Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, 2021-22


Σπουδές Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ενεργοποίηση της πρόνοιας για Φοιτητές Περιστασιακής Φοίτησης και δέχεται αιτήσεις για εγγραφή και παρακολούθηση από το ευρύ κοινό σημαντικού αριθμού μαθημάτων.

Φοιτητές περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται άτομα που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης έχουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τυπικών φοιτητών.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές περιστασιακής φοίτησης χαρακτηρίζεται με Επιτυχία (ΕΠΙ) ή Αποτυχία (ΑΠΟ) ενώ στο τέλος του εξαμήνου χορηγείται Αναλυτική Βαθμολογία στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησαν.

Τα μαθήματα του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2021-2022 αρχίζουν στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 και θα ολοκληρωθούν στις 3 Δεκεμβρίου 2021. Η περίοδος των τελικών εξετάσεων έχει προγραμματιστεί  για την περίοδο από τις 9 μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2021.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα που καταβάλλουν και οι φοιτητές αντιστοιχίας, δηλαδή €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). Για ένα μάθημα π.χ. 5 ECTS τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά πιο κάτω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/occasional-education/applying/ μέχρι και την Παρασκευή , 27 Αυγούστου 2021.

Οι αιτήσεις θα προωθηθούν άμεσα στα Τμήματα τα οποία και θα αποφασίσουν. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν  για την έκβαση του αποτελέσματος με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και την Τρίτη 31η Αυγούστου 2021.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Τα προσφερόμενα μαθήματα Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2021-2022 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος ενώ οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι να τις εξασφαλίσουν μέσω email στο studies@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021/2022, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου εδώ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για περιστασιακή φοίτηση μπορούν να πληρωθούν είτε μέσω JCC χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062 (Κατηγορία «ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ/ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ») ή με κατάθεση στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698-00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

 

Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος θα αναγράφεται: «ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣΗ» και ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, το ονοματεπώνυμο και  ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση.

Παρακαλείστε όπως η απόδειξη πληρωμής των διδάκτρων για περιστασιακή φοίτηση αποστέλλεται στο kep@cut.ac.cy ΚΑΙ στο accounts.edu@cut.ac.cy

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

Κωδικός

Όνομα Μαθήματος

ECTS

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

ABF252

Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

5

ABF_332

Μελισσοκομία και Τεχνολογία Μέλιτος

5

ABF_509

Πειραμ. Σχεδ. και Βιοστατιστική

7

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

CFS_099

Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Πόρων

6

CFS_203

Εμπόριο Ι

6

CFS_342

Προχωρημένο Εμπορικό Δίκαιο

6

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

HTM_312

Οινολογία και Ποτά

6

HTM_322

Διαχείριση Εκδηλώσεων

6

HTM_334

Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη

6

HTM_350

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

6

HTM_361

Συμπεριφορά του Καταναλωτή

6

HTM_433

Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς

6

HTM_436

Κοινωνιολογία Τουρισμού

6

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

CIV_441

Οδοποιία ΙΙ

5

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών*

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής*

Τμήμα Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας

MPH_601

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

8

MPH_602

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική

8

MPH_603

​Πληροφορική για την Υγεία

6

MPH_604

​Δεοντολογία της Έρευνας στη Δημόσια Υγεια

4

MPH_612

​Λοιμώδη Nοσήματα και Aντιμικροβιακή Aντ

4

Τμήμα Καλών Τεχνών

FAR_240

Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 3: Μοντερνισμός

4

FAR_333

Νέα Μέσα και Ήχος

4

FAR_350

Αισθητική των Νέων Μέσων 1

4

FAR_410

Εργ. Πρακ. και Θεωρία 16: δισδιάστατη Δημιουργία

3

FAR_420

Εργ. Πρακ. και Θεωρία 16: τρισδιάστατη Δημιουργία

3

FAR_440

Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 7: Ειδικά

4

*Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οποιοδήποτε μάθημα από το Πρόγραμμα Σπουδών μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής και του Συμβουλίου του Τμήματος.

** Μαθήματα με κωδικό 500 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ενεργοποίηση της πρόνοιας για Φοιτητές Περιστασιακής Φοίτησης και δέχεται αιτήσεις για εγγραφή και παρακολούθηση από το ευρύ κοινό σημαντικού αριθμού μαθημάτων.

Φοιτητές περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται άτομα που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης έχουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τυπικών φοιτητών.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές περιστασιακής φοίτησης χαρακτηρίζεται με Επιτυχία (ΕΠΙ) ή Αποτυχία (ΑΠΟ) ενώ στο τέλος του εξαμήνου χορηγείται Αναλυτική Βαθμολογία στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησαν.

Τα μαθήματα του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2021-2022 αρχίζουν στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 και θα ολοκληρωθούν στις 3 Δεκεμβρίου 2021. Η περίοδος των τελικών εξετάσεων έχει προγραμματιστεί  για την περίοδο από τις 9 μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2021.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι φοιτητές περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα που καταβάλλουν και οι φοιτητές αντιστοιχίας, δηλαδή €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). Για ένα μάθημα π.χ. 5 ECTS τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά πιο κάτω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/occasional-education/applying/ μέχρι και την Παρασκευή , 27 Αυγούστου 2021.

Οι αιτήσεις θα προωθηθούν άμεσα στα Τμήματα τα οποία και θα αποφασίσουν. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν  για την έκβαση του αποτελέσματος με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και την Τρίτη 31η Αυγούστου 2021.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Τα προσφερόμενα μαθήματα Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2021-2022 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος ενώ οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι να τις εξασφαλίσουν μέσω email στο studies@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021/2022, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου εδώ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για περιστασιακή φοίτηση μπορούν να πληρωθούν είτε μέσω JCC χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062 (Κατηγορία «ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ/ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ») ή με κατάθεση στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698-00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

 

Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος θα αναγράφεται: «ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣΗ» και ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, το ονοματεπώνυμο και  ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση.

Παρακαλείστε όπως η απόδειξη πληρωμής των διδάκτρων για περιστασιακή φοίτηση αποστέλλεται στο kep@cut.ac.cy ΚΑΙ στο accounts.edu@cut.ac.cy

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

Κωδικός

Όνομα Μαθήματος

ECTS

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

ABF252

Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

5

ABF_332

Μελισσοκομία και Τεχνολογία Μέλιτος

5

ABF_509

Πειραμ. Σχεδ. και Βιοστατιστική

7

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

CFS_099

Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Πόρων

6

CFS_203

Εμπόριο Ι

6

CFS_342

Προχωρημένο Εμπορικό Δίκαιο

6

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

HTM_312

Οινολογία και Ποτά

6

HTM_322

Διαχείριση Εκδηλώσεων

6

HTM_334

Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη

6

HTM_350

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

6

HTM_361

Συμπεριφορά του Καταναλωτή

6

HTM_433

Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς

6

HTM_436

Κοινωνιολογία Τουρισμού

6

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

CIV_441

Οδοποιία ΙΙ

5

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών*

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής*

Τμήμα Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας

MPH_601

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

8

MPH_602

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική

8

MPH_603

​Πληροφορική για την Υγεία

6

MPH_604

​Δεοντολογία της Έρευνας στη Δημόσια Υγεια

4

MPH_612

​Λοιμώδη Nοσήματα και Aντιμικροβιακή Aντ

4

Τμήμα Καλών Τεχνών

FAR_240

Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 3: Μοντερνισμός

4

FAR_333

Νέα Μέσα και Ήχος

4

FAR_350

Αισθητική των Νέων Μέσων 1

4

FAR_410

Εργ. Πρακ. και Θεωρία 16: δισδιάστατη Δημιουργία

3

FAR_420

Εργ. Πρακ. και Θεωρία 16: τρισδιάστατη Δημιουργία

3

FAR_440

Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 7: Ειδικά

4

*Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οποιοδήποτε μάθημα από το Πρόγραμμα Σπουδών μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής και του Συμβουλίου του Τμήματος.

** Μαθήματα με κωδικό 500 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου