Εκπρόσωποι φοιτητών σε Επιτροπές Συγκλήτου (2018-19)


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.Σκιτίνη Ελισάβετ

el.skitini@edu.cut.ac.cy

2.Ιγνατίου Ανδρέας

ak.ignatiou@edu.cut.ac.cy

ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

1.Χάσικος Σάββας

sr.hasikos@edu.cut.ac.cy

2.Χ’Σάββας Δημήτηρς

ds.hadjisavva@edu.cut.ac.cy

3.Παυλου Άννα

aa.pavlou@edu.cut.ac.cy

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1.Ηρακλέους Γιώργος

gp.irakleous@edu.cut.ac.cy

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

1.Ανδρέου Φωτεινή

pd.andreou@edu.cut.ac.cy

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.Αριστείδου Κυριάκος

ka.aristeidou@edu.cut.ac.cy

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

1.Δημητρίου Άγγελος

ana.demetriou@edu.cut.ac.cy

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

 

1.Ασημένος Κωνσταντίνος

ca.asimenos@edu.cut.ac.cy

2.Κατσιαρή Μαρία

mc.katsiari@edu.cut.ac.cy

3.Παναγιώτου Μαρίνα

map.panagiotou@edu.cut.ac.cy

ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1.Κατσιολούδη Σαλώμη

si.katsioloudi@edu.cut.ac.cy

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

1.Παναγιώτου Θεόδωρος

tk.panagiotou@edu.cut.ac.cy

2.Χρυσοστόμου Άνθια

eg.chrysostomou@edu.cut.ac.cy

Πρόσφατα άρθρα

Εκπρόσωποι φοιτητών σε Επιτροπές Συγκλήτου (2018-19)

Εκπρόσωποι φοιτητών σε Επιτροπές Συγκλήτου (2018-19)

Εκπρόσωποι φοιτητών σε Σχολές & Τμήματα (2018-19)

Εκπρόσωποι φοιτητών σε Σχολές & Τμήματα (2018-19)

Διοικητικό Συμβούλιο ΦΕΤΕΠΑΚ (2018-19)

Διοικητικό Συμβούλιο ΦΕΤΕΠΑΚ (2018-19)

Διοικητικό Συμβούλιο ΦΕΤΕΠΑΚ (2018-19)

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.Σκιτίνη Ελισάβετ

el.skitini@edu.cut.ac.cy

2.Ιγνατίου Ανδρέας

ak.ignatiou@edu.cut.ac.cy

ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

1.Χάσικος Σάββας

sr.hasikos@edu.cut.ac.cy

2.Χ’Σάββας Δημήτηρς

ds.hadjisavva@edu.cut.ac.cy

3.Παυλου Άννα

aa.pavlou@edu.cut.ac.cy

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1.Ηρακλέους Γιώργος

gp.irakleous@edu.cut.ac.cy

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

1.Ανδρέου Φωτεινή

pd.andreou@edu.cut.ac.cy

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.Αριστείδου Κυριάκος

ka.aristeidou@edu.cut.ac.cy

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

1.Δημητρίου Άγγελος

ana.demetriou@edu.cut.ac.cy

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

 

1.Ασημένος Κωνσταντίνος

ca.asimenos@edu.cut.ac.cy

2.Κατσιαρή Μαρία

mc.katsiari@edu.cut.ac.cy

3.Παναγιώτου Μαρίνα

map.panagiotou@edu.cut.ac.cy

ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1.Κατσιολούδη Σαλώμη

si.katsioloudi@edu.cut.ac.cy

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

1.Παναγιώτου Θεόδωρος

tk.panagiotou@edu.cut.ac.cy

2.Χρυσοστόμου Άνθια

eg.chrysostomou@edu.cut.ac.cy