Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Σχολή μας αποτελείται από τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, και Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, τα οποία καλύπτουν τομείς που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και αποτέλεσαν τη βάση για τον καθορισμό της ονομασίας του Πανεπιστημίου. Τα τρία αυτά Τμήματα, στα λίγα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου, κατάφεραν να προσελκύσουν σημαντικά ποσά ερευνητικής χρηματοδότησης, συμμετέχοντας σε ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού. Επιπλέον τα Τμήματα της Σχολής έχουν να επιδείξουν αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο τόσο στα προπτυχιακά, όσο και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου μάστερ και διδακτορικού επιπέδου. Κατά το τρέχον έτος προσφέρονται επτά προγράμματα επιπέδου Μάστερ στα τρία Τμήματα της Σχολής.

Στόχος της Σχολής είναι η συνεχής ανάπτυξή της με την δημιουργία νέων Τμημάτων, ερευνητικών κέντρων, και κέντρων δικτύωσης. Στα πλαίσια αυτού του στόχου, η Σχολή μας έχει επεξεργαστεί πρόταση για τη δημιουργία Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Το Πανεπιστήμιο με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε στο σχεδιασμό για υλοποίηση προγράμματος Χημικών Μηχανικών με τη συνεργασία της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας και της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος το οποίο αναμένεται να προσφερθεί τον Σεπτέμβριο του 2017. Το πρόγραμμα αυτό θα έχει άμεση σχέση με τους υδρογονάνθρακες, το περιβάλλον, και τα υλικά ενέργειας, τομείς που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και που θα συμβάλουν στην υλοποίηση των τεχνολογικών στόχων της χώρας μας. Επί πλέον, αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους η έγκριση της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της πρώτης Ερευνητικής Μονάδας στη Σχολή με την επωνυμία Ερατοσθένης, η οποία θα δραστηριοποιείται στον τομέα της Γεωπληροφορικής.

Σημαντικός οικονομικός πόρος στον οποίο στοχεύει η Σχολή είναι και τα εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα. Τα τρία Τμήματά της Σχολής κατάφεραν, τα τελευταία επτά χρόνια, να προσελκύσουν πέραν των 20 εκατομμυρίων Ευρώ σε σύνολο 35 εκατομμυρίων για όλο το Πανεπιστήμιο, από εξωτερική ερευνητική χρηματοδότηση για 100 Ερευνητικά προγράμματα, συμμετέχοντας σε ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού. Η προσπάθεια αυτή θα γίνει ακόμα πιο έντονη το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι η εξωτερική χρηματοδότηση θα δώσει τη δυνατότητα στα Τμήματα να αναπτύξουν την ερευνητική τους δραστηριότητα και να εργοδοτήσουν νέους επιστήμονες.

Η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία και τη Βιομηχανία είναι απαραίτητος αλλά και ισότιμος στόχος, με δεδομένο ότι η Σχολή μας ασχολείται με θέματα που αποτελούν τα πρωταρχικά προβλήματα τόσο της Κυπριακής όσο και της Παγκόσμιας Κοινωνίας και Βιομηχανίας. Τα τεχνολογικά προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα, όπως αυτά των πηγών ενέργειας και καλύτερης αξιοποίησής τους, των εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ρύπανσης του περιβάλλοντος, του φαινομένου του θερμοκηπίου, της αειφόρου ανάπτυξης, της κοινωνίας της γνώσης, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των υδάτινων πόρων, της προστασίας από φυσικές καταστροφές, της συντήρησης και αναβάθμισης όλων των υποδομών (κτιρίων, αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών, αποχετεύσεων, φραγμάτων κλπ), εμπίπτουν στην τεχνογνωσία της Σχολής μας. Υπάρχουν ήδη αρκετά πρωτόκολλα συνεργασίας με Δημόσιους φορείς και οργανισμούς, τα οποία θα πρέπει να επεκταθούν αλλά και να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, ούτως ώστε να μπορέσει η Σχολή μας να προσφέρει την τεχνογνωσία της για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φορείς αυτοί. Παράλληλα στοχεύουμε στην ανάπτυξη συνεργασιών με τη Βιομηχανία και ιδιωτικές επιχειρήσεις για σκοπούς επίλυσης προβλημάτων, εργαστηριακής υποστήριξης, αλλά και έρευνας.

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων διαδραματίζουν και οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής οι οποίοι θα στελεχώσουν, ο καθένας στην ειδικότητά του, τις θέσεις εργασίας της κοινωνίας μας, και θα συμβάλουν στη λύση των τεχνολογικών προβλημάτων που μας απασχολούν. Όραμά μας είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης προς τους φοιτητές μας ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου μας.

Φαίδων Κυριακίδης
Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Σχολή μας αποτελείται από τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, και Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, τα οποία καλύπτουν τομείς που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και αποτέλεσαν τη βάση για τον καθορισμό της ονομασίας του Πανεπιστημίου. Τα τρία αυτά Τμήματα, στα λίγα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου, κατάφεραν να προσελκύσουν σημαντικά ποσά ερευνητικής χρηματοδότησης, συμμετέχοντας σε ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού. Επιπλέον τα Τμήματα της Σχολής έχουν να επιδείξουν αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο τόσο στα προπτυχιακά, όσο και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου μάστερ και διδακτορικού επιπέδου. Κατά το τρέχον έτος προσφέρονται επτά προγράμματα επιπέδου Μάστερ στα τρία Τμήματα της Σχολής.

Στόχος της Σχολής είναι η συνεχής ανάπτυξή της με την δημιουργία νέων Τμημάτων, ερευνητικών κέντρων, και κέντρων δικτύωσης. Στα πλαίσια αυτού του στόχου, η Σχολή μας έχει επεξεργαστεί πρόταση για τη δημιουργία Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Το Πανεπιστήμιο με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε στο σχεδιασμό για υλοποίηση προγράμματος Χημικών Μηχανικών με τη συνεργασία της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας και της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος το οποίο αναμένεται να προσφερθεί τον Σεπτέμβριο του 2017. Το πρόγραμμα αυτό θα έχει άμεση σχέση με τους υδρογονάνθρακες, το περιβάλλον, και τα υλικά ενέργειας, τομείς που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και που θα συμβάλουν στην υλοποίηση των τεχνολογικών στόχων της χώρας μας. Επί πλέον, αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους η έγκριση της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της πρώτης Ερευνητικής Μονάδας στη Σχολή με την επωνυμία Ερατοσθένης, η οποία θα δραστηριοποιείται στον τομέα της Γεωπληροφορικής.

Σημαντικός οικονομικός πόρος στον οποίο στοχεύει η Σχολή είναι και τα εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα. Τα τρία Τμήματά της Σχολής κατάφεραν, τα τελευταία επτά χρόνια, να προσελκύσουν πέραν των 20 εκατομμυρίων Ευρώ σε σύνολο 35 εκατομμυρίων για όλο το Πανεπιστήμιο, από εξωτερική ερευνητική χρηματοδότηση για 100 Ερευνητικά προγράμματα, συμμετέχοντας σε ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού. Η προσπάθεια αυτή θα γίνει ακόμα πιο έντονη το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι η εξωτερική χρηματοδότηση θα δώσει τη δυνατότητα στα Τμήματα να αναπτύξουν την ερευνητική τους δραστηριότητα και να εργοδοτήσουν νέους επιστήμονες.

Η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία και τη Βιομηχανία είναι απαραίτητος αλλά και ισότιμος στόχος, με δεδομένο ότι η Σχολή μας ασχολείται με θέματα που αποτελούν τα πρωταρχικά προβλήματα τόσο της Κυπριακής όσο και της Παγκόσμιας Κοινωνίας και Βιομηχανίας. Τα τεχνολογικά προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα, όπως αυτά των πηγών ενέργειας και καλύτερης αξιοποίησής τους, των εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ρύπανσης του περιβάλλοντος, του φαινομένου του θερμοκηπίου, της αειφόρου ανάπτυξης, της κοινωνίας της γνώσης, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των υδάτινων πόρων, της προστασίας από φυσικές καταστροφές, της συντήρησης και αναβάθμισης όλων των υποδομών (κτιρίων, αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών, αποχετεύσεων, φραγμάτων κλπ), εμπίπτουν στην τεχνογνωσία της Σχολής μας. Υπάρχουν ήδη αρκετά πρωτόκολλα συνεργασίας με Δημόσιους φορείς και οργανισμούς, τα οποία θα πρέπει να επεκταθούν αλλά και να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, ούτως ώστε να μπορέσει η Σχολή μας να προσφέρει την τεχνογνωσία της για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φορείς αυτοί. Παράλληλα στοχεύουμε στην ανάπτυξη συνεργασιών με τη Βιομηχανία και ιδιωτικές επιχειρήσεις για σκοπούς επίλυσης προβλημάτων, εργαστηριακής υποστήριξης, αλλά και έρευνας.

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων διαδραματίζουν και οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής οι οποίοι θα στελεχώσουν, ο καθένας στην ειδικότητά του, τις θέσεις εργασίας της κοινωνίας μας, και θα συμβάλουν στη λύση των τεχνολογικών προβλημάτων που μας απασχολούν. Όραμά μας είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης προς τους φοιτητές μας ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου μας.

Φαίδων Κυριακίδης
Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας