Γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στους νέους απόφοιτους μηχανικής και στις ανάγκες της βιομηχανίας


Αρθρογραφία

Προετοιμάζοντας τους νέους απόφοιτους μηχανικής για την αγορά εργασίας

“Οι επιστήμονες ερευνούν αυτό που ήδη υπάρχει…

οι μηχανικοί δημιουργούν αυτό που δεν υπήρξε ποτέ…”  (Albert Einstein).

Ξεκινώντας το άρθρο μας με το εμπνευσμένο αυτό απόφθεγμα του Albert Einstein, θα λέγαμε ότι είναι όντως πραγματικότητα: οι μηχανικοί μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο υλοποιώντας καινούριες ιδέες και να πρωτοπορήσουν ενσαρκώνοντας έργα που δεν υπήρχαν πότε προηγουμένως.  Ωστόσο, οι νέοι απόφοιτοι μηχανικοί με την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρειάζεται να ξεκινήσουν από κάπου. Ποιο θα είναι ωστόσο το σημείο εκκίνησής τους; Είναι άραγε επαρκώς προετοιμασμένοι για να βγουν στην αγορά εργασίας;

Οι νέοι απόφοιτοι μηχανικής έχουν συνήθως ένα ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ωστόσο αυτό το οποίο τους υπολείπεται είναι η πρακτική εμπειρία σε αυθεντικά συγκείμενα, κάτι το οποίο επιζητούν όλοι οι εργοδότες. Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας απόφοιτοι μηχανικής χρειάζονται καθοδήγηση σε συνδυασμό με ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, στο οποίο θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν σε πράξη τα όσα έχουν μάθει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, προτού ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Παράλληλα, η τρέχουσα έρευνα στον τομέα της μηχανικής έχει καταδείξει ότι αυτό που απαιτείται από τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας απόφοιτους μηχανικής είναι μια σειρά από δεξιότητες οι οποίες δεν καλλιεργούνται επαρκώς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Δεξιότητες όπως οι ικανότητα στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η καινοτόμος σκέψη σε συνδυασμό με την πρακτική εμπειρία είναι απολύτως απαραίτητες για το μηχανικό του αύριο, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια σειρά από ακραία και περίπλοκα κοινωνικο-επιστημονικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό το ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο ENGINITE (https://www.enginite.eu/) έχει ως βασικό του στόχο να γεφυρώσει το χάσμα που παρατηρείται ανάμεσα στις ανάγκες της βιομηχανίας και στην επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας απόφοιτων μηχανικής. Συγκεκριμένα, το ευρωπαϊκό έργο ENGINITE θα προσφέρει ένα εντατικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε 50 συνολικά απόφοιτους μηχανικής σε Κύπρο και Ελλάδα (25 απόφοιτους ανά χώρα) από τον προσεχή Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι και τον Μάιο του 2019. Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στηρίζεται στην προβληματικό-κεντρική μάθηση (Problem-Βased Learning), συνδυάζει εφαρμοσμένα ακαδημαϊκά θέματα με πρακτικές πτυχές και χωρίζεται σε δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες απόφοιτοι μηχανικής θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά ταχύρρυθμων σεμιναρίων τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των τεχνικών γνώσεων σε κρίσιμους τομείς της μηχανικής καθώς επίσης και των δεξιοτήτων τους (μεταξύ άλλων: καινοτομία και δημιουργικότητα, ομαδικότητα, επιχειρηματικές δεξιότητες, διαχείριση υγείας και ασφάλειας, διαχείριση έργων), αποκομίζοντας τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες της  βιομηχανίας του 21ου αιώνα. Στη συνέχεια, κατά το δεύτερο μέρος του προγράμματος θα ακολουθήσει δομημένη πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες απόφοιτοι μηχανικοί θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν σε σχετικές με την κατάρτισή τους εταιρείες και βιομηχανικές μονάδες. Ως εκ τούτου, μέσα από την πρακτική άσκηση οι συμμετέχοντες μηχανικοί θα θέσουν στην πράξη τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν κατά το πρώτο μέρος του προγράμματος.

Τα κέρδη για τους απόφοιτους μηχανικής αλλά και για τις εταιρείες που θα επιλέγουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού έργου θα είναι αμοιβαία.

Οι συμμετέχοντες απόφοιτοι μηχανικοί θα έχουν την ευκαιρία να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, θα διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα βιομηχανικό κλάδο του ενδιαφέροντος τους, ενώ κατά κύριο λόγο μέσα από τη συμμετοχή τους στο ENGINITE θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθοριστικό για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Ως αντάλλαγμα, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν το προσωπικό τους χωρίς επιπρόσθετα έξοδα, αποφεύγοντας την ανάγκη για την πρόσληψη ενός καινούριου υπαλλήλου στη βάση της μόνιμης απασχόλησης. Παράλληλα, επενδύοντας στους απόφοιτους ασκούμενους μηχανικούς, οι εταιρείες θα εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα τα οποία θα αναλώνονταν σε διαφορετική περίπτωση στις διαδικασίες πρόσληψης, ενώ ταυτοχρόνως, θα μπορούσαν να αναπτύξουν πιο γνήσιες σχέσεις με τους ασκούμενους μηχανικούς, οι οποίες μακροπρόθεσμα θα μπορούσαν να επιφέρουν πολύ περισσότερους καρπούς. Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας απόφοιτοι μηχανικής έχουν συνήθως ενθουσιασμό και όρεξη για δουλειά, καινοτόμες και επαναστατικές ιδέες! Ως εκ τούτου, ένας ασκούμενος μηχανικός θα μπορούσε στην πορεία να αποδειχθεί ως ο καινούριος «άσος» και μια ιδανική προσθήκη στο υφιστάμενο προσωπικό μιας εταιρείας.

Αν είστε νέος απόφοιτος μηχανικής είτε μια εταιρεία που θα ήθελε να αναβαθμίσει το προσωπικό της με ένα νεοεισερχόμενο απόφοιτο μηχανικής στην αγορά εργασίας και ενδιαφέρεστε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα  επαγγελματικής κατάρτισης του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE, τότε ακολουθήστε τη σελίδα του προγράμματος στο Facebook (https://www.facebook.com/EnginiteErasmus/).Οι δηλώσεις συμμετοχής θα αναρτηθούν εντός Μαΐου στην ιστοσελίδα του προγράμματος και θα κοινοποιηθούν επίσης και στη σελίδα του προγράμματος στο Facebook.

των Δρ. Άντρη Ιωάννου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων & Γραφικών Τεχνών / Συντονίστρια του Cyprus Interaction Lab

 και  Δρ. Γιάννης Γεωργίου  

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολυμέσων & Γραφικών Τεχνών / Cyprus Interaction Lab 

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

CUT OUT 2018

CUT OUT 2018

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

Προετοιμάζοντας τους νέους απόφοιτους μηχανικής για την αγορά εργασίας

“Οι επιστήμονες ερευνούν αυτό που ήδη υπάρχει…

οι μηχανικοί δημιουργούν αυτό που δεν υπήρξε ποτέ…”  (Albert Einstein).

Ξεκινώντας το άρθρο μας με το εμπνευσμένο αυτό απόφθεγμα του Albert Einstein, θα λέγαμε ότι είναι όντως πραγματικότητα: οι μηχανικοί μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο υλοποιώντας καινούριες ιδέες και να πρωτοπορήσουν ενσαρκώνοντας έργα που δεν υπήρχαν πότε προηγουμένως.  Ωστόσο, οι νέοι απόφοιτοι μηχανικοί με την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρειάζεται να ξεκινήσουν από κάπου. Ποιο θα είναι ωστόσο το σημείο εκκίνησής τους; Είναι άραγε επαρκώς προετοιμασμένοι για να βγουν στην αγορά εργασίας;

Οι νέοι απόφοιτοι μηχανικής έχουν συνήθως ένα ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ωστόσο αυτό το οποίο τους υπολείπεται είναι η πρακτική εμπειρία σε αυθεντικά συγκείμενα, κάτι το οποίο επιζητούν όλοι οι εργοδότες. Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας απόφοιτοι μηχανικής χρειάζονται καθοδήγηση σε συνδυασμό με ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, στο οποίο θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν σε πράξη τα όσα έχουν μάθει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, προτού ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Παράλληλα, η τρέχουσα έρευνα στον τομέα της μηχανικής έχει καταδείξει ότι αυτό που απαιτείται από τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας απόφοιτους μηχανικής είναι μια σειρά από δεξιότητες οι οποίες δεν καλλιεργούνται επαρκώς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Δεξιότητες όπως οι ικανότητα στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η καινοτόμος σκέψη σε συνδυασμό με την πρακτική εμπειρία είναι απολύτως απαραίτητες για το μηχανικό του αύριο, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια σειρά από ακραία και περίπλοκα κοινωνικο-επιστημονικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό το ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο ENGINITE (https://www.enginite.eu/) έχει ως βασικό του στόχο να γεφυρώσει το χάσμα που παρατηρείται ανάμεσα στις ανάγκες της βιομηχανίας και στην επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας απόφοιτων μηχανικής. Συγκεκριμένα, το ευρωπαϊκό έργο ENGINITE θα προσφέρει ένα εντατικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε 50 συνολικά απόφοιτους μηχανικής σε Κύπρο και Ελλάδα (25 απόφοιτους ανά χώρα) από τον προσεχή Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι και τον Μάιο του 2019. Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στηρίζεται στην προβληματικό-κεντρική μάθηση (Problem-Βased Learning), συνδυάζει εφαρμοσμένα ακαδημαϊκά θέματα με πρακτικές πτυχές και χωρίζεται σε δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες απόφοιτοι μηχανικής θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά ταχύρρυθμων σεμιναρίων τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των τεχνικών γνώσεων σε κρίσιμους τομείς της μηχανικής καθώς επίσης και των δεξιοτήτων τους (μεταξύ άλλων: καινοτομία και δημιουργικότητα, ομαδικότητα, επιχειρηματικές δεξιότητες, διαχείριση υγείας και ασφάλειας, διαχείριση έργων), αποκομίζοντας τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες της  βιομηχανίας του 21ου αιώνα. Στη συνέχεια, κατά το δεύτερο μέρος του προγράμματος θα ακολουθήσει δομημένη πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες απόφοιτοι μηχανικοί θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν σε σχετικές με την κατάρτισή τους εταιρείες και βιομηχανικές μονάδες. Ως εκ τούτου, μέσα από την πρακτική άσκηση οι συμμετέχοντες μηχανικοί θα θέσουν στην πράξη τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν κατά το πρώτο μέρος του προγράμματος.

Τα κέρδη για τους απόφοιτους μηχανικής αλλά και για τις εταιρείες που θα επιλέγουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού έργου θα είναι αμοιβαία.

Οι συμμετέχοντες απόφοιτοι μηχανικοί θα έχουν την ευκαιρία να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, θα διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα βιομηχανικό κλάδο του ενδιαφέροντος τους, ενώ κατά κύριο λόγο μέσα από τη συμμετοχή τους στο ENGINITE θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθοριστικό για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Ως αντάλλαγμα, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν το προσωπικό τους χωρίς επιπρόσθετα έξοδα, αποφεύγοντας την ανάγκη για την πρόσληψη ενός καινούριου υπαλλήλου στη βάση της μόνιμης απασχόλησης. Παράλληλα, επενδύοντας στους απόφοιτους ασκούμενους μηχανικούς, οι εταιρείες θα εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα τα οποία θα αναλώνονταν σε διαφορετική περίπτωση στις διαδικασίες πρόσληψης, ενώ ταυτοχρόνως, θα μπορούσαν να αναπτύξουν πιο γνήσιες σχέσεις με τους ασκούμενους μηχανικούς, οι οποίες μακροπρόθεσμα θα μπορούσαν να επιφέρουν πολύ περισσότερους καρπούς. Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας απόφοιτοι μηχανικής έχουν συνήθως ενθουσιασμό και όρεξη για δουλειά, καινοτόμες και επαναστατικές ιδέες! Ως εκ τούτου, ένας ασκούμενος μηχανικός θα μπορούσε στην πορεία να αποδειχθεί ως ο καινούριος «άσος» και μια ιδανική προσθήκη στο υφιστάμενο προσωπικό μιας εταιρείας.

Αν είστε νέος απόφοιτος μηχανικής είτε μια εταιρεία που θα ήθελε να αναβαθμίσει το προσωπικό της με ένα νεοεισερχόμενο απόφοιτο μηχανικής στην αγορά εργασίας και ενδιαφέρεστε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα  επαγγελματικής κατάρτισης του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE, τότε ακολουθήστε τη σελίδα του προγράμματος στο Facebook (https://www.facebook.com/EnginiteErasmus/).Οι δηλώσεις συμμετοχής θα αναρτηθούν εντός Μαΐου στην ιστοσελίδα του προγράμματος και θα κοινοποιηθούν επίσης και στη σελίδα του προγράμματος στο Facebook.

των Δρ. Άντρη Ιωάννου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων & Γραφικών Τεχνών / Συντονίστρια του Cyprus Interaction Lab

 και  Δρ. Γιάννης Γεωργίου  

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολυμέσων & Γραφικών Τεχνών / Cyprus Interaction Lab