Πρακτικά Συνεδριάσεων

Συνεδρία Σύνοψη Ημερομηνία
79η Συνεδρία Μέρος B' 29/03/2019
79η Συνεδρία Μέρος A' 29/03/2019
78η Συνεδρία Μέρος B' 01/03/2019
78η Συνεδρία Μέρος A' 01/03/2019
77η Συνεδρία Μέρος B' 01/02/2019
77η Συνεδρία Μέρος A' 01/02/2019
76η Συνεδρία Μέρος B' 10/01/2019
76η Συνεδρία Μέρος A' 10/01/2019
75η Συνεδρία Μέρος A' 27/11/2018
74η Συνεδρία Μέρος B' 30/10/2018
74η Συνεδρία Μέρος A' 30/10/2018
73η Συνεδρία Μέρος B' 18/09/2018
73η Συνεδρία Μέρος A' 18/09/2018
72η Συνεδρία Μέρος B' 25/06/2018
72η Συνεδρία Μέρος Α' 25/06/2018
71η Συνεδρία Μέρος A' 29/05/2018
71η Συνεδρία Μέρος B' 29/05/2018
70η Συνεδρία Μέρος B' 26/04/2018
70η Συνεδρία Μέρος A' 26/04/2018
69η Συνεδρία Μέρος A' 26/03/2018