Λογότυπα Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Σημειώνεται ότι όλα τα πιο κάτω αρχεία είναι σε μορφή jpg και προορίζονται μόνο για ψηφιακή χρήση και προγράμματα Microsoft. Για πιο εξειδικευμένες ανάγκες π.χ. χρήση λογότυπων για σκοπούς εκτύπωσης υλικού, παρακαλώ όπως αποτείνεστε στην Υπηρεσία Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης. 

 

Eυρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθετος προσανατολισμός λεκτικού (GR  (ENG)
Οριζόντιος προσανατολισμός λεκτικού (GR  (ENG)

Λογότυπα Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Σημειώνεται ότι όλα τα πιο κάτω αρχεία είναι σε μορφή jpg και προορίζονται μόνο για ψηφιακή χρήση και προγράμματα Microsoft. Για πιο εξειδικευμένες ανάγκες π.χ. χρήση λογότυπων για σκοπούς εκτύπωσης υλικού, παρακαλώ όπως αποτείνεστε στην Υπηρεσία Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης. 

 

Eυρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθετος προσανατολισμός λεκτικού (GR  (ENG)
Οριζόντιος προσανατολισμός λεκτικού (GR  (ENG)