Τελετή Βράβευσης 2017


Η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ βράβευσε και φέτος τους πρωτεύσαντες προπτυχιακούς φοιτητές που συγκέντρωσαν τη ψηλότερη βαθμολογία στις 5 κατευθύνσεις των οικείων Τμημάτων της για κάθε έτος σπουδών. Βραβεία απονεμήθηκαν και από εταιρείες και οργανισμούς. Απενεμήθη έπαινος και στους Αριστεύσαντες τελειόφοιτους.
Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 1 - Ισόγειο, στο Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, στο ΤΕΠΑΚ στις 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 7:30 μμ και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), Εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Εκπρόσωπος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Institution of Engineering and Technology (IET), ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας ExxonMobil Cyprus Ltd, Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου, ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Επιστημονικού Προσωπικού της ΑΗΚ (ΣΕΠΑΗΚ), ο Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων και Υπηρεσιών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, Μέλη του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, Μέλη του Σωματείου «Φίλοι ΤΕΠΑΚ», oι Πρόεδροι των οικείων Τμημάτων της Σχολής, Μέλη ΔΕΠ της Σχολής, Γονείς, Φοιτητές και Φοιτήτριες.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγητής Φαίδων Κυριακίδης, στην προσφώνησή του ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

Η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας έχει πάντα ως στόχο την εξασφάλιση πόρων μέσω και εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων, πέραν της οικονομικής στήριξης που λαμβάνει από την Κρατική χορηγία. Τα 3 Τμήματά της Σχολής κατάφεραν, μόνο από το 2016 κι εντεύθεν, να προσελκύσουν στο ΤΕΠΑΚ πέραν των 8.5 εκατομμυρίων ευρώ από εξωτερική ερευνητική χρηματοδότηση, συμμετέχοντας σε ανταγωνιστικούς Ευρωπαϊκούς αλλά και Κυπριακούς διαγωνισμούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Μηχανικής συμμετέχουν σε 16 Ευρωπαϊκά προγράμματα του πλαισίου Ορίζοντας 2020 (σε 10 από αυτά ως συντονιστές) συνολικής χρηματοδότησης για το ΤΕΠΑΚ 6 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι η εξωτερική χρηματοδότηση δίνει τη δυνατότητα στα Τμήματα να αναπτύξουν την ερευνητική τους δραστηριότητα και να εργοδοτήσουν νέους επιστήμονες, οι οποίοι κατά τα άλλα πλήττονται από πρωτοφανή για τα δεδομένα της Κύπρου ανεργία.

Ο Κοσμήτορας συνεχάρη τους φοιτητές και φοιτήτριες που βραβεύτηκαν, ως συμβολική ανταμοιβή για τους κόπους και τις προσπάθειες τους, και ευχήθηκε στους αποφοιτήσαντες καλή σταδιοδρομία και καλή συνέχεια και επιτυχία στο έργο τους, όντας οι καλύτεροι πρεσβευτές της Σχολής και του Πανεπιστημίου.

Ευχαρίστησε όλους τους χορηγούς που προσέφεραν βραβεία καθώς και τους συντελεστές διοργάνωσης της Τελετής Βράβευσης.

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έκανε σύντομο χαιρετισμό και βράβευσε τους πρωτεύσαντες απόφοιτους της Σχολής μας με τα βραβεία της ΡΑΕΚ. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι, η ΡΑΕΚ απονέμει με ιδιαίτερη χαρά τα βραβεία στους Πρωτεύσαντες τελειόφοιτους, τους οποίους θα ήθελε στο μέλλον να συμπεριλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της. Με την εργοδότηση αριστούχων Φοιτητών οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΡΑΕΚ θα αναβαθμίζονται όλο και περισσότερο προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου ΕΤΕΚ απένειμε τιμητική διάκριση στους πρωτεύσαντες απόφοιτους της Σχολής μας.

Τέλος ακολούθησε η απονομή βραβείων στους πρωτεύσαντες και αριστεύσαντες προπτυχιακούς Φοιτητές και Φοιτήτριες των τριών Τμημάτων της Σχολής, του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Τα 5 Βραβεία της Σχολής, απονεμήθηκαν από τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας στους πρωτεύσαντες τελειόφοιτους και τελειόφοιτες του κάθε Τμήματος και κάθε Κατεύθυνσης της Σχολής που συγκέντρωσαν την υψηλότερη γενική βαθμολογία και διακρίθηκαν για την επιμέλεια, την αφοσίωση και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σπουδές τους ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Το Βραβείο απενεμήθη στον Κούζουπου Χαράλαμπο
Κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Το Βραβείο απενεμήθη στον Οδυσσέως Λάμπρο
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ:
Το Βραβείο απενεμήθη στον Βουτούρη Φώτη

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών
Το βραβείο απενεμήθη στην Αλεξάνδρου Χαραλαμπία
Κατεύθυνση Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Το βραβείο απενεμήθη στον Σίμου Μάριο

Έπαινος από την Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, απονεμήθηκε από τον Κοσμήτορα στους αριστεύσαντες απόφοιτους, οι οποίοι διακρίθηκαν για την επιμέλεια, την αφοσίωση και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σπουδές τους.

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών:
Το Αριστείο απενεμήθη στον Κούζουπου Χαράλαμπο
Το Αριστείο απενεμήθη στον Καλλή Χριστάκη

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ:
Το Αριστείο απενεμήθη στον Βουτούρη Φώτη

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Το Aριστείο απενεμήθη στην Αλεξάνδρου Χαραλαμπία

Στην συνέχεια έγινε η απανομή Βραβείων που εξασφαλίσθησαν από χορηγούς, ως ακολούθως:

Βραβείο το οποίο χορηγείται από την Συντεχνία Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΣΕΠΑΗΚ) στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Το Βραβείο απενεμήθη στον Κούζουπου Χαράλαμπο.

Βραβείο που χορηγείται από το INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Το Βραβείο απενεμήθη στον Κούζουπου Χαράλαμπο

Βραβείο που χορηγείται από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Το Βραβείο απενεμήθη στον Κούζουπου Χαράλαμπο

Βραβείο που χορηγείται από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
Το Βραβείο απενεμήθη στον Οδυσσεως Λάμπρο

Βραβείο που χορηγείται από την Εταιρεία EXXONMOBIL Cyprus Ltd στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.
Το Βραβείο απενεμήθη στον Βουτουρή Φώτη

Βραβείο που χορηγείται από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στην πρωτεύσασα τελειόφοιτο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών
Το Βραβείο απενεμήθη στην Αλεξάνδρου Χαραλαμπία

Βραβείο που χορηγείται από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, κατεύθυνση Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Το Βραβείο απενεμήθη στον Σίμου Μάριο

Βραβείο που χορηγείται από τον Σύνδεσμο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, κατεύθυνση Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής.
Το Βραβείο απενεμήθη στον Σίμου Μάριο

Τιμητικές Διακρίσεις απενεμήθησαν από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) στους Τελειόφοιτους Πρωτεύσαντες όλων των κατευθύνσεων:

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Η τιμητική διάκριση απενεμήθη στον Κούζουπου Χαράλαμπο
Κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Η τιμητική διάκριση απενεμήθη στον Οδυσσέως Λάμπρο

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ:
Η τιμητική διάκριση απενεμήθη στον Βουτούρη Φώτη
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών
Η τιμητική διάκριση απενεμήθη στην Αλεξάνδρου Χαραλαμπία
Κατεύθυνση Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Η τιμητική διάκριση απενεμήθη στον Σίμου Μάριο

Βραβείο από Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στους Τελειόφοιτους Πρωτεύσαντες όλων των Τμημάτων και όλων των κατευθύνσεων:

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Το Βραβείο απενεμήθη στον Κούζουπου Χαράλαμπο
Κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Το Βραβείο απενεμήθη στον Οδυσσέως Λάμπρο
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ:
Το Βραβείο απενεμήθη στον Χρυσάνθου Ραφαήλ - Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών – Καλύτερη Πτυχιακή Εργασία
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών
Το βραβείο απενεμήθη στην Αλεξάνδρου Χαραλαμπία
Κατεύθυνση Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Το βραβείο απενεμήθη στον Σίμου Μάριο


Η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας βράβευσε επίσης τους πρωτεύσαντες και αριστεύσαντες φοιτητές κάθε Τμήματος, για κάθε κατεύθυνση και έτος σπουδών.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών:

 1. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του πρώτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Φωτίου Στέλιο
 2. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του δεύτερου έτους σπουδών απενεμήθη στον Νικολάου Κυριάκο
 3. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του τρίτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Στρατή Στυλιανό

Κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:

 1. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για την πρωτεύσασα φοιτήτρια του πρώτου έτους σπουδώναπενεμήθη στην Αλεξανδράκη Ραφαέλλα
 2. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του δεύτερου έτους σπουδών απενεμήθη στον Θεοδώρου Θεόδωρο
 3. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του τρίτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Κυριάκου Χαράλαμπο

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ:

 1. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του πρώτου έτους σπουδώναπενεμήθη στον Θεόδουλο Καπνίση
 2. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του δεύτερου έτους σπουδών απενεμήθη στον Κωνσταντίνο Παύλου
 3. Το ΑΡΙΣΤΕΙΟ για τον αριστεύσαντα φοιτητή του δεύτερου έτους απενεμήθη στον Κωνσταντίνο Παύλου
 4. Το ΑΡΙΣΤΕΙΟ για τον αριστεύσαντα φοιτητή του δεύτερου έτους απενεμήθη στον Αντρέα Βορκά
 5. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για την πρωτεύσασα φοιτήτρια του τρίτου έτους σπουδών απενεμήθη στην Μαρίνα Βορκά

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

Κατεύθυνση Πολιτικων Μηχανικων:

 1. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του πρώτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Χαραλάμπους Κωνσταντίνο
 2. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του δεύτερου έτους σπουδών απενεμήθη στον Χατζημάρκου Κωνσταντίνο
 3. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για την πρωτεύσασα φοιτήτρια του τρίτου έτους σπουδών απενεμήθη στην Ιωάννου Ουρανία

Κατεύθυνση Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής:

 1. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του πρώτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Αγαπίου Μιχάλη
 2. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του δεύτερου έτους σπουδών απενεμήθη στον Νικολάου Χριστάκη
 3. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του τρίτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Παπαγεωργίου Μάνο
 4. Το ΑΡΙΣΤΕΙΟ για τον αριστεύσαντα φοιτητή του τρίτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Παπαγεωργίου Μάνο
 5. Το ΑΡΙΣΤΕΙΟ για τον αριστεύσαντα φοιτητή του τρίτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Πατσαλίδη Σταύρο.

Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε δεξίωση στο Φουαγιέ του Κτηρίου Τάσσος Παπαδόπουλος.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ βράβευσε και φέτος τους πρωτεύσαντες προπτυχιακούς φοιτητές που συγκέντρωσαν τη ψηλότερη βαθμολογία στις 5 κατευθύνσεις των οικείων Τμημάτων της για κάθε έτος σπουδών. Βραβεία απονεμήθηκαν και από εταιρείες και οργανισμούς. Απενεμήθη έπαινος και στους Αριστεύσαντες τελειόφοιτους.
Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 1 - Ισόγειο, στο Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, στο ΤΕΠΑΚ στις 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 7:30 μμ και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), Εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Εκπρόσωπος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Institution of Engineering and Technology (IET), ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας ExxonMobil Cyprus Ltd, Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου, ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Επιστημονικού Προσωπικού της ΑΗΚ (ΣΕΠΑΗΚ), ο Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων και Υπηρεσιών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, Μέλη του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, Μέλη του Σωματείου «Φίλοι ΤΕΠΑΚ», oι Πρόεδροι των οικείων Τμημάτων της Σχολής, Μέλη ΔΕΠ της Σχολής, Γονείς, Φοιτητές και Φοιτήτριες.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγητής Φαίδων Κυριακίδης, στην προσφώνησή του ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

Η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας έχει πάντα ως στόχο την εξασφάλιση πόρων μέσω και εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων, πέραν της οικονομικής στήριξης που λαμβάνει από την Κρατική χορηγία. Τα 3 Τμήματά της Σχολής κατάφεραν, μόνο από το 2016 κι εντεύθεν, να προσελκύσουν στο ΤΕΠΑΚ πέραν των 8.5 εκατομμυρίων ευρώ από εξωτερική ερευνητική χρηματοδότηση, συμμετέχοντας σε ανταγωνιστικούς Ευρωπαϊκούς αλλά και Κυπριακούς διαγωνισμούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Μηχανικής συμμετέχουν σε 16 Ευρωπαϊκά προγράμματα του πλαισίου Ορίζοντας 2020 (σε 10 από αυτά ως συντονιστές) συνολικής χρηματοδότησης για το ΤΕΠΑΚ 6 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι η εξωτερική χρηματοδότηση δίνει τη δυνατότητα στα Τμήματα να αναπτύξουν την ερευνητική τους δραστηριότητα και να εργοδοτήσουν νέους επιστήμονες, οι οποίοι κατά τα άλλα πλήττονται από πρωτοφανή για τα δεδομένα της Κύπρου ανεργία.

Ο Κοσμήτορας συνεχάρη τους φοιτητές και φοιτήτριες που βραβεύτηκαν, ως συμβολική ανταμοιβή για τους κόπους και τις προσπάθειες τους, και ευχήθηκε στους αποφοιτήσαντες καλή σταδιοδρομία και καλή συνέχεια και επιτυχία στο έργο τους, όντας οι καλύτεροι πρεσβευτές της Σχολής και του Πανεπιστημίου.

Ευχαρίστησε όλους τους χορηγούς που προσέφεραν βραβεία καθώς και τους συντελεστές διοργάνωσης της Τελετής Βράβευσης.

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έκανε σύντομο χαιρετισμό και βράβευσε τους πρωτεύσαντες απόφοιτους της Σχολής μας με τα βραβεία της ΡΑΕΚ. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι, η ΡΑΕΚ απονέμει με ιδιαίτερη χαρά τα βραβεία στους Πρωτεύσαντες τελειόφοιτους, τους οποίους θα ήθελε στο μέλλον να συμπεριλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της. Με την εργοδότηση αριστούχων Φοιτητών οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΡΑΕΚ θα αναβαθμίζονται όλο και περισσότερο προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου ΕΤΕΚ απένειμε τιμητική διάκριση στους πρωτεύσαντες απόφοιτους της Σχολής μας.

Τέλος ακολούθησε η απονομή βραβείων στους πρωτεύσαντες και αριστεύσαντες προπτυχιακούς Φοιτητές και Φοιτήτριες των τριών Τμημάτων της Σχολής, του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Τα 5 Βραβεία της Σχολής, απονεμήθηκαν από τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας στους πρωτεύσαντες τελειόφοιτους και τελειόφοιτες του κάθε Τμήματος και κάθε Κατεύθυνσης της Σχολής που συγκέντρωσαν την υψηλότερη γενική βαθμολογία και διακρίθηκαν για την επιμέλεια, την αφοσίωση και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σπουδές τους ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Το Βραβείο απενεμήθη στον Κούζουπου Χαράλαμπο
Κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Το Βραβείο απενεμήθη στον Οδυσσέως Λάμπρο
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ:
Το Βραβείο απενεμήθη στον Βουτούρη Φώτη

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών
Το βραβείο απενεμήθη στην Αλεξάνδρου Χαραλαμπία
Κατεύθυνση Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Το βραβείο απενεμήθη στον Σίμου Μάριο

Έπαινος από την Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, απονεμήθηκε από τον Κοσμήτορα στους αριστεύσαντες απόφοιτους, οι οποίοι διακρίθηκαν για την επιμέλεια, την αφοσίωση και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σπουδές τους.

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών:
Το Αριστείο απενεμήθη στον Κούζουπου Χαράλαμπο
Το Αριστείο απενεμήθη στον Καλλή Χριστάκη

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ:
Το Αριστείο απενεμήθη στον Βουτούρη Φώτη

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Το Aριστείο απενεμήθη στην Αλεξάνδρου Χαραλαμπία

Στην συνέχεια έγινε η απανομή Βραβείων που εξασφαλίσθησαν από χορηγούς, ως ακολούθως:

Βραβείο το οποίο χορηγείται από την Συντεχνία Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΣΕΠΑΗΚ) στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Το Βραβείο απενεμήθη στον Κούζουπου Χαράλαμπο.

Βραβείο που χορηγείται από το INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Το Βραβείο απενεμήθη στον Κούζουπου Χαράλαμπο

Βραβείο που χορηγείται από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Το Βραβείο απενεμήθη στον Κούζουπου Χαράλαμπο

Βραβείο που χορηγείται από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
Το Βραβείο απενεμήθη στον Οδυσσεως Λάμπρο

Βραβείο που χορηγείται από την Εταιρεία EXXONMOBIL Cyprus Ltd στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.
Το Βραβείο απενεμήθη στον Βουτουρή Φώτη

Βραβείο που χορηγείται από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στην πρωτεύσασα τελειόφοιτο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών
Το Βραβείο απενεμήθη στην Αλεξάνδρου Χαραλαμπία

Βραβείο που χορηγείται από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, κατεύθυνση Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Το Βραβείο απενεμήθη στον Σίμου Μάριο

Βραβείο που χορηγείται από τον Σύνδεσμο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, κατεύθυνση Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής.
Το Βραβείο απενεμήθη στον Σίμου Μάριο

Τιμητικές Διακρίσεις απενεμήθησαν από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) στους Τελειόφοιτους Πρωτεύσαντες όλων των κατευθύνσεων:

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Η τιμητική διάκριση απενεμήθη στον Κούζουπου Χαράλαμπο
Κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Η τιμητική διάκριση απενεμήθη στον Οδυσσέως Λάμπρο

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ:
Η τιμητική διάκριση απενεμήθη στον Βουτούρη Φώτη
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών
Η τιμητική διάκριση απενεμήθη στην Αλεξάνδρου Χαραλαμπία
Κατεύθυνση Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Η τιμητική διάκριση απενεμήθη στον Σίμου Μάριο

Βραβείο από Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στους Τελειόφοιτους Πρωτεύσαντες όλων των Τμημάτων και όλων των κατευθύνσεων:

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Το Βραβείο απενεμήθη στον Κούζουπου Χαράλαμπο
Κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Το Βραβείο απενεμήθη στον Οδυσσέως Λάμπρο
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ:
Το Βραβείο απενεμήθη στον Χρυσάνθου Ραφαήλ - Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών – Καλύτερη Πτυχιακή Εργασία
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών
Το βραβείο απενεμήθη στην Αλεξάνδρου Χαραλαμπία
Κατεύθυνση Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Το βραβείο απενεμήθη στον Σίμου Μάριο


Η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας βράβευσε επίσης τους πρωτεύσαντες και αριστεύσαντες φοιτητές κάθε Τμήματος, για κάθε κατεύθυνση και έτος σπουδών.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών:

 1. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του πρώτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Φωτίου Στέλιο
 2. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του δεύτερου έτους σπουδών απενεμήθη στον Νικολάου Κυριάκο
 3. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του τρίτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Στρατή Στυλιανό

Κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:

 1. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για την πρωτεύσασα φοιτήτρια του πρώτου έτους σπουδώναπενεμήθη στην Αλεξανδράκη Ραφαέλλα
 2. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του δεύτερου έτους σπουδών απενεμήθη στον Θεοδώρου Θεόδωρο
 3. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του τρίτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Κυριάκου Χαράλαμπο

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ:

 1. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του πρώτου έτους σπουδώναπενεμήθη στον Θεόδουλο Καπνίση
 2. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του δεύτερου έτους σπουδών απενεμήθη στον Κωνσταντίνο Παύλου
 3. Το ΑΡΙΣΤΕΙΟ για τον αριστεύσαντα φοιτητή του δεύτερου έτους απενεμήθη στον Κωνσταντίνο Παύλου
 4. Το ΑΡΙΣΤΕΙΟ για τον αριστεύσαντα φοιτητή του δεύτερου έτους απενεμήθη στον Αντρέα Βορκά
 5. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για την πρωτεύσασα φοιτήτρια του τρίτου έτους σπουδών απενεμήθη στην Μαρίνα Βορκά

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

Κατεύθυνση Πολιτικων Μηχανικων:

 1. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του πρώτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Χαραλάμπους Κωνσταντίνο
 2. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του δεύτερου έτους σπουδών απενεμήθη στον Χατζημάρκου Κωνσταντίνο
 3. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για την πρωτεύσασα φοιτήτρια του τρίτου έτους σπουδών απενεμήθη στην Ιωάννου Ουρανία

Κατεύθυνση Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής:

 1. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του πρώτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Αγαπίου Μιχάλη
 2. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του δεύτερου έτους σπουδών απενεμήθη στον Νικολάου Χριστάκη
 3. Το ΒΡΑΒΕΙΟ για τον πρωτεύσαντα φοιτητή του τρίτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Παπαγεωργίου Μάνο
 4. Το ΑΡΙΣΤΕΙΟ για τον αριστεύσαντα φοιτητή του τρίτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Παπαγεωργίου Μάνο
 5. Το ΑΡΙΣΤΕΙΟ για τον αριστεύσαντα φοιτητή του τρίτου έτους σπουδών απενεμήθη στον Πατσαλίδη Σταύρο.

Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε δεξίωση στο Φουαγιέ του Κτηρίου Τάσσος Παπαδόπουλος.