόγραμμα στην περιβαλλοντική και δημόσια υγεία. Το νέο Τμήμα θα προσφέρει προπτυχιακή εκπαίδευση και απονομή τίτλου στη δημόσια και περιβαλλοντική υγεία για νέους ή υφιστάμενους επαγγελματίες υγείας, όπως π.χ., υγειονομικούς επιθεωρητές αλλά και λειτουργούς δημόσιας υγείας σε αυτονομημένα νοσηλευτήρια.

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι στηρίζει την προοπτική ίδρυσης του νέου Τμήματος ΔΗΠΥΓ και ότι το προπτυχιακό πρόγραμμα θα υποβοηθήσει τις διοικητικές ανάγκες του Υπουργείου Υγείας σε θέματα δημόσιας υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ. Το ΔΗΠΥΓ θα συνδράμει ερευνητικά στις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας προς επίλυση σοβαρών θεμάτων δημόσιας υγείας που ταλανίζουν την Κύπρο όπως και να βοηθήσει την κοινωνία σε θέματα ενημέρωσης και διάχυσης της γνώσης σε θέματα πρόληψης υγείας στην κυπριακή κοινωνία.

Το δεύτερο θέμα το οποίο συζητήθηκε αφορά τις ενέργειες που συντονίζει το CII του  ΤΕΠΑΚ και το Κέντρο Έρευνας Καρκίνου το οποίο δημιουργήθηκε στο ΤΕΠΑΚ  μαζί με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο. Το θέμα αφορά τη δημιουργία υποδομής κοορτής περιοδικής παρακολούθησης δεικτών υγείας του γενικού πληθυσμού, της πρώτης στην Κύπρο, και εφάμιλλης των ήδη υπαρχόντων κοορτών υγείας στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία το Υπουργείο Υγείας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου προτείνει το σχεδιασμό και δημιουργία υποδομής στην οποία θα βασιστεί η υλοποίηση προοπτικής μελέτης παρακολούθησης δεικτών υγείας νεαρών Κυπρίων (18-25 ετών) σε όλη την επικράτεια (μελέτη Cyprus Young Adults Cohort CYACS). Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία και χρήση στρατηγικής υποδομής υγείας προκειμένου να εξεταστεί προοπτικά η επίδραση των κύριων παραγόντων ρίσκου υγείας που σχετίζονται με την εμφάνιση μη μεταδιδόμενων χρόνιων νοσημάτων (NCDs) στον κυπριακό πληθυσμό.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΟΡΤΗΣ - Ο γενικός πληθυσμός της Κύπρου κατέχει ανησυχητικά υψηλά ποσοστά εμφάνισης NCDs, όπως ο διαβήτης τύπου ΙΙ, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, η παχυσαρκία, η κατάθλιψη κα., με ποσοστά σταθερά πάνω από το μέσο όρο κρατών της ΕΕ. Παρόλο που ο επιπολασμός της παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου έχει αυξηθεί σε όλες τις δυτικές χώρες, η Κύπρος έχει ξεπεράσει τις ΗΠΑ με περισσότερο από το 67% των ανδρών να είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, ενώ τα αγόρια στην Κύπρο κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, που αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στην Ευρώπη και στην Κύπρο, αλλά και συναφών νοσημάτων, όπως ο διαβήτης τύπου ΙΙ, όπου και για αυτό το νόσημα η Κύπρος κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά επιπολασμού και βρίσκεται πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά των εν λόγω νόσων επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ευημερία, την παραγωγικότητα και το κόστος περίθαλψης. Επειδή τα NCDs είναι πολυπαραγοντικά, η καλύτερη κατανόηση εμπλεκομένων παραγόντων, όπως ορμονικών, γενετικών, περιβαλλοντικών, και ψυχοκοινωνικών είναι ιδιαίτερα σημαντική και μπορεί να βελτιστοποιηθεί μέσω της προτεινόμενης υποδομής. Η συμπερίληψη νεαρών (και υγειών όσον αφορά αυτές τις ασθένειες) ενηλίκων θα επιτρέψει τον εντοπισμό πρωτογενών παραγοντων κινδύνου για μελλοντική ανάπτυξη τέτοιων νόσων, οι οποίοι και θα πληροφορήσουν στοχευμένα την πρωτογενή πρόληψη για ολόκληρο τον κυπριακό πληθυσμό, στρατηγική βασιζόμενη στα λεγόμενα "έξυπνα" συστήματα δημόσιας υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της κοορτής θα μπορέσει να χαρτογραφήσει καλύτερα τη χωρική κατανομή των διαφόρων παραγόντων ρίσκου υγείας για το νεαρό πληθυσμό της Κύπρου και να συμπεριλάβει τα δεδομένα μεταξύ άλλων σε αναφορές που εμπίπτουν σε συμβατές, και συστηματικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Και τα δυο θέματα τα οποία συζητήθηκαν σχετίζονται άμεσα με το νέο ΓεΣΥ και τις πρακτικές πρόληψης υγείας που συμβαδίζουν με τα έξυπνα συστήματα υγείας. Προβλέπεται ότι η κοινωνική απήχηση και των δυο καινοτόμων θεμάτων θα είναι τεράστια για την Κυπριακή κοινωνία με απτά οφέλη για τους Κύπριους πολίτες και τους νέους.

Να σημειωθεί ότι το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) από την ίδρυσή του το 2004 ήταν ο πρώτος ερευνητικός οργανισμός στην Κύπρο που ασχολήθηκε αποκλειστικά με θέματα δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας και πλέον επιδεικνύει τη 15‐ετή παρουσία του στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά δρώμενα της Κύπρου, την προσφορά επιτυχημένων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, τη διενέργεια πληθυσμιακών μελετών, αλλά και την εκτεταμένη επιστημονική συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και άλλους φορείς. Πλέον το CII ανήκει στο ΤΕΠΑΚ, και το ανθρώπινο δυναμικό του Ινστιτούτου μαζί με τις υπόλοιπες υποδομές του θέτουν τις βάσεις δημιουργίας ενός δραστήριου και επιτυχημένου πανεπιστημιακού Τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγείας.