Οδηγός διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στο ΤΠΚ - COVID 19 (2020-21)

Νέα-Ανακοινώσεις Στέγαση Σπουδές Φοιτητικά Νέα Φοιτητική Ζωή

29.8.2020

Αγαπητές/οί συνάδελφοι φοιτήτριες/τές,

Το Πανεπιστήμιο έχει ετοιμάσει αναλυτικό υγειονομικό πρωτόκολλο (πατήστε εδώ), στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών της κυπριακής πολιτείας και στο πλαίσιο ακαδημαϊκής λειτουργίας που έχει καθορίσει η Σύγκλητος και το ΠΣ. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο και διαβάστε το. Θα βρισκόμαστε σε επικοινωνία για απορίες και διευκρινήσεις ξεχωριστά με όλες τις επιμέρους ομάδες (ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές) για την πιστή εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί σε όλους μέχρι τη Δευτέρα.

Το περασμένο εξάμηνο αποδείξαμε ότι με συνεργασία, αλληλοκατανόηση και προγραμματισμό μπορούμε να πετύχουμε πολλά.  Οδεύουμε προς ένα δύσκολο εξάμηνο είμαι σίγουρος όμως με την ίδια υπευθυνότητα από όλους θα τα καταφέρουμε ξανά. Είμαστε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ευχαριστώ όλους όσους συνεισέφεραν με οποιοδήποτε τρόπο στην ετοιμασία του υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Παναγιώτης Ζαφείρης 

Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Οδηγός διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στο ΤΠΚ - COVID 19 (2020-21)

29.8.2020

Αγαπητές/οί συνάδελφοι φοιτήτριες/τές,

Το Πανεπιστήμιο έχει ετοιμάσει αναλυτικό υγειονομικό πρωτόκολλο (πατήστε εδώ), στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών της κυπριακής πολιτείας και στο πλαίσιο ακαδημαϊκής λειτουργίας που έχει καθορίσει η Σύγκλητος και το ΠΣ. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο και διαβάστε το. Θα βρισκόμαστε σε επικοινωνία για απορίες και διευκρινήσεις ξεχωριστά με όλες τις επιμέρους ομάδες (ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές) για την πιστή εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί σε όλους μέχρι τη Δευτέρα.

Το περασμένο εξάμηνο αποδείξαμε ότι με συνεργασία, αλληλοκατανόηση και προγραμματισμό μπορούμε να πετύχουμε πολλά.  Οδεύουμε προς ένα δύσκολο εξάμηνο είμαι σίγουρος όμως με την ίδια υπευθυνότητα από όλους θα τα καταφέρουμε ξανά. Είμαστε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ευχαριστώ όλους όσους συνεισέφεραν με οποιοδήποτε τρόπο στην ετοιμασία του υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Παναγιώτης Ζαφείρης 

Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου