Διοικητική Υποστήριξη

Email

george.pamboris@cut.ac.cy

Phone

2500 2407

Γεώργιος Παμπόρης

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

andri.pandeli@cut.ac.cy

Phone

2500 2549

Άντρη Παντελή

Διαχείριση και Οργάνωση Γραφείου