Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Μηχανικής

Ομιλία κατά την τελετή βράβευσης των Πρωτευσάντων φοιτητών της Σχολής 23 Ιουνίου 2023

Αξιότιμες και αξιότιμοι παρευρισκόμενοι,

Σας απευθύνω τον θερμότερο καλωσόρισμα στην 13η τελετή απονομής βραβείων για τους αριστούχους φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας αποτελείται από τρία Τμήματα και αναδεικνύεται ως πρωτοπόρος φορέας στις ακαδημαϊκές επιτυχίες του ΤΕΠΑΚ και. Τα Τμήματα μας προσφέρουν πέντε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας σε διακριτούς τομείς εξειδίκευσης. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής προσφέρει τα πτυχία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών προσφέρει το πτυχίο Μηχανολογικής Μηχανικής. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής προσφέρει τα πτυχία Πολιτικού Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού και Μηχανικού Γεωπληροφορικής.

Επιπλέον, τα τρία Τμήματα της Σχολής προσφέρουν συνολικά επτά μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ, τα έσοδα των οποίων χρηματοδοτούν την προώθηση της έρευνας και την οικονομική ενίσχυση των πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Συγκεκριμένα, προσφέρονται τα προγράμματα: Μάστερ στη Βιοϊατρική Μηχανική, Μάστερ στην Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων, Μάστερ στη Μηχανολογική Μηχανική, Μάστερ στα Ενεργειακά Συστήματα, Μάστερ στην Πολιτική Μηχανική και Αειφόρο Σχεδιασμό, Μάστερ στη Γεωπληροφορική και τις Γεωχωρικές Τεχνολογίες

Ο συνολικός αριθμός ενεργών φοιτητών στα Τμήματα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ανέρχεται σε 800+ προπτυχιακούς, επιπέδου μάστερ, και διδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, και συμμετέχουν συχνά σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα.  Οι απόφοιτες και απόφοιτοί μας απορροφούνται επιτυχώς από τη βιομηχανία και την ακαδημία. Ενδεικτικά δύο απόφοιτοι διδακτορικού της Σχολής μας  προηγούμενης χρονιάς, ο Δρ. Αχιλλέας Σάββας και  Δρ. Σάββα Ζαννέτου εξασφάλισαν θέση τακτικού καθηγητή στο κορυφαίο Ολλανδικό Πανεπιστήμιο, TU Delft.

Φέτος αποφοιτούν από την Σχολή μας 72 προπτυχιακοί φοιτητές, 52 Μεταπτυχιακοί φοιτητές Μάστερ και 6 διδακτορικοί φοιτητες που συμπλήρωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους.
 

Ερευνητικές και διδακτικές επιτυχίες – διασύνδεση με τη Βιομηχανία και την Κοινωνία των Πολιτών.

Παρότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί για μόλις 16 χρόνια, έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το Πανεπιστήμιο έχει πλέον μπει στην πορεία καθιέρωσής του ως το πανεπιστήμιο όλης της Κύπρου, με ισχυρή παρουσία πρωτίστως στη Λεμεσό, αλλά τώρα στην Πάφο και στο άμεσο μέλλον και στη Λάρνακα. Έχει επίσης παρουσία στη Λευκωσία μέσω του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας CYENS.

Η παραγωγή και μετάδοση γνώσης είναι βασική αποστολή των Πανεπιστημίων, και ειδικά του δικού μας νεαρού δημοσίου Πανεπιστημίου. Οι δείκτες αριστείας αποδεικνύουν ότι επιτυγχάνουμε τους ερευνητικούς μας στόχους. Αυτό διαπιστώνεται εύκολα από τις δημοσιεύσεις μας στα καλύτερα συνέδρια και περιοδικά του τομέα μας, καθώς και από τις ερευνητικές συνεργασίες με τα κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού, όπως το UCL, το Imperial, το MIT, το ETH, κτλ. Ταυτόχρονα η ικανοποίηση των εργοδοτών και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων από τους αποφοίτους μας δείχνει ότι επιτυγχάνουμε τους στόχους διδασκαλίας μας.

Εκμεταλλευόμαστε τα ερευνητικά μας αποτελέσματα στα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά μας προγράμματα, ως εργαλείο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των εξαιρετικών επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών μας, μέσα από τη συμμετοχή τους στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής γνώσης.

Συγκεκριμένα, από φέτος το Πρόγραμμα Πτυχίου Πληροφορικής και Μηχανικής Η/Υ θα αυξήσει τον αριθμό των εισακτέων από 40 σε 80, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αναπτυγμένης πλέον αγοράς ψηφιακών υπηρεσιών και λογισμικού στο νησί μας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των καταιγιστικών αλλαγών που επιφέρει η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η επίτευξη πραγματικής καινοτομίας με τη βοήθεια των βιομηχανικών εταίρων μας. Έχουν ήδη συναφθεί συμφωνίες συνεργασίας με δημόσιους φορείς και οργανισμούς, που παρέχουν στη Σχολή μας την ευκαιρία να μεταφέρει την τεχνογνωσία της για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτοί οι φορείς. Επίσης επιδιώκουμε την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιωτικές επιχειρήσεις για την προώθηση της έρευνας στα βιομηχανικά εργαστήρια.

Επιπλέον, παραθέτω πέντε από τα σημαντικά έργα και ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν στο πλαίσιο της Σχολής μας:

  1. Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης για γεωλογική επισκόπηση και διαστημική παρατήρηση, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Horizon 2020,με 38 εκατομμύρια ευρώ, σε συνεργασία με κορυφαίους Γερμανικούς, Ελβετικούς και Ελληνικούς φορείς.
  2. Κέντρο Έρευνας Καρκίνου σε συνεργασία με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο.
  3. Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Πληροφορικής σε συνεργασία με τη Σχολή Επικοινωνίας και τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Οι δραστηριότητές της έχουν ως τώρα προσελκύσει ευρωπαϊκά κονδύλια πέραν των 6 εκατομμύρια ευρώ για το ΤΕΠΑΚ.
  4. Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο κατέχει την Έδρα Ουνέσκο και Έδρα European Research Area for Digital Heritage, με προϋπολογισμό πέραν των 10 εκατομμύρια ευρώ για το ΤΕΠΑΚ.
  5. Υποδομή Κβαντικών Επικοινωνιών Κύπρου, CyQCI, χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Digital Europe, με προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια ευρώ για το ΤΕΠΑΚ.

Η συμμετοχή του πανεπιστημίου μας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας (EUt+) αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του πανεπιστημίου και της Σχολής μας. Μαζί με άλλα 7 πανεπιστήμια τεχνολογίας από 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, προβλέπουμε τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού πανεπιστημίου, το οποίο θα έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει μαζί με το τεχνολογικό πανεπιστήμιο Τρουά της Γαλλίας, το Τεχνικό πανεπιστήμιο του Δουβλίνου στην Ιρλανδία, το αντίστοιχο της Καρταχένας στην Ισπανία, τη Ρίγα στη Λετονία, τη Σόφια στη Βουλγαρία και τη Κλούζ Ναπόκα στη Ρουμανία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ΤΕΠΑΚ είναι το μικρότερο από τα 8 πανεπιστήμια όσον αφορά τον αριθμό των φοιτητών, αλλά το πιο επιτυχημένο από αυτά σε ό,τι αφορά τις διεθνείς κατατάξεις ερευνητικής αριστείας και την εξασφάλιση ερευνητικών κονδυλίων.

Η δημιουργία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με μεγάλη κρίσιμη μάζα κι εμπλοκή διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών απολαμβάνει μεγάλης υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αρχική χρηματοδότηση 7 εκ. Ευρώ και σύντομα άλλων 24 εκ. Ευρώ. Το νέο πανεπιστήμιο θα είναι σε πλήρη δράση σε δέκα περίπου χρόνια. Την Γενική διαχείριση του έργου αυτού εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ με απόφαση της Συγκλήτου έχει αναλάβει ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμου και Ανάπτυξης, καθ. Σωτήρης Καλογήρου, ενώ το διοικητικό κομμάτι ο διευθυντής του γραφείου Εράσμους κ. Αριστόδημος Λανίτης. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε την άμεση και ενεργή συμμετοχή των πρυτανικών αρχών τόσο του πρύτανη καθ. Παναγιώτη Ζαφείρη  τόσο και του αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών υποθέσεων καθ. Παντελή Κελίρη.

Το έργο άρχισε το Νοέμβριο του 2020. Στο πλαίσιο έχουν να γίνουν πολλά, όπως κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου που απαιτούν αλλαγή στη ύλη διδασκαλίας και μεγάλο αριθμό κινητικότητας σπουδαστών, καθηγητών αλλά και διοικητικών. Το πακέτο της κινητικότητας το συντονίζει το πανεπιστήμιο μας μέσω του γραφείου Εράσμους. Η Ευρωπαϊκής Επιτροπή επενδύει σε αυτές τις ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες ως όχημα προς τον μεγάλο στόχο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η γενική ιδέα της προσπάθειας αυτής αποτυπώνεται στο σύνθημά μας (think human first-σκεφτόμαστε πρώτα τον άνθρωπο) με επίκεντρο τον φοιτητή, ενώ του πακέτου εργασίας της κινητικότητας που συντονίζουμε είναι feeling home at every campus-να αισθάνεσαι σαν στο σπίτι σου σε κάθε πανεπιστημιούπολη.

Η προοπτική προσφοράς προπτυχιακών προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο στην Αγγλική γλώσσα εκτιμάται ότι θα ανοίξει νέους ορίζοντες για την προσέλκυση στην Κύπρο φοιτητών από όλη την Ευρώπη και τη γύρω περιοχή. Σε συνδυασμό με σοβαρές προσπάθειες προώθησης στο εξωτερικό, αυτό θα συμβάλει στην αύξηση των εσόδων του Πανεπιστημίου από εξωτερικούς πόρους και στην τόνωση της Κυπριακής Οικονομίας γενικότερα.

Βραβεύσεις

Το σημαντικότερο ρόλο στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων διαδραματίζουν οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής οι οποίοι θα στελεχώσουν, ο καθένας στην ειδικότητά του, τις θέσεις εργασίας της κοινωνίας μας, και θα συμβάλουν στη αντιμετώπιση των τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Το Συμβούλιο της Σχολής αποφάσισε να βραβεύσει τους πρωτεύσαντες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στις κατευθύνσεις των Τμημάτων για κάθε έτος σπουδών, και να απονείμει έπαινο σε όσους φοιτητές αρίστευσαν. Βραβεία επίσης θα απονεμηθούν από εταιρείες και οργανισμούς. 

Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τους φοιτητές και φοιτήτριες που θα βραβευθούν σήμερα και που είμαι σίγουρος ότι γέμισαν με αισθήματα χαράς και συγκίνησης τους γονείς, συγγενείς και φίλους τους. Τα βραβεία αυτά αποτελούν μια συμβολική ανταμοιβή για τις άοκνες προσπάθειες σας κατά τη διάρκεια των επίπονων χρόνων των σπουδών σας. Να είστε σίγουροι ότι εάν συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και επιμονή, οι προσπάθειές σας θα εκτιμούνται και θα ανταμείβονται.  Οι συγγενείς σας και οι φίλοι σας θα πρέπει να είναι περήφανοι για εσάς και για τη στήριξη που σας παρείχαν.

Θέλω επίσης να συγχαρώ όλους τους φοιτητές που αποφοίτησαν, και να ευχηθώ σε αυτούς που θα επιλέξουν να εργοδοτηθούν καλή σταδιοδρομία και σε αυτούς που θα συνεχίσουν τις σπουδές τους καλή συνέχεια και επιτυχία στο έργο τους. Θα πρέπει να είστε όλοι υπερήφανοι που έχετε αποφοιτήσει από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει θα μπορέσετε να προσφέρετε τα μέγιστα στην κοινωνία. Θέλω να ξέρετε ότι είσαστε οι καλύτεροι πρεσβευτές της Σχολής και του Πανεπιστημίου και είμαι βέβαιος ότι θα μας κάνετε περήφανους με τα επιτεύγματά σας. Η πόρτα μας θα είναι πάντα ανοικτή για να προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε προς την κατεύθυνση αυτή, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Πρέπει όμως πάντα να θυμάστε ότι την επαγγελματική σας αποκατάσταση δεν την διασφαλίζει ένας τίτλος σπουδών αλλά η ίδια η ποιότητα της δουλειάς σας.

Κάλεσμα προς τους αποφοίτους μας

Ο Geoffrey Nicholson, διευθυντής έρευνας στην 3Μ, και διακεκριμένος εφευρέτης όρισε την Έρευνα ως τη διαδικασία που μετατρέπει τα χρήματα σε νέα γνώση και την Καινοτομία ως τη διαδικασία τη γνώση σε άμεση αξία - μια αξία που εκφράζεται είτε οικονομικά είτε ως κοινωνική ευημερία.

Αν η διαδικασία δεν παράγει γνώση, δεν μπορούμε να την θεωρούμε πραγματική Έρευνα. Ουσιώδες στοιχείο της ποιοτικής έρευνας είναι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε ποιοτικότατα περιοδικά και συνέδρια, και η αξιοποίησή τους για την καινοτομία.

Όμοια, αν η διαδικασία μας δεν παράγει άμεση αξία, δεν μπορούμε να την θεωρούμε πραγματική Καινοτομία. Το να κάνουμε πραγματική καινοτομία σημαίνει ότι αξιοποιούμε εμπορικά τα ερευνητικά μας αποτελέσματα, δημιουργώντας ή θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία πολύτιμων τέχνεργων.

Υπηρετείστε την αλήθεια, ή όπως λέει ο Scott Young παραφράζοντας παλαιότερους στοχαστές όπως ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, “Do the Real Thing”. Η πραγματική δουλειά είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη, αλλά στο τέλος θα σας ανταμείψει. (https://www.scotthyoung.com/blog/2020/05/04/do-the-real-thing/)
 

Ευχαριστίες

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που έχουν προσφέρει τα βραβεία που θα απονεμηθούν, τις γραμματείς των Τμημάτων της Σχολής, και πρωτίστως την γραμματέα της Σχολής κα Άντρη Παντελή, που συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση αυτής της τελετής.

Μιχάλης Σιριβιανός
Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Μηχανικής

Ομιλία κατά την τελετή βράβευσης των Πρωτευσάντων φοιτητών της Σχολής 23 Ιουνίου 2023

Αξιότιμες και αξιότιμοι παρευρισκόμενοι,

Σας απευθύνω τον θερμότερο καλωσόρισμα στην 13η τελετή απονομής βραβείων για τους αριστούχους φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας αποτελείται από τρία Τμήματα και αναδεικνύεται ως πρωτοπόρος φορέας στις ακαδημαϊκές επιτυχίες του ΤΕΠΑΚ και. Τα Τμήματα μας προσφέρουν πέντε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας σε διακριτούς τομείς εξειδίκευσης. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής προσφέρει τα πτυχία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών προσφέρει το πτυχίο Μηχανολογικής Μηχανικής. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής προσφέρει τα πτυχία Πολιτικού Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού και Μηχανικού Γεωπληροφορικής.

Επιπλέον, τα τρία Τμήματα της Σχολής προσφέρουν συνολικά επτά μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ, τα έσοδα των οποίων χρηματοδοτούν την προώθηση της έρευνας και την οικονομική ενίσχυση των πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Συγκεκριμένα, προσφέρονται τα προγράμματα: Μάστερ στη Βιοϊατρική Μηχανική, Μάστερ στην Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων, Μάστερ στη Μηχανολογική Μηχανική, Μάστερ στα Ενεργειακά Συστήματα, Μάστερ στην Πολιτική Μηχανική και Αειφόρο Σχεδιασμό, Μάστερ στη Γεωπληροφορική και τις Γεωχωρικές Τεχνολογίες

Ο συνολικός αριθμός ενεργών φοιτητών στα Τμήματα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ανέρχεται σε 800+ προπτυχιακούς, επιπέδου μάστερ, και διδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, και συμμετέχουν συχνά σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα.  Οι απόφοιτες και απόφοιτοί μας απορροφούνται επιτυχώς από τη βιομηχανία και την ακαδημία. Ενδεικτικά δύο απόφοιτοι διδακτορικού της Σχολής μας  προηγούμενης χρονιάς, ο Δρ. Αχιλλέας Σάββας και  Δρ. Σάββα Ζαννέτου εξασφάλισαν θέση τακτικού καθηγητή στο κορυφαίο Ολλανδικό Πανεπιστήμιο, TU Delft.

Φέτος αποφοιτούν από την Σχολή μας 72 προπτυχιακοί φοιτητές, 52 Μεταπτυχιακοί φοιτητές Μάστερ και 6 διδακτορικοί φοιτητες που συμπλήρωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους.
 

Ερευνητικές και διδακτικές επιτυχίες – διασύνδεση με τη Βιομηχανία και την Κοινωνία των Πολιτών.

Παρότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί για μόλις 16 χρόνια, έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το Πανεπιστήμιο έχει πλέον μπει στην πορεία καθιέρωσής του ως το πανεπιστήμιο όλης της Κύπρου, με ισχυρή παρουσία πρωτίστως στη Λεμεσό, αλλά τώρα στην Πάφο και στο άμεσο μέλλον και στη Λάρνακα. Έχει επίσης παρουσία στη Λευκωσία μέσω του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας CYENS.

Η παραγωγή και μετάδοση γνώσης είναι βασική αποστολή των Πανεπιστημίων, και ειδικά του δικού μας νεαρού δημοσίου Πανεπιστημίου. Οι δείκτες αριστείας αποδεικνύουν ότι επιτυγχάνουμε τους ερευνητικούς μας στόχους. Αυτό διαπιστώνεται εύκολα από τις δημοσιεύσεις μας στα καλύτερα συνέδρια και περιοδικά του τομέα μας, καθώς και από τις ερευνητικές συνεργασίες με τα κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού, όπως το UCL, το Imperial, το MIT, το ETH, κτλ. Ταυτόχρονα η ικανοποίηση των εργοδοτών και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων από τους αποφοίτους μας δείχνει ότι επιτυγχάνουμε τους στόχους διδασκαλίας μας.

Εκμεταλλευόμαστε τα ερευνητικά μας αποτελέσματα στα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά μας προγράμματα, ως εργαλείο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των εξαιρετικών επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών μας, μέσα από τη συμμετοχή τους στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής γνώσης.

Συγκεκριμένα, από φέτος το Πρόγραμμα Πτυχίου Πληροφορικής και Μηχανικής Η/Υ θα αυξήσει τον αριθμό των εισακτέων από 40 σε 80, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αναπτυγμένης πλέον αγοράς ψηφιακών υπηρεσιών και λογισμικού στο νησί μας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των καταιγιστικών αλλαγών που επιφέρει η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η επίτευξη πραγματικής καινοτομίας με τη βοήθεια των βιομηχανικών εταίρων μας. Έχουν ήδη συναφθεί συμφωνίες συνεργασίας με δημόσιους φορείς και οργανισμούς, που παρέχουν στη Σχολή μας την ευκαιρία να μεταφέρει την τεχνογνωσία της για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτοί οι φορείς. Επίσης επιδιώκουμε την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιωτικές επιχειρήσεις για την προώθηση της έρευνας στα βιομηχανικά εργαστήρια.

Επιπλέον, παραθέτω πέντε από τα σημαντικά έργα και ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν στο πλαίσιο της Σχολής μας:

  1. Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης για γεωλογική επισκόπηση και διαστημική παρατήρηση, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Horizon 2020,με 38 εκατομμύρια ευρώ, σε συνεργασία με κορυφαίους Γερμανικούς, Ελβετικούς και Ελληνικούς φορείς.
  2. Κέντρο Έρευνας Καρκίνου σε συνεργασία με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο.
  3. Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Πληροφορικής σε συνεργασία με τη Σχολή Επικοινωνίας και τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Οι δραστηριότητές της έχουν ως τώρα προσελκύσει ευρωπαϊκά κονδύλια πέραν των 6 εκατομμύρια ευρώ για το ΤΕΠΑΚ.
  4. Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο κατέχει την Έδρα Ουνέσκο και Έδρα European Research Area for Digital Heritage, με προϋπολογισμό πέραν των 10 εκατομμύρια ευρώ για το ΤΕΠΑΚ.
  5. Υποδομή Κβαντικών Επικοινωνιών Κύπρου, CyQCI, χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Digital Europe, με προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια ευρώ για το ΤΕΠΑΚ.

Η συμμετοχή του πανεπιστημίου μας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας (EUt+) αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του πανεπιστημίου και της Σχολής μας. Μαζί με άλλα 7 πανεπιστήμια τεχνολογίας από 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, προβλέπουμε τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού πανεπιστημίου, το οποίο θα έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει μαζί με το τεχνολογικό πανεπιστήμιο Τρουά της Γαλλίας, το Τεχνικό πανεπιστήμιο του Δουβλίνου στην Ιρλανδία, το αντίστοιχο της Καρταχένας στην Ισπανία, τη Ρίγα στη Λετονία, τη Σόφια στη Βουλγαρία και τη Κλούζ Ναπόκα στη Ρουμανία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ΤΕΠΑΚ είναι το μικρότερο από τα 8 πανεπιστήμια όσον αφορά τον αριθμό των φοιτητών, αλλά το πιο επιτυχημένο από αυτά σε ό,τι αφορά τις διεθνείς κατατάξεις ερευνητικής αριστείας και την εξασφάλιση ερευνητικών κονδυλίων.

Η δημιουργία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με μεγάλη κρίσιμη μάζα κι εμπλοκή διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών απολαμβάνει μεγάλης υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αρχική χρηματοδότηση 7 εκ. Ευρώ και σύντομα άλλων 24 εκ. Ευρώ. Το νέο πανεπιστήμιο θα είναι σε πλήρη δράση σε δέκα περίπου χρόνια. Την Γενική διαχείριση του έργου αυτού εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ με απόφαση της Συγκλήτου έχει αναλάβει ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμου και Ανάπτυξης, καθ. Σωτήρης Καλογήρου, ενώ το διοικητικό κομμάτι ο διευθυντής του γραφείου Εράσμους κ. Αριστόδημος Λανίτης. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε την άμεση και ενεργή συμμετοχή των πρυτανικών αρχών τόσο του πρύτανη καθ. Παναγιώτη Ζαφείρη  τόσο και του αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών υποθέσεων καθ. Παντελή Κελίρη.

Το έργο άρχισε το Νοέμβριο του 2020. Στο πλαίσιο έχουν να γίνουν πολλά, όπως κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου που απαιτούν αλλαγή στη ύλη διδασκαλίας και μεγάλο αριθμό κινητικότητας σπουδαστών, καθηγητών αλλά και διοικητικών. Το πακέτο της κινητικότητας το συντονίζει το πανεπιστήμιο μας μέσω του γραφείου Εράσμους. Η Ευρωπαϊκής Επιτροπή επενδύει σε αυτές τις ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες ως όχημα προς τον μεγάλο στόχο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η γενική ιδέα της προσπάθειας αυτής αποτυπώνεται στο σύνθημά μας (think human first-σκεφτόμαστε πρώτα τον άνθρωπο) με επίκεντρο τον φοιτητή, ενώ του πακέτου εργασίας της κινητικότητας που συντονίζουμε είναι feeling home at every campus-να αισθάνεσαι σαν στο σπίτι σου σε κάθε πανεπιστημιούπολη.

Η προοπτική προσφοράς προπτυχιακών προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο στην Αγγλική γλώσσα εκτιμάται ότι θα ανοίξει νέους ορίζοντες για την προσέλκυση στην Κύπρο φοιτητών από όλη την Ευρώπη και τη γύρω περιοχή. Σε συνδυασμό με σοβαρές προσπάθειες προώθησης στο εξωτερικό, αυτό θα συμβάλει στην αύξηση των εσόδων του Πανεπιστημίου από εξωτερικούς πόρους και στην τόνωση της Κυπριακής Οικονομίας γενικότερα.

Βραβεύσεις

Το σημαντικότερο ρόλο στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων διαδραματίζουν οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής οι οποίοι θα στελεχώσουν, ο καθένας στην ειδικότητά του, τις θέσεις εργασίας της κοινωνίας μας, και θα συμβάλουν στη αντιμετώπιση των τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Το Συμβούλιο της Σχολής αποφάσισε να βραβεύσει τους πρωτεύσαντες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στις κατευθύνσεις των Τμημάτων για κάθε έτος σπουδών, και να απονείμει έπαινο σε όσους φοιτητές αρίστευσαν. Βραβεία επίσης θα απονεμηθούν από εταιρείες και οργανισμούς. 

Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τους φοιτητές και φοιτήτριες που θα βραβευθούν σήμερα και που είμαι σίγουρος ότι γέμισαν με αισθήματα χαράς και συγκίνησης τους γονείς, συγγενείς και φίλους τους. Τα βραβεία αυτά αποτελούν μια συμβολική ανταμοιβή για τις άοκνες προσπάθειες σας κατά τη διάρκεια των επίπονων χρόνων των σπουδών σας. Να είστε σίγουροι ότι εάν συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και επιμονή, οι προσπάθειές σας θα εκτιμούνται και θα ανταμείβονται.  Οι συγγενείς σας και οι φίλοι σας θα πρέπει να είναι περήφανοι για εσάς και για τη στήριξη που σας παρείχαν.

Θέλω επίσης να συγχαρώ όλους τους φοιτητές που αποφοίτησαν, και να ευχηθώ σε αυτούς που θα επιλέξουν να εργοδοτηθούν καλή σταδιοδρομία και σε αυτούς που θα συνεχίσουν τις σπουδές τους καλή συνέχεια και επιτυχία στο έργο τους. Θα πρέπει να είστε όλοι υπερήφανοι που έχετε αποφοιτήσει από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει θα μπορέσετε να προσφέρετε τα μέγιστα στην κοινωνία. Θέλω να ξέρετε ότι είσαστε οι καλύτεροι πρεσβευτές της Σχολής και του Πανεπιστημίου και είμαι βέβαιος ότι θα μας κάνετε περήφανους με τα επιτεύγματά σας. Η πόρτα μας θα είναι πάντα ανοικτή για να προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε προς την κατεύθυνση αυτή, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Πρέπει όμως πάντα να θυμάστε ότι την επαγγελματική σας αποκατάσταση δεν την διασφαλίζει ένας τίτλος σπουδών αλλά η ίδια η ποιότητα της δουλειάς σας.

Κάλεσμα προς τους αποφοίτους μας

Ο Geoffrey Nicholson, διευθυντής έρευνας στην 3Μ, και διακεκριμένος εφευρέτης όρισε την Έρευνα ως τη διαδικασία που μετατρέπει τα χρήματα σε νέα γνώση και την Καινοτομία ως τη διαδικασία τη γνώση σε άμεση αξία - μια αξία που εκφράζεται είτε οικονομικά είτε ως κοινωνική ευημερία.

Αν η διαδικασία δεν παράγει γνώση, δεν μπορούμε να την θεωρούμε πραγματική Έρευνα. Ουσιώδες στοιχείο της ποιοτικής έρευνας είναι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε ποιοτικότατα περιοδικά και συνέδρια, και η αξιοποίησή τους για την καινοτομία.

Όμοια, αν η διαδικασία μας δεν παράγει άμεση αξία, δεν μπορούμε να την θεωρούμε πραγματική Καινοτομία. Το να κάνουμε πραγματική καινοτομία σημαίνει ότι αξιοποιούμε εμπορικά τα ερευνητικά μας αποτελέσματα, δημιουργώντας ή θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία πολύτιμων τέχνεργων.

Υπηρετείστε την αλήθεια, ή όπως λέει ο Scott Young παραφράζοντας παλαιότερους στοχαστές όπως ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, “Do the Real Thing”. Η πραγματική δουλειά είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη, αλλά στο τέλος θα σας ανταμείψει. (https://www.scotthyoung.com/blog/2020/05/04/do-the-real-thing/)
 

Ευχαριστίες

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που έχουν προσφέρει τα βραβεία που θα απονεμηθούν, τις γραμματείς των Τμημάτων της Σχολής, και πρωτίστως την γραμματέα της Σχολής κα Άντρη Παντελή, που συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση αυτής της τελετής.

Μιχάλης Σιριβιανός
Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας