Φοιτητικές εστίες/Επίδομα Ενοικίου - Μοριοδότηση αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου (2023-24)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση) για διαμονή στις φοιτητικές εστίες ή επίδομα ενοικίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Αφορά φοιτητές/τριες στη Λεμεσό (όχι στη Πάφο)

Υποβλήθηκαν συνολικά 421 αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου. Αριθμός 395 αιτήσεων ήσαν ολοκληρωμένες και μοριοδοτήθηκαν. Αριθμός 26 αιτήσεων κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Τα άτομα με ελλιπή αίτηση και όσοι υφιστάμενοι φοιτητές/τριες (και στρατιώτες) δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση, θα έχουν την ευκαρία να υποβάλουν ολοκληρωμένη αίτηση με τη διαδικασία των νεοεισερχόμενων φοιτητών στα τέλη Ιουλίου.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο μοριοδότησης.

Προσοχή

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι τη Πέμπτη, 29/6/2023, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380. 

Δικαιούχοι/ες εστίας ή επιδόματος ενοικίου

Οι δικαιούχοι/ες δωματίου εστίας θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2023. Άτομα που δεν θα πάρουν δωμάτιο, είτε επειδή θα έχουν εξαντληθεί είτε διότι το προτιμούν, εφόσον συγκεντρώνουν 12 μόρια και άνω είναι δικαιούχα επιδόματος ενοικίου. 

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης , στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Η ΥΣΦE ανακοινώνει τα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν θέση) για διαμονή στις φοιτητικές εστίες ή επίδομα ενοικίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Αφορά φοιτητές/τριες στη Λεμεσό (όχι στη Πάφο)

Υποβλήθηκαν συνολικά 421 αιτήσεις από υφιστάμενους φοιτητές/τριες πτυχίου. Αριθμός 395 αιτήσεων ήσαν ολοκληρωμένες και μοριοδοτήθηκαν. Αριθμός 26 αιτήσεων κρίθηκαν ως ελλιπείς, καθώς, παρά τα προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάληκαν επανειλημμένα, δεν επισυνάφθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Τα άτομα με ελλιπή αίτηση και όσοι υφιστάμενοι φοιτητές/τριες (και στρατιώτες) δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση, θα έχουν την ευκαρία να υποβάλουν ολοκληρωμένη αίτηση με τη διαδικασία των νεοεισερχόμενων φοιτητών στα τέλη Ιουλίου.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο μοριοδότησης.

Προσοχή

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι τη Πέμπτη, 29/6/2023, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380. 

Δικαιούχοι/ες εστίας ή επιδόματος ενοικίου

Οι δικαιούχοι/ες δωματίου εστίας θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2023. Άτομα που δεν θα πάρουν δωμάτιο, είτε επειδή θα έχουν εξαντληθεί είτε διότι το προτιμούν, εφόσον συγκεντρώνουν 12 μόρια και άνω είναι δικαιούχα επιδόματος ενοικίου. 

Για απορίες ή διευκρινήσεις αποτείνεστε στο Γραφείο Στέγασης , στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380