Λογότυπα Σχολών και Τμημάτων και Υπηρεσιών

Σημειώνεται ότι όλα τα πιο κάτω αρχεία είναι σε μορφή jpg και προορίζονται μόνο για ψηφιακή χρήση και προγράμματα Microsoft. Για πιο εξειδικευμένες ανάγκες π.χ. χρήση λογότυπων για σκοπούς εκτύπωσης υλικού, παρακαλώ όπως αποτείνεστε στην Υπηρεσία Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης. 

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

 

 

 

 

(GR

 

 

 

 

(ENG)

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων (GR  (ENG)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών (GR  (ENG)
     
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας  (GR) (ENG)
Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης (GR  (ENG)
Τμήμα Ναυτιλιακών (GR  (ENG)
     
Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης  (GR) (ENG)
Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ (GR  (ENG)
Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (GR  (ENG)
     
Σχολή Επιστημών Υγείας (GR) (ENG)
Τμήμα Νοσηλευτικής (GR  (ENG)
Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης (GR  (ENG)
Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (GR  (ENG)
     
Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  (GR) (ENG)
Τμήμα Καλών Τεχνών (GR  (ENG)
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (GR  (ENG)
     
Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας  (GR) (ENG)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (GR  (ENG)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (GR  (ENG)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής  (GR  (ENG)
     
Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας (GR) (ENG)
Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν (GR)  (ENG)
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας (GR)  (ENG)
     
Κέντρο Γλωσσών (GR  (ENG)
     
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    
Yπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας (GR  (ENG)
     
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (GR  (ENG)
     
Υπηρεσία Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποιήσης (GR  (ENG)
     
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας (GR  (ENG)
     
Υπηρεσία Έρευνας (GR  (ENG)
     
Υπηρεσία Οικονομικών (GR  (ENG)
     
Βιβλιοθήκη (GR  (ENG)
     
Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας (GR) (ENG)

 

 

   
Γραφείο Πρύτανη (GR) (ENG)
     
Γραφείο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (GR) (ENG)
     
Γραφείο Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (GR) (ENG)
     
Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (GR) (ENG)
     
Γραφείο Προέδρου Συμβουλίου (GR) (ENG)

 

Λογότυπα Σχολών και Τμημάτων και Υπηρεσιών

Σημειώνεται ότι όλα τα πιο κάτω αρχεία είναι σε μορφή jpg και προορίζονται μόνο για ψηφιακή χρήση και προγράμματα Microsoft. Για πιο εξειδικευμένες ανάγκες π.χ. χρήση λογότυπων για σκοπούς εκτύπωσης υλικού, παρακαλώ όπως αποτείνεστε στην Υπηρεσία Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης. 

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

 

 

 

 

(GR

 

 

 

 

(ENG)

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων (GR  (ENG)
Τμήμα Χημικών Μηχανικών (GR  (ENG)
     
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας  (GR) (ENG)
Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης (GR  (ENG)
Τμήμα Ναυτιλιακών (GR  (ENG)
     
Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης  (GR) (ENG)
Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ (GR  (ENG)
Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (GR  (ENG)
     
Σχολή Επιστημών Υγείας (GR) (ENG)
Τμήμα Νοσηλευτικής (GR  (ENG)
Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης (GR  (ENG)
Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (GR  (ENG)
     
Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  (GR) (ENG)
Τμήμα Καλών Τεχνών (GR  (ENG)
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (GR  (ENG)
     
Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας  (GR) (ENG)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (GR  (ENG)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (GR  (ENG)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής  (GR  (ENG)
     
Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας (GR) (ENG)
Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν (GR)  (ENG)
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας (GR)  (ENG)
     
Κέντρο Γλωσσών (GR  (ENG)
     
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    
Yπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας (GR  (ENG)
     
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (GR  (ENG)
     
Υπηρεσία Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποιήσης (GR  (ENG)
     
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας (GR  (ENG)
     
Υπηρεσία Έρευνας (GR  (ENG)
     
Υπηρεσία Οικονομικών (GR  (ENG)
     
Βιβλιοθήκη (GR  (ENG)
     
Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας (GR) (ENG)

 

 

   
Γραφείο Πρύτανη (GR) (ENG)
     
Γραφείο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (GR) (ENG)
     
Γραφείο Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (GR) (ENG)
     
Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (GR) (ENG)
     
Γραφείο Προέδρου Συμβουλίου (GR) (ENG)