Επετειακό Λογότυπο

Το λογότυπο είναι βασισμένο στην αρχαία ψηφίδα (σύγχρονο pixel) και ακολουθεί μια λιτή, γεωμετρική σχεδιαστική γραμμή.

Μέσω των τοποθετήσεων, και των χρωμάτων της ψηφίδας, σχηματίζεται ο αριθμός 20 ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται κίνηση, συνδηλώνοντας τη μετάβαση του Πανεπιστημίου στη ψηφιακή εποχή, τη διαφορετικότητα, την επέκταση, την αλλαγή, τη συμπεριληπτικότητα, τη διαχρονικότητα και την εξωστρεφή στρατηγική που υιοθετεί για να είναι ένα εκσυγχρονισμένο Πανεπιστήμιο.

Οι ελλιπείς ψηφίδες εκπροσωπούν τη διαρκή δυνατότητα δόμησης της εξέλιξης, και τον εμπλουτισμό του οργανισμού με νέες αξίες και χαρακτηριστικά. Για εμάς η ολοκλήρωση των 20 χρόνων από την ίδρυση μας είναι η αρχή μιας διαρκούς δημιουργίας.

Η ψηφίδα (Pixel) πέρα από τη σύνδεση με τη ψηφιακή εποχή εκπροσωπεί το κάθε άνθρωπο-μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας, που δομεί αυτόν τον (ζωντανό) οργανισμό που ονομάζεται Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Προσθέτουμε το Όραμα μας στην νέα ψηφιακή εποχή, προχωράμε, και δομούμε τη διαρκή αλλαγή μας μέσα στο χρόνο και στο μέλλον.

Το λογότυπο σχεδίασε η γραφίστρια της Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης του ΤΕΠΑΚ, Ελευθερία Ιάσωνος σε συνεργασία με την ομάδα της Υπηρεσίας και ακαδημαϊκούς που είχαν συμβουλευτικό ρόλο. Συγκεκριμένα, θερμές ευχαριστίες στις Ασπασία Παπαδήμα, Βίκυ Τρίγκα, Γιούλα Μελανθίου και στον Ευριπίδη Ζαντίδη.

Επετειακό Λογότυπο

Το λογότυπο είναι βασισμένο στην αρχαία ψηφίδα (σύγχρονο pixel) και ακολουθεί μια λιτή, γεωμετρική σχεδιαστική γραμμή.

Μέσω των τοποθετήσεων, και των χρωμάτων της ψηφίδας, σχηματίζεται ο αριθμός 20 ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται κίνηση, συνδηλώνοντας τη μετάβαση του Πανεπιστημίου στη ψηφιακή εποχή, τη διαφορετικότητα, την επέκταση, την αλλαγή, τη συμπεριληπτικότητα, τη διαχρονικότητα και την εξωστρεφή στρατηγική που υιοθετεί για να είναι ένα εκσυγχρονισμένο Πανεπιστήμιο.

Οι ελλιπείς ψηφίδες εκπροσωπούν τη διαρκή δυνατότητα δόμησης της εξέλιξης, και τον εμπλουτισμό του οργανισμού με νέες αξίες και χαρακτηριστικά. Για εμάς η ολοκλήρωση των 20 χρόνων από την ίδρυση μας είναι η αρχή μιας διαρκούς δημιουργίας.

Η ψηφίδα (Pixel) πέρα από τη σύνδεση με τη ψηφιακή εποχή εκπροσωπεί το κάθε άνθρωπο-μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας, που δομεί αυτόν τον (ζωντανό) οργανισμό που ονομάζεται Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Προσθέτουμε το Όραμα μας στην νέα ψηφιακή εποχή, προχωράμε, και δομούμε τη διαρκή αλλαγή μας μέσα στο χρόνο και στο μέλλον.

Το λογότυπο σχεδίασε η γραφίστρια της Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης του ΤΕΠΑΚ, Ελευθερία Ιάσωνος σε συνεργασία με την ομάδα της Υπηρεσίας και ακαδημαϊκούς που είχαν συμβουλευτικό ρόλο. Συγκεκριμένα, θερμές ευχαριστίες στις Ασπασία Παπαδήμα, Βίκυ Τρίγκα, Γιούλα Μελανθίου και στον Ευριπίδη Ζαντίδη.