Διαφοροποίηση χρεώσεων στα κτίρια των εστιών που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Τις ισχύουσες τιμές στην αγορά και ειδικότερα τις τιμές σε ότι αφορά τα ενοίκια υποστατικών που ενοικιάζονται για διαμονή φοιτητών/τριών

(β) Το δεδομένο ότι οι νέες τιμές ενοικίασης, από το Πανεπιστήμιο, των κτιρίων εστιών που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο είναι αυξημένες

(γ) Το γεγονός ότι η διαχειρίστρια εταιρεία έχει αυξήσει τα ενοίκια στη φοιτητική εστία «Απολλώνια» από €250/μήνα σε €350/μήνα,

το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου έχει εγκρίνει εισήγηση της ΥΣΦΕ για διαφοροποίηση των χρεώσεων στα κτίρια των εστιών που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο, με ισχύ από το Σεπτέμβριο 2023.

Πιο κάτω φαίνονται οι διαφοροποιήσεις:

Χρεώσεις

Οι πιο κάτω χρεώσεις αφορούν ενοίκους στα κτίρια εστιών που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο (Αστήρ, Α/φοι Κων/νου, Ανελ, Ρούσος Πλάζα).

1. Χρεώσεις για: (α) φοιτητές/τριες που επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, (β) νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου από Ελλάδα και (γ) φοιτητές/τριες με υποτροφία από Αφρική

Τύπος διαμερίσματος

NEA Μηνιαία Χρέωση

Στούντιο – ένας/μία ένοικος

€300

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) – ένας/μία ένοικος

€350

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€250/άτομο

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€200/άτομο

 

2. Χρεώσεις για ξένους/ες νεοεισερχόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και γενικά για φοιτητές/τριες χωρίς επιδότηση

Τύπος διαμερίσματος

NEA Μηνιαία Χρέωση

Στούντιο – ένας/μία ένοικος

€450

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) – ένας/μία ένοικος

€500

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€350/άτομο

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€300/άτομο

 

3. Χρεώσεις για εισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες Εράσμους

Τύπος διαμερίσματος

NEA 4μηνη χρέωση

Στούντιο – ένας/μία ένοικος

€1800

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) – ένας/μία ένοικος

€2000

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€1400/άτομο

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€1200/άτομο

*Για κάθε επιπρόσθετο μήνα η χρέωση είναι €450 για στούντιο, €500 ευρώ για μονάρι €350/άτομο σε δυάρι και €300/άτομο σε τριάρι διαμέρισμα.

4. Σημειώσεις

(α) Στις τιμές ενοικίου συμπεριλαμβάνονται η κατανάλωση ρεύματος, νερού, η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η σύνδεση µε το διαδίκτυο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβολική κατανάλωση ρεύματος (σηµ.: υπάρχει χωριστός μετρητής σε όλα τα διαμερίσματα/δωμάτια) τότε ο/η ένοικος επιβαρύνεται µε τη διαφορά. Ως υπερβολική κατανάλωση ρεύματος ορίζεται η κατανάλωση πέραν των 120 kwh το μήνα ανά ένοικο.

(β) Οι χώροι στάθμευσης που υπάρχουν σε ορισμένα κτήρια διατίθενται σε ενοίκους των φοιτητικών εστιών, αν το επιθυμούν, με ετήσια χρέωση €200.

(γ) Το ποσό της εγγύησης για κάθε φοιτητή/τρια/ένοικο καθορίζεται στα €200, το οποίo επιστρέφεται με τη λήξη του συμβολαίου, νοουμένου ότι δεν υπάρχουν ζημιές στο διαμέρισμα/δωμάτιο ή οποιεσδήποτε εκκρεμότητες με το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. 

(δ) Τα συμβόλαια ενοικίασης, πλην φοιτητών/τριών Εράσμους, είναι 10μηνα (Σεπτέμβρης-Ιούνης). Δύναται να επεκτείνονται με τους ίδιους όρους τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) αναλόγως διαθεσιμότητας.

(ε) Τα συμβόλαια ενοικίασης για φοιτητές/τριες Εράσμους είναι τουλάχιστον 4μηνα. Μπορούν να επεκτείνονται με τους ίδιους όρους μέχρι 12 μήνες, περιλαμβανομένης και της θερινής περιόδου (αναλόγως διαθεσιμότητας).

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Τις ισχύουσες τιμές στην αγορά και ειδικότερα τις τιμές σε ότι αφορά τα ενοίκια υποστατικών που ενοικιάζονται για διαμονή φοιτητών/τριών

(β) Το δεδομένο ότι οι νέες τιμές ενοικίασης, από το Πανεπιστήμιο, των κτιρίων εστιών που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο είναι αυξημένες

(γ) Το γεγονός ότι η διαχειρίστρια εταιρεία έχει αυξήσει τα ενοίκια στη φοιτητική εστία «Απολλώνια» από €250/μήνα σε €350/μήνα,

το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου έχει εγκρίνει εισήγηση της ΥΣΦΕ για διαφοροποίηση των χρεώσεων στα κτίρια των εστιών που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο, με ισχύ από το Σεπτέμβριο 2023.

Πιο κάτω φαίνονται οι διαφοροποιήσεις:

Χρεώσεις

Οι πιο κάτω χρεώσεις αφορούν ενοίκους στα κτίρια εστιών που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο (Αστήρ, Α/φοι Κων/νου, Ανελ, Ρούσος Πλάζα).

1. Χρεώσεις για: (α) φοιτητές/τριες που επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, (β) νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πτυχίου από Ελλάδα και (γ) φοιτητές/τριες με υποτροφία από Αφρική

Τύπος διαμερίσματος

NEA Μηνιαία Χρέωση

Στούντιο – ένας/μία ένοικος

€300

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) – ένας/μία ένοικος

€350

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€250/άτομο

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€200/άτομο

 

2. Χρεώσεις για ξένους/ες νεοεισερχόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και γενικά για φοιτητές/τριες χωρίς επιδότηση

Τύπος διαμερίσματος

NEA Μηνιαία Χρέωση

Στούντιο – ένας/μία ένοικος

€450

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) – ένας/μία ένοικος

€500

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€350/άτομο

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€300/άτομο

 

3. Χρεώσεις για εισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες Εράσμους

Τύπος διαμερίσματος

NEA 4μηνη χρέωση

Στούντιο – ένας/μία ένοικος

€1800

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) – ένας/μία ένοικος

€2000

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€1400/άτομο

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€1200/άτομο

*Για κάθε επιπρόσθετο μήνα η χρέωση είναι €450 για στούντιο, €500 ευρώ για μονάρι €350/άτομο σε δυάρι και €300/άτομο σε τριάρι διαμέρισμα.

4. Σημειώσεις

(α) Στις τιμές ενοικίου συμπεριλαμβάνονται η κατανάλωση ρεύματος, νερού, η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η σύνδεση µε το διαδίκτυο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβολική κατανάλωση ρεύματος (σηµ.: υπάρχει χωριστός μετρητής σε όλα τα διαμερίσματα/δωμάτια) τότε ο/η ένοικος επιβαρύνεται µε τη διαφορά. Ως υπερβολική κατανάλωση ρεύματος ορίζεται η κατανάλωση πέραν των 120 kwh το μήνα ανά ένοικο.

(β) Οι χώροι στάθμευσης που υπάρχουν σε ορισμένα κτήρια διατίθενται σε ενοίκους των φοιτητικών εστιών, αν το επιθυμούν, με ετήσια χρέωση €200.

(γ) Το ποσό της εγγύησης για κάθε φοιτητή/τρια/ένοικο καθορίζεται στα €200, το οποίo επιστρέφεται με τη λήξη του συμβολαίου, νοουμένου ότι δεν υπάρχουν ζημιές στο διαμέρισμα/δωμάτιο ή οποιεσδήποτε εκκρεμότητες με το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. 

(δ) Τα συμβόλαια ενοικίασης, πλην φοιτητών/τριών Εράσμους, είναι 10μηνα (Σεπτέμβρης-Ιούνης). Δύναται να επεκτείνονται με τους ίδιους όρους τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) αναλόγως διαθεσιμότητας.

(ε) Τα συμβόλαια ενοικίασης για φοιτητές/τριες Εράσμους είναι τουλάχιστον 4μηνα. Μπορούν να επεκτείνονται με τους ίδιους όρους μέχρι 12 μήνες, περιλαμβανομένης και της θερινής περιόδου (αναλόγως διαθεσιμότητας).