«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας


Μέσα στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «Sea Traffic Management (STM) Validation», τετραμελής αντιπροσωπεία  της ερευνητικής ομάδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησε επίσκεψη μελέτης /study visit από τις 2  μέχρι τις 4 Μαίου 2018 στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας. Το Stavanger είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, και αποτελεί το σημαντικότερο κέντρο για την πετρελαϊκή βιομηχανία στον Νορβηγικό τομέα της Βόρειας Θάλασσας.
Η αρχή Λιμένων της πόλης συμμετέχει πολύ δραστήρια σε διάφορες δράσεις του Προγράμματος STM τόσο  στο Έργο και ιδίως στις δοκιμές (testbeds) στα σκανδιναβικά λιμάνια του υπό ανάπτυξη Συστήματος Port Collaborative Decision Making (PortCDM).

Η  επίσκεψη της Κυπριακής ομάδας ερευνητών στο Stavanger περιλάμβανε συμμετοχή σε προγραμματισμένη συνάντηση (Living Lab) όλων των εμπλεκόμενων Νορβηγικών φορέων που παίρνουν μέρος στις δοκιμές για την εφαρμογή του PortCDM αλλά και ξενάγηση /περιήγηση στις επιμέρους εγκαταστάσεις και υποδομές του εν λόγω λιμανιού. Η Κυπριακή ομάδα είχε την ευκαιρία να μελετήσει τον τρόπο λειτουργίας του λιμανιού του Stavanger, να ανταλλάξει απόψεις με τους Νορβηγούς εταίρους σχετικά με τους πιθανούς τρόπους βελτιστοποίησης των ακολουθούμενων διαδικασιών και πρακτικών αλλά και παράλληλα να  παρουσιάσει τις δραστηριότητες και την πρόοδο των αντιστοίχων δοκιμών του Συστήματος PortCDM που γίνονται στο Λιμάνι της Λεμεσού με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ.

Στην αποστολή συμμετείχαν τρία μέλη από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, οι Παύλος Χριστοδουλίδης, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Ηρόδοτος Ηροδότου,  καθώς και ένας ερευνητικός συνεργάτης, ο  Νεόφυτος Γερόσαββας.

Σκοπός του  Ευρωπαικού χρηματοδοτημενου Έργου «Sea Traffic Management (STM) Validation, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και ολοκληρωνεται τον Δεκέμβριο του 2018,  είναι η επικύρωση της έννοιας της Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, μέσω της εισαγωγής της ψηφιακής καινοτομίας καθώς και νέων τεχνολογικών εξελίξεων.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην τεχνολογική αναβάθμιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στη θαλάσσια κυκλοφορία, με παρόμοιο τρόπο όπως εφαρμόζεται ήδη στην αεροπλοΐα, δηλαδή στη διάθεση σε πραγματικό χρόνο των απαραίτητων πληροφοριών ναυσιπλοΐας σε όλους τους συντελεστές της, σε τυποποιημένη μορφή και με ακρίβεια, με άμεσο επακόλουθο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας καθώς και τη μείωση των σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο πλαίσιο του Προγράμματος γίνονται παράλληλα συγκεκριμένες ενέργειες από την ερευνητική ομάδα του ΤΕΠΑΚ για την προώθηση και την  εφαρμογή της φιλοσοφίας του STM στα λιμάνια της Μέσης Ανατολής και όχι μόνον, το οποίο συνάδει με τη γενική πολιτική, τους σκοπούς και τα οράματα της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν πέραν των 50 εταίρων από 13 ευρωπαϊκές χώρες καθώς και άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς, υπηρεσίες και εταιρείες, με το ΤΕΠΑΚ να συμμετέχει ως ο μοναδικός επίσημος εταίρος εκ μέρους της Κύπρου, σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Λιμάνι Λεμεσού, τις ιδιωτικές εταιρείες DP World, Eurogate και P&O Maritime, που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι Λεμεσού, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και την εταιρεία Tototheo Group, που ανέκαθεν στηρίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε διάφορα Ερευνητικά Προγράμματα.

Πρόσφατα άρθρα

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

CUT OUT 2018

CUT OUT 2018

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

Μέσα στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «Sea Traffic Management (STM) Validation», τετραμελής αντιπροσωπεία  της ερευνητικής ομάδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησε επίσκεψη μελέτης /study visit από τις 2  μέχρι τις 4 Μαίου 2018 στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας. Το Stavanger είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, και αποτελεί το σημαντικότερο κέντρο για την πετρελαϊκή βιομηχανία στον Νορβηγικό τομέα της Βόρειας Θάλασσας.
Η αρχή Λιμένων της πόλης συμμετέχει πολύ δραστήρια σε διάφορες δράσεις του Προγράμματος STM τόσο  στο Έργο και ιδίως στις δοκιμές (testbeds) στα σκανδιναβικά λιμάνια του υπό ανάπτυξη Συστήματος Port Collaborative Decision Making (PortCDM).

Η  επίσκεψη της Κυπριακής ομάδας ερευνητών στο Stavanger περιλάμβανε συμμετοχή σε προγραμματισμένη συνάντηση (Living Lab) όλων των εμπλεκόμενων Νορβηγικών φορέων που παίρνουν μέρος στις δοκιμές για την εφαρμογή του PortCDM αλλά και ξενάγηση /περιήγηση στις επιμέρους εγκαταστάσεις και υποδομές του εν λόγω λιμανιού. Η Κυπριακή ομάδα είχε την ευκαιρία να μελετήσει τον τρόπο λειτουργίας του λιμανιού του Stavanger, να ανταλλάξει απόψεις με τους Νορβηγούς εταίρους σχετικά με τους πιθανούς τρόπους βελτιστοποίησης των ακολουθούμενων διαδικασιών και πρακτικών αλλά και παράλληλα να  παρουσιάσει τις δραστηριότητες και την πρόοδο των αντιστοίχων δοκιμών του Συστήματος PortCDM που γίνονται στο Λιμάνι της Λεμεσού με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ.

Στην αποστολή συμμετείχαν τρία μέλη από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, οι Παύλος Χριστοδουλίδης, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Ηρόδοτος Ηροδότου,  καθώς και ένας ερευνητικός συνεργάτης, ο  Νεόφυτος Γερόσαββας.

Σκοπός του  Ευρωπαικού χρηματοδοτημενου Έργου «Sea Traffic Management (STM) Validation, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και ολοκληρωνεται τον Δεκέμβριο του 2018,  είναι η επικύρωση της έννοιας της Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, μέσω της εισαγωγής της ψηφιακής καινοτομίας καθώς και νέων τεχνολογικών εξελίξεων.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην τεχνολογική αναβάθμιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στη θαλάσσια κυκλοφορία, με παρόμοιο τρόπο όπως εφαρμόζεται ήδη στην αεροπλοΐα, δηλαδή στη διάθεση σε πραγματικό χρόνο των απαραίτητων πληροφοριών ναυσιπλοΐας σε όλους τους συντελεστές της, σε τυποποιημένη μορφή και με ακρίβεια, με άμεσο επακόλουθο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας καθώς και τη μείωση των σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο πλαίσιο του Προγράμματος γίνονται παράλληλα συγκεκριμένες ενέργειες από την ερευνητική ομάδα του ΤΕΠΑΚ για την προώθηση και την  εφαρμογή της φιλοσοφίας του STM στα λιμάνια της Μέσης Ανατολής και όχι μόνον, το οποίο συνάδει με τη γενική πολιτική, τους σκοπούς και τα οράματα της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν πέραν των 50 εταίρων από 13 ευρωπαϊκές χώρες καθώς και άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς, υπηρεσίες και εταιρείες, με το ΤΕΠΑΚ να συμμετέχει ως ο μοναδικός επίσημος εταίρος εκ μέρους της Κύπρου, σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Λιμάνι Λεμεσού, τις ιδιωτικές εταιρείες DP World, Eurogate και P&O Maritime, που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι Λεμεσού, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και την εταιρεία Tototheo Group, που ανέκαθεν στηρίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε διάφορα Ερευνητικά Προγράμματα.