Ανακοίνωση κατανομής υπεράριθμων θέσεων σε ειδικές κατηγορίες, 2023-24


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 43 υπεράριθμων θέσεων. Στην καθορισμένη προθεσμία 25-27 Ιουλίου 2023, υποβλήθηκαν 96 αιτήσεις.

Κατάλογος επιτυχόντων/ουσών (παίρνουν θέση)

(Ο κατάλογος επιτυχόντων/ουσών είναι με βάση τον αριθμό φοιτητή/τριας που ο/η αιτητής/τρια μπορεί να βρει στο φοιτητικό του/της portal από το οποίο υπέβαλε αίτηση για τις ειδικές κατηγορίες)

 

Κατηγορία Α, Υποψήφιοι από Οικογένειες με Ειδικές Περιστάσεις (μέχρι 5%): Υποβλήθηκαν 84 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 19 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 65 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Β, Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες Σοβαρές Περιστάσεις (μέχρι 6%): Υποβλήθηκαν 92 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 58 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 34 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Γ, Υποψήφιοι άλλων Ειδικών Κατηγοριών (μέχρι 3%): Υποβλήθηκαν 42 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 37 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ 5 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (κατηγορία Β) χρειάστηκε η γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου, όπως προνοούν οι Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου. Το Ιατροσυμβούλιο εξέτασε τα στοιχεία των υποψηφίων και σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν και συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου, 4 υποψήφιοι/ες κρίθηκε ότι δεν πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις υποψηφίων που:

(α) Παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2023 ΚΑΙ

(β) Πληρούσαν τα πλαίσια πρόσβασης στα Τμήματα προτίμησής τους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΚΑΙ

(γ) Είχαν βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 80% της βαθμολογίας του τελευταίου εισακτέου της Α' Κατανομής 2023 στο Πρόγραμμα/τα για το/α οποίο/α εκδήλωσαν ενδιαφέρον ΚΑΙ

(δ) Πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία (Α ή Β ή Γ). 

Υποψήφιοι/ες που εξασφάλισαν θέση σε ίδια ή καλύτερη τους επιλογή στη διαδικασία των κενών θέσεων, έχουν αφαιρεθεί από την κατανομή των υπεράριθμων θέσεων για τις Ειδικές Κατηγορίες ώστε να επωφεληθούν άλλοι υποψήφιοι στις Ειδικές Κατηγορίες.

Οι θέσεις που κατανέμονται ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες:

Πρόγραμμα

Πρόγρ.(Περιγ.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ABF_UG_ANI

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Επισ.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

0

0

0

ABF_UG_FOOD

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ

0

0

0

AHP_HD_CA_EL

Ανώτ. Δίπλ. στις Μαγειρικές Τέχνες ΕΛΛ

0

0

0

AHP_HD_CA_EN

Ανωτ. Διπλ. στις Μαγειρικές Τέχνες ΑΓΓ

0

0

0

AHP_HD_HTM

Ανώτ. Δίπλ. στη Ξενοδ. κ Τουριστ. Διευθ.

0

0

0

CEI_UG

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

1

2

0

CEN_UG

Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

0

1

1

CFS_UG

Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας

1

2

1

CIS_UG

Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

1

2

0

CIV_UG

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

1

1

1

EEN_UG

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

0

0

0

FAR_UG

Πτυχίο Καλών Τεχνών

0

1

0

GEO_UG

Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών

1

0

1

HTM_UG

Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

0

1

1

IMC_UG

Πτυχίο Ολοκληρωμένης Επικ. Μάρκετινγκ

1

1

1

MEM_UG

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

0

2

0

MGA_UG_GRA

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ

0

1

1

MGA_UG_MUL

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ

0

1

1

MGT_UG

Πτυχίο Διοίκηση

0

2

1

NUR_UG

Πτυχίο Νοσηλευτικής

3

3

1

SLT_UG

Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

2

1

1

Αποτελέσματα:

(Οι πιο πάνω καταλόγοι είναι με βάση τον αριθμό φοιτητή/τριας που ο/η αιτητής/τρια μπορεί να βρει στο φοιτητικό του/της portal, από το οποίο υπέβαλε αίτηση για τις ειδικές κατηγορίες)

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Όσοι/όσες εξασφαλίζουν θέση θα πρέπει να την αποδεχθούν ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ΕΔΩ.

Η αποδοχή θέσης θα μπορεί να γίνει από τη Δευτέρα 7/8/2023 (8 π.μ.) μέχρι την Τετάρτη 9/8/2023 (11:59 μ.μ.).

Σημειώνεται ότι όσοι πέτυχαν βελτίωση θέσης μέσω των Ειδικών Κριτηρίων, δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν (εντός δύο εργάσιμων ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιος/α κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του/της, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση studies@cut.ac.cy

Όσοι/ες εξασφάλισαν θέση μέσω της Κατηγορίας Β (Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα) των Ειδικών Κατηγοριών και θα ξεκινήσει η φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο του 2023, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν την περίοδο εγγραφής μαθημάτων (28 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2023) με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 25002534 ή 25002411 για διευθέτηση συνάντησης προγραμματισμού για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Δόθηκε η δυνατότητα υποβολής αίτησης για εστία ή επίδομα ενοικίου κατά το στάδιο της υποβολής αιτήσεων για διεκδίκηση θέσης. Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης και οι δικαιούχοι/ες θα ανακοινωθούν στις 10 Αυγούστου 2023.

Άτομα που δεν μπόρεσαν για οποιοδήποτε λόγο να υποβάλουν αίτηση, μπορούν να αιτηθούν μόνο για επίδομα ενοικίου. Το επίδομα δίδεται σε φοιτητές/τριες πτυχίου που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 12 μόρια και καλύπτει 250 ευρώ/μήνα για 10 μήνες.

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ 

Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου 2023, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Για βοήθεια στην εξεύρεση ιδιωτικού διαμερίσματος, επισκεφθείτε τη σελίδα της Φοιτητικής Ένωσης στο Facebook και επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στο τηλέφωνο 25002380 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά μέσα από το φοιτητικό portal των φοιτητών/τριών. Ωστόσο, η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023 με εξαίρεση τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες στα προγράμματα του πρώην ΑΞΙΚ, στο Πτυχίο Διοίκησης και στο Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού που θα φοιτήσουν στην Πάφο και θα ξεκινήσουν μαθήματα τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου στο kep@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710/11.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 43 υπεράριθμων θέσεων. Στην καθορισμένη προθεσμία 25-27 Ιουλίου 2023, υποβλήθηκαν 96 αιτήσεις.

Κατάλογος επιτυχόντων/ουσών (παίρνουν θέση)

(Ο κατάλογος επιτυχόντων/ουσών είναι με βάση τον αριθμό φοιτητή/τριας που ο/η αιτητής/τρια μπορεί να βρει στο φοιτητικό του/της portal από το οποίο υπέβαλε αίτηση για τις ειδικές κατηγορίες)

 

Κατηγορία Α, Υποψήφιοι από Οικογένειες με Ειδικές Περιστάσεις (μέχρι 5%): Υποβλήθηκαν 84 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 19 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 65 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Β, Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες Σοβαρές Περιστάσεις (μέχρι 6%): Υποβλήθηκαν 92 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 58 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 34 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Γ, Υποψήφιοι άλλων Ειδικών Κατηγοριών (μέχρι 3%): Υποβλήθηκαν 42 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 37 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ 5 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (κατηγορία Β) χρειάστηκε η γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου, όπως προνοούν οι Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου. Το Ιατροσυμβούλιο εξέτασε τα στοιχεία των υποψηφίων και σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν και συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου, 4 υποψήφιοι/ες κρίθηκε ότι δεν πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις υποψηφίων που:

(α) Παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2023 ΚΑΙ

(β) Πληρούσαν τα πλαίσια πρόσβασης στα Τμήματα προτίμησής τους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΚΑΙ

(γ) Είχαν βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 80% της βαθμολογίας του τελευταίου εισακτέου της Α' Κατανομής 2023 στο Πρόγραμμα/τα για το/α οποίο/α εκδήλωσαν ενδιαφέρον ΚΑΙ

(δ) Πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία (Α ή Β ή Γ). 

Υποψήφιοι/ες που εξασφάλισαν θέση σε ίδια ή καλύτερη τους επιλογή στη διαδικασία των κενών θέσεων, έχουν αφαιρεθεί από την κατανομή των υπεράριθμων θέσεων για τις Ειδικές Κατηγορίες ώστε να επωφεληθούν άλλοι υποψήφιοι στις Ειδικές Κατηγορίες.

Οι θέσεις που κατανέμονται ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες:

Πρόγραμμα

Πρόγρ.(Περιγ.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ABF_UG_ANI

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Επισ.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

0

0

0

ABF_UG_FOOD

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ

0

0

0

AHP_HD_CA_EL

Ανώτ. Δίπλ. στις Μαγειρικές Τέχνες ΕΛΛ

0

0

0

AHP_HD_CA_EN

Ανωτ. Διπλ. στις Μαγειρικές Τέχνες ΑΓΓ

0

0

0

AHP_HD_HTM

Ανώτ. Δίπλ. στη Ξενοδ. κ Τουριστ. Διευθ.

0

0

0

CEI_UG

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

1

2

0

CEN_UG

Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

0

1

1

CFS_UG

Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας

1

2

1

CIS_UG

Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

1

2

0

CIV_UG

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

1

1

1

EEN_UG

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

0

0

0

FAR_UG

Πτυχίο Καλών Τεχνών

0

1

0

GEO_UG

Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών

1

0

1

HTM_UG

Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

0

1

1

IMC_UG

Πτυχίο Ολοκληρωμένης Επικ. Μάρκετινγκ

1

1

1

MEM_UG

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

0

2

0

MGA_UG_GRA

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ

0

1

1

MGA_UG_MUL

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ

0

1

1

MGT_UG

Πτυχίο Διοίκηση

0

2

1

NUR_UG

Πτυχίο Νοσηλευτικής

3

3

1

SLT_UG

Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

2

1

1

Αποτελέσματα:

(Οι πιο πάνω καταλόγοι είναι με βάση τον αριθμό φοιτητή/τριας που ο/η αιτητής/τρια μπορεί να βρει στο φοιτητικό του/της portal, από το οποίο υπέβαλε αίτηση για τις ειδικές κατηγορίες)

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Όσοι/όσες εξασφαλίζουν θέση θα πρέπει να την αποδεχθούν ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ΕΔΩ.

Η αποδοχή θέσης θα μπορεί να γίνει από τη Δευτέρα 7/8/2023 (8 π.μ.) μέχρι την Τετάρτη 9/8/2023 (11:59 μ.μ.).

Σημειώνεται ότι όσοι πέτυχαν βελτίωση θέσης μέσω των Ειδικών Κριτηρίων, δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν (εντός δύο εργάσιμων ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιος/α κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του/της, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση studies@cut.ac.cy

Όσοι/ες εξασφάλισαν θέση μέσω της Κατηγορίας Β (Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα) των Ειδικών Κατηγοριών και θα ξεκινήσει η φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο του 2023, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν την περίοδο εγγραφής μαθημάτων (28 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2023) με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 25002534 ή 25002411 για διευθέτηση συνάντησης προγραμματισμού για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Δόθηκε η δυνατότητα υποβολής αίτησης για εστία ή επίδομα ενοικίου κατά το στάδιο της υποβολής αιτήσεων για διεκδίκηση θέσης. Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης και οι δικαιούχοι/ες θα ανακοινωθούν στις 10 Αυγούστου 2023.

Άτομα που δεν μπόρεσαν για οποιοδήποτε λόγο να υποβάλουν αίτηση, μπορούν να αιτηθούν μόνο για επίδομα ενοικίου. Το επίδομα δίδεται σε φοιτητές/τριες πτυχίου που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 12 μόρια και καλύπτει 250 ευρώ/μήνα για 10 μήνες.

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ 

Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου 2023, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Για βοήθεια στην εξεύρεση ιδιωτικού διαμερίσματος, επισκεφθείτε τη σελίδα της Φοιτητικής Ένωσης στο Facebook και επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στο τηλέφωνο 25002380 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά μέσα από το φοιτητικό portal των φοιτητών/τριών. Ωστόσο, η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023 με εξαίρεση τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες στα προγράμματα του πρώην ΑΞΙΚ, στο Πτυχίο Διοίκησης και στο Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού που θα φοιτήσουν στην Πάφο και θα ξεκινήσουν μαθήματα τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου στο kep@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710/11.