Τηλέφωνα επικοινωνίας Πανεπιστημίου

                                                                             

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ.

Πρόεδρος Συμβουλίου

25 002480

25 002850

Πρύτανης

25 002563

25 002752

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

25 002549

25 002860

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγρ. και Ανάπτυξης

25 002071

25 002870

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

25 002450

25 002770

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛ. ΦΑΞ.

Βιβλιοθήκη

25 002518

25 002761

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

25 002051

25 002648

Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας

25 002521

25 002706

Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας

25 002705

25 002763

Υπηρεσία Οικονομικών

25 002734

25 002877

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

25 002702

25 002681

Υπηρεσία Συστημ. Πληροφορικής και Τεχνολογίας

25 002701

25 002759

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

25 002710/11

20002760

Λογιστήριο

25 002707

25 002827

Τηλεφωνικό Κέντρο

25 002500

25 002750

 

ΣΧΟΛΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΗΛ.

ΦΑΞ.

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

25 002715

25 002840

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχν. και Επιστήμης Τροφίμων

25 002716

25 002767

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

25 002717

25 002636

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

25 002718

25 002861

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

25 002719

25 002633

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

25 002720

25 002766

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

25 002721

25 002862

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

25 002722

25 002642

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

25 002246

25 002676

Τμήμα Επιστημών και Αποκατάστασης

25 002733

25 002822

Τμήμα Νοσηλευτικής

25 002732

25 002864

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

25 002730

25 002851

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

25 002723

25 002768

Τμήμα Καλών Τεχνών

 

 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

25 002724

25002847

Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολ. και Πληροφορικής

25 002725

25 002635

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

25 002726

25 002637

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

25 002727

25 002769

ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

25 002246

25002676

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ

25 002708

25 002634

Τηλέφωνα επικοινωνίας Πανεπιστημίου

                                                                             

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ.

Πρόεδρος Συμβουλίου

25 002480

25 002850

Πρύτανης

25 002563

25 002752

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

25 002549

25 002860

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγρ. και Ανάπτυξης

25 002071

25 002870

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

25 002450

25 002770

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛ. ΦΑΞ.

Βιβλιοθήκη

25 002518

25 002761

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

25 002051

25 002648

Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας

25 002521

25 002706

Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας

25 002705

25 002763

Υπηρεσία Οικονομικών

25 002734

25 002877

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

25 002702

25 002681

Υπηρεσία Συστημ. Πληροφορικής και Τεχνολογίας

25 002701

25 002759

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

25 002710/11

20002760

Λογιστήριο

25 002707

25 002827

Τηλεφωνικό Κέντρο

25 002500

25 002750

 

ΣΧΟΛΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΗΛ.

ΦΑΞ.

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

25 002715

25 002840

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχν. και Επιστήμης Τροφίμων

25 002716

25 002767

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

25 002717

25 002636

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

25 002718

25 002861

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

25 002719

25 002633

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

25 002720

25 002766

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

25 002721

25 002862

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

25 002722

25 002642

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

25 002246

25 002676

Τμήμα Επιστημών και Αποκατάστασης

25 002733

25 002822

Τμήμα Νοσηλευτικής

25 002732

25 002864

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

25 002730

25 002851

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

25 002723

25 002768

Τμήμα Καλών Τεχνών

 

 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

25 002724

25002847

Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολ. και Πληροφορικής

25 002725

25 002635

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

25 002726

25 002637

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

25 002727

25 002769

ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

25 002246

25002676

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ

25 002708

25 002634