Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Αγαπητοί φοιτητές και επισκέπτες,

Με χαρά σας καλωσορίζω στη νέα ιστοσελίδα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΔΙΟ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,  στα μόλις 11 χρόνια ακαδημαϊκής δραστηριοποίησης της, έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε μια από τις πιο αξιόλογες Σχολές Διοίκησης στην Κύπρο αλλά και στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο και να χαίρει αναγνώρισης από την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η γρήγορη αυτή εδραίωση οφείλεται κυρίως στο εγνωσμένου κύρους  Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, το οποίο παραμένει εξαρχής προσηλωμένο στο βασικό στόχο της Σχολής να αποτελέσει κέντρο διδακτικής και ερευνητικής αριστείας αλλά και γέφυρα επικοινωνίας των φοιτητών με τον επιχειρηματικό κόσμο. Ο συλλογικός αυτός στόχος επιτυγχάνεται μέσα από τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης που εφαρμόζονται και αποσκοπούν στην παροχή εφαρμοσμένης γνώσης στους φοιτητές, στην εξοικείωση τους με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας καθώς και στην διασύνδεσή τους με επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η Σχολή ΔΙΟ αποτελείται από δύο Τμήματα τα οποία προσφέρουν συνολικά ένα σημαντικό αριθμό Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που άπτονται των θεμάτων Διοίκησης και Οικονομίας. Τα δύο Τμήματα της Σχολής είναι:

  • Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (ΕΧΡΗΝ). Το Τμήμα ΕΧΡΗΝ  προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά ή στα Ναυτιλιακά, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά, στα Ναυτιλιακά και Διοίκηση, και στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων.
  • Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού (ΔΙΞΕΤ). Το Τμήμα ΔΙΞΕΤ προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα με κατεύθυνση στη Διοίκηση Ξενοδοχείων ή στη Διοίκηση Τουρισμού, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, τα δύο Τμήματα της Σχολής ΔΙΟ προσφέρουν σε συνεργασία προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 

Τα προγράμματα της Σχολής έχουν λάβει πιστοποιήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς όπως των Πιστοποιημένων Επαγγελματιών Λογιστών (Association of Chartered Accountants και Association of Chartered Certified Accountants) και το Ινστιτούτο Εγγεγραμμένων Ναυλομεσιτών (Institute of Chartered Shipbrokers), γεγονός που δίνει την δυνατότητα στους αποφοίτους της Σχολής να λάβουν εξαίρεση-απαλλαγή από ένα σημαντικό αριθμό ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση των παραπάνω επαγγελματικών τίτλων. Επιπρόσθετα, τα προγράμματα σπουδών έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης ούτως ώστε να βοηθούν τους φοιτητές να διαχειρίζονται σύνθετες πληροφορίες, να έχουν αυτόνομη σκέψη, να κάνουν έξυπνη και αποδοτική χρήση των πόρων, και να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Σε συνδυασμό με τα προγράμματα σπουδών, το άρτια καταρτισμένο Διδακικό και Ερευνητικό Προσωπικό της Σχολής προετοιμάζει κατάλληλα τους φοιτητές για όλες τις προκλήσεις και δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν εισερχόμενοι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο  συνθέτοντας έτσι ένα σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης που καθιστά τους αποφοίτους της Σχολής εξαιρετικά ανταγωνιστικούς στις αγορές εργασίας.

Καλή πλοήγηση!

Φώτης Μ. Παναγίδης

Καθηγητής Ναυτιλιακών και Ναυτιλιακών Οικονομικών

Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

 

Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Αγαπητοί φοιτητές και επισκέπτες,

Με χαρά σας καλωσορίζω στη νέα ιστοσελίδα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΔΙΟ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,  στα μόλις 11 χρόνια ακαδημαϊκής δραστηριοποίησης της, έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε μια από τις πιο αξιόλογες Σχολές Διοίκησης στην Κύπρο αλλά και στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο και να χαίρει αναγνώρισης από την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η γρήγορη αυτή εδραίωση οφείλεται κυρίως στο εγνωσμένου κύρους  Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, το οποίο παραμένει εξαρχής προσηλωμένο στο βασικό στόχο της Σχολής να αποτελέσει κέντρο διδακτικής και ερευνητικής αριστείας αλλά και γέφυρα επικοινωνίας των φοιτητών με τον επιχειρηματικό κόσμο. Ο συλλογικός αυτός στόχος επιτυγχάνεται μέσα από τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης που εφαρμόζονται και αποσκοπούν στην παροχή εφαρμοσμένης γνώσης στους φοιτητές, στην εξοικείωση τους με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας καθώς και στην διασύνδεσή τους με επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η Σχολή ΔΙΟ αποτελείται από δύο Τμήματα τα οποία προσφέρουν συνολικά ένα σημαντικό αριθμό Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που άπτονται των θεμάτων Διοίκησης και Οικονομίας. Τα δύο Τμήματα της Σχολής είναι:

  • Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (ΕΧΡΗΝ). Το Τμήμα ΕΧΡΗΝ  προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά ή στα Ναυτιλιακά, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά, στα Ναυτιλιακά και Διοίκηση, και στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων.
  • Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού (ΔΙΞΕΤ). Το Τμήμα ΔΙΞΕΤ προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα με κατεύθυνση στη Διοίκηση Ξενοδοχείων ή στη Διοίκηση Τουρισμού, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, τα δύο Τμήματα της Σχολής ΔΙΟ προσφέρουν σε συνεργασία προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 

Τα προγράμματα της Σχολής έχουν λάβει πιστοποιήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς όπως των Πιστοποιημένων Επαγγελματιών Λογιστών (Association of Chartered Accountants και Association of Chartered Certified Accountants) και το Ινστιτούτο Εγγεγραμμένων Ναυλομεσιτών (Institute of Chartered Shipbrokers), γεγονός που δίνει την δυνατότητα στους αποφοίτους της Σχολής να λάβουν εξαίρεση-απαλλαγή από ένα σημαντικό αριθμό ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση των παραπάνω επαγγελματικών τίτλων. Επιπρόσθετα, τα προγράμματα σπουδών έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης ούτως ώστε να βοηθούν τους φοιτητές να διαχειρίζονται σύνθετες πληροφορίες, να έχουν αυτόνομη σκέψη, να κάνουν έξυπνη και αποδοτική χρήση των πόρων, και να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Σε συνδυασμό με τα προγράμματα σπουδών, το άρτια καταρτισμένο Διδακικό και Ερευνητικό Προσωπικό της Σχολής προετοιμάζει κατάλληλα τους φοιτητές για όλες τις προκλήσεις και δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν εισερχόμενοι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο  συνθέτοντας έτσι ένα σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης που καθιστά τους αποφοίτους της Σχολής εξαιρετικά ανταγωνιστικούς στις αγορές εργασίας.

Καλή πλοήγηση!

Φώτης Μ. Παναγίδης

Καθηγητής Ναυτιλιακών και Ναυτιλιακών Οικονομικών

Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας